Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z/s w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania targowiska oraz gminnych obiektów w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych z w/w miejsc 2015-01-16 08:36:14
katalog Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015 - 2017 2015-01-29 13:22:06
katalog Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2015-01-26 08:49:28
katalog Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2015-01-26 08:47:19
katalog Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 147/2012 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31.12.2012 r. 2015-01-26 08:32:19
katalog Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20.03.2013 r. 2015-01-26 08:24:08
katalog Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20.03.2013 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z/s w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego administrowania cmentarzem komunalnym w Żelistrzewie 2015-01-26 08:20:23
katalog Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia zadania dotyczącego oczyszczenia i utrzymania w należytym stanie technicznym kanalizacji deszcowej na terenie miasta Puck 2015-01-26 08:27:50
katalog Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasady finansowania /dofinansowania/ zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2015, Programu Wspierania Rodziny w Pucku na lata 2012-2015, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pucku na lata 2012-2018 dla miejskich jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, instytucji kultury w 2015 roku 2015-01-13 12:47:00
katalog Zarządzenie nr 10/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2015, Programu Wspierania Rodziny w Pucku na lata 2012-2015, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pucku na lata 2012-2018 dla organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2015-01-13 12:27:18
katalog Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2015 r. 2015-01-26 09:59:20
katalog Zarządzenie nr 12/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2015 r. 2015-01-26 10:02:28
katalog Zarządzenie nr 13/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r. 2015-01-26 10:03:43
katalog Zarządzenie nr 14/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 14 stycznia 2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Puck. 2015-01-21 08:37:45
dokument Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Puck 2016-06-22 11:21:02
dokument Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2015-01-18 18:55:33
katalog Zarządzenie nr 17/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 15 stycznia 2015 r. ws. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta Pucka 2015-01-18 21:57:29
katalog Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 19 stycznia 2015 w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w 2014 roku. 2015-01-21 08:34:07
katalog Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistczno - Architektonicznej 2015-01-28 09:58:15
katalog Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 19 stycznia 2015 r. ws. powołnia komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznyh w 2015 r. 2015-01-26 14:14:37
katalog Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2015-01-26 14:21:57
katalog Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 26 stycznia 2015 r. ws. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Miasta Pucka na realizację zadań Miasta w 2015 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2015-01-26 13:40:25
katalog Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2015 r. 2015-01-28 12:28:28
katalog Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r. 2015-02-05 09:18:55
dokument Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości położonej w Pucku 2015-02-05 15:50:33
dokument Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim publicznym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości położonej w Pucku. 2015-02-05 16:04:09
katalog Zarządzenie nr 28/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r. 2015-02-05 10:31:58
katalog Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 stycznia 2015 r.w sprawie ustanowienia pelnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na obszarze Miasta Puck 2015-10-22 12:20:01
katalog Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2015-02-03 12:38:33
katalog Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Puck nr 7/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej 2015-02-17 13:18:23
katalog Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2015 roku. 2015-03-18 08:19:33
katalog Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r. 2015-02-23 08:30:19
katalog Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r. 2015-02-23 08:41:55
katalog Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r. 2015-02-23 08:43:37
katalog Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2015-02-19 09:29:48
katalog Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2015-02-19 09:49:14
katalog Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2015-02-19 09:50:43
katalog Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2015-02-19 09:52:19
katalog Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2015-02-20 09:02:18
katalog Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2015-02-19 09:53:39
katalog Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2015-02-19 09:54:55
katalog Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2015-02-19 09:56:19
katalog Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2015-02-20 09:04:19
katalog Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2015-02-24 10:32:10
katalog Zarządzenie nr 47/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2015 r. 2015-03-19 15:20:44
katalog Zarządzenie nr 48/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r. 2015-03-09 08:29:34
katalog Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne przeznaczone są do sprzedaży na rzecz ich najemców w 2015 roku 2015-03-02 09:06:44
katalog Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r. 2015-03-19 15:19:18
katalog Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r. 2015-03-19 15:18:03
katalog Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2015 r. 2015-03-18 08:15:56
katalog Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 13 marca 2015 ws. powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych- II edycja 2015-03-23 08:35:30
katalog Zarządzenie nr 54/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 16 marca 2015 ws. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych- II edycja 2015-03-23 08:32:53
katalog Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r. 2015-03-19 14:37:57
dokument Zarządzenie nr 60/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 marca 2015r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym przy Alei Lipowej w Pucku 2015-03-26 11:57:53
dokument Zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza Miasta Puck z 25.03.2015r. w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pucku 2015-03-27 17:59:12
katalog Zarządzenie nr 63/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2015 r. 2015-04-01 08:39:24
katalog Zarządzenie nr 64/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-04-02 08:23:18
katalog Zarządzenie nr 65/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierokupu 2015-10-23 08:24:53
katalog Zarządzenie nr 70/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-04-02 11:01:12
katalog Zarządzenie nr 71/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do opróżniania wrzutu monet z szaletu miejskiego przy Palcu Wolności 1 2015-04-07 07:45:02
katalog Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka pn. "Pucki Klub Malucha" znajdującego się w Pucku, przy Al. Lipowej 3c 2015-04-14 12:38:19
katalog Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i sposobu dokonywania zleceń wykonania robót budowlanych, usług, dostaw oraz zakupów 2015-09-15 13:20:54
katalog Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie udziału w powiatowych ćwiczeniach obronnych pk. "Łącznik 2015" 2015-04-15 08:38:42
katalog Zarządzenie nr 77/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-05-14 12:35:50
katalog Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Żelistrzewie 2015-04-14 12:34:08
dokument Zarządzenie nr 79/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie: ustalenia indywidualnej stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę nierchomości niezabudowanej położonej w Pucku 2015-04-21 15:19:10
katalog Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka pn. "Pucki Klub Malucha" 2015-04-16 08:51:03
katalog Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2015-05-19 11:57:25
katalog Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2015-05-19 11:59:33
katalog Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji 2015-04-22 11:47:04
katalog Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do dokonania wyboru trzech kompozycji konkursowych na Hejnał Miasta Puck 2015-04-16 09:05:20
katalog Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychw mieście Puck dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Poskiej, zarządzanych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-21 07:59:39
katalog Zarządzenie nr 89/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-21 11:28:36
katalog Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej 2015-04-22 12:54:30
katalog Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. 2015-04-22 12:56:41
dokument Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie: ustalenia indywidualnej stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Pucku 2015-04-24 10:00:55
katalog Zarządzenie nr 93/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego 2015-10-22 13:47:56
katalog Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2015-05-19 12:07:49
katalog Zarządzenie nr 95/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-05-14 12:37:32
dokument Zarządzenie nr 98/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Parku Nowowiejskiego w Pucku 2015-05-13 14:49:46
katalog Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku 2015-05-08 11:27:11
katalog Zarządzenie nr 101/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-05-14 12:38:25
katalog Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej 2015-05-08 11:57:57
katalog Zarządzenie nr 103/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-05-14 12:39:23
katalog Zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pucku oraz Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Puck dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-08 11:57:34
katalog Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 78/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Żelistrzewie 2015-10-22 12:33:57
katalog Zarządzenie Nr 108//2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Pucku 2015-08-05 14:43:05
katalog Zarządzenie nr 109/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-06-01 15:10:24
katalog Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. 2015-05-15 13:33:45
katalog Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaz nieruchomości położonej w Pucku 2015-10-23 08:48:33
katalog Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2015-05-21 15:03:16
katalog Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu pod hasłem: "Metamorfoza mojej posesji" - edycja 2015 na terenie Gminy Miasta Puck oraz powołania komisji konkursowej 2015-05-21 09:46:39
katalog Zarządzenie nr 117/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-06-01 15:11:53
dokument Zarządzenie nr 118/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 maja 2015r. w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czyndzu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości niezabudowanej. 2015-05-28 09:09:14
katalog Zarządzenie nr 119/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-07-07 14:22:29
katalog Zarządzenie nr 119/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-06-01 15:13:12
dokument Zarządzenie nr 127/2015 w sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzania wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację 2015-06-04 20:37:20
katalog Zarządzenie nr 130/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 czerwca w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2015-10-22 12:59:24
dokument Zarządzenie Nr 131/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia funkcjonowania kąpieliska strzeżonego w Pucku w okresie sezonu letniego 2015 2015-06-10 07:48:00
katalog Zarządzenie nr 132/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-07-07 14:21:31
katalog Zarządzenie nr 134/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaz nieruchomości położonej w Pucku 2015-10-23 08:58:01
dokument Zarządzenie Nr 138/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 131/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia funkcjonowania kąpieliska strzeżonego w Pucku w okresie sezonu letniego 2015. 2015-06-18 09:01:17
dokument Zarządzenie 139/2015 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dofinansowania 2015-06-19 13:01:36
katalog Zarządzenie Nr 140/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Miasta w Pucku 2015-10-22 12:53:28
katalog Zarządzenie nr 141/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2015 r. 2015-07-07 14:14:06
katalog Zarządzenie nr 142/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-07-07 14:15:33
dokument Zarządzenie nr 143/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 marca 2013r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Puck 2015-07-07 13:06:17
dokument Zarządzenie nr 144/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania targowiska oraz gminnych obiektów w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych z ww. miejsc 2015-07-07 13:09:27
dokument Zarządzenie nr 145/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 marca 2013r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego administrowania cmentarzem komunalnym w Żelistrzewie 2015-07-07 13:17:04
dokument Zarządzenie nr 146/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 147/2012 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego oczyszczania letniego i zimowego ulic, chodników, placów, parkingów, przystanków autobusowych, parków, zieleńców, zieleni przyulicznej oraz innych terenów administracyjnych miasta Puck 2015-07-07 13:20:06
dokument Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie ustalenie procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej 2015-07-06 22:36:49
dokument Zarządzenie nr 148/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 01 lipca 2015r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Parku Nowowiejskiego w Pucku 2015-07-09 15:10:09
dokument Zarządzenie nr 150/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 06 lipca 2015r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości stanowiącej część molo spacerowego w Pucku. 2015-07-15 09:37:01
katalog Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2015-10-22 12:55:45
katalog Zarządzenie nr 152/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 09 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-08-27 15:01:03
katalog Zarządzenie nr 153/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-08-27 15:04:30
dokument Zarządzenie Nr 154/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie ustalenie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" 2015-07-14 20:06:33
dokument Zarządzenie Nr 155/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert 2015-07-20 21:47:00
dokument Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2015-07-20 21:41:59
dokument Zarządzenie Nr 157/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2015-07-20 21:43:06
dokument Zarządzenie Nr 158/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2015-07-20 21:43:43
dokument Zarządzenie Nr 159/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2015-07-20 21:44:24
katalog Zarządzenie nr 160/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Pucku 2015-10-22 13:25:46
dokument Zarządzenie nr 162/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Żeglarzy w Pucku 2015-07-21 12:56:34
dokument Zarządzenie nr 163/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 21 lipca 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie 2015-07-21 14:47:28
katalog Zarządzenie nr 164/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-08-27 15:06:48
dokument Zarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds rewitalizacji zaplecza starego miasta Puck 2016-02-16 10:54:51
dokument Zarządzenie Nr 166/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Żeglarzy w Pucku 2015-08-31 13:45:27
katalog Zarządzenie nr 167/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-08-27 15:10:04
katalog Zarządzenie nr 168/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na wolne stanowisko regulaminu naboru Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2015-10-22 13:12:58
katalog Zarządzenie nr 169/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r. 2015-08-27 15:13:59
dokument Zarządznie nr 170/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 2015-08-11 17:20:21
katalog Zarządzenie nr 171/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 sierpnia 2015 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia 2015-08-18 08:48:00
dokument Zarządznie nr 173/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na dotację z budżetu Miasta Pucka 2015-08-13 18:40:56
dokument Zarządznie nr 174/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej 2015-08-13 18:41:45
katalog Zarządzenie nr 175/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-08-27 15:17:56
katalog Zarządzenie Nr 176/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Referent ds promocji i wizerunku miasta 2015-08-18 08:23:11
katalog Zarządzenie Nr 177/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta Puck 2015-08-18 08:25:39
katalog Zarządzenie Nr 179/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonych w Pucku 2015-08-20 12:28:53
dokument Zarządzenie nr 181/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-08-31 13:50:24
katalog Zarządzenie nr 185/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 września 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Janowitz-Chećko Dyrektorowi Puckiego Gimnazjum 2015-10-22 13:30:21
katalog Zarządzenie Nr 186/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 września 2015 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Kwidzińskiej Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2015-10-22 12:13:34
katalog Zarządzenie Nr 187/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 września 2015 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do wykonywania czynności związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 2015-10-22 12:11:51
katalog Zarządzenie Nr 188/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 września 2015 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do wydawania decyzji administaracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2015-10-22 12:10:19
katalog Zarządzenie Nr 189/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 września 2015 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka POmocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2015-10-22 12:08:32
katalog Zarządzenie Nr 190/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 września 2015 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka POmocy Społecznej w Pucku do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Miasta Puck dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2015-10-22 12:06:26
katalog Zarządzenie Nr 191/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 września 2015 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2015-10-22 12:03:37
katalog Zarządzenie Nr 192/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2011 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 marca 2011 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku. 2015-10-22 11:59:58
dokument Zarządzenie nr 193/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-11-24 11:55:58
dokument Zarządzenie nr 198/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 07 września 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2015 r. 2015-09-10 09:54:07
dokument Zarządzenie nr 200/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2015-09-10 17:18:18
dokument Zarządzenie nr 201/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2015-09-10 17:18:39
dokument Zarządzenie nr 202/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: przyznania stypendiów Rady Miasta Pucka 2015-09-17 20:55:40
katalog Zarządzenie nr 203/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 września 2015 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego (HNS) 2015-10-22 13:49:29
dokument Zarządzenie nr 204/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 r. 2015-09-28 12:17:23
katalog Zarządzenie nr 209/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 września 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierokupu 2015-10-23 08:26:51
dokument Zarządzenie nr 210/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-11-24 11:56:44
dokument Zarządzenie nr 212/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 07 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finasnsowego miasta na 2015 r. 2015-10-14 12:38:52
dokument Zarządzenie nr 213/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-11-24 11:57:38
dokument Zarządzenie Nr 214/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej paliwa, medali oraz weryfikacji wyposażenia ilościowego, wyposażenia ilościowo-wartościowego oraz pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miasta Puck 2016-02-16 09:59:37
katalog Zarządzenie Nr 215/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Puck w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Poskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-23 12:57:51
dokument Zarządzenie nr 216/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-11-24 11:58:21
dokument Zarządzenie nr 217/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2015-10-20 21:05:40
katalog Zarządzenie Nr 218/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uczestnictwa w wojewódzkim treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2015-10-22 08:44:43
dokument Zarządzenie nr 219/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-11-24 11:58:58
dokument Zarządzenie Nr 220/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 października 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku zasobów zarządanych przez PGK sp z o.o. 2016-02-16 09:56:23
dokument Zarządzenie nr 221/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2015-10-22 09:52:32
dokument Zarządzenie nr 222/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2015 r. 2015-11-24 10:56:45
dokument Zarządzenie nr 223/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-11-24 12:00:16
katalog Zarządzenie nr 226/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016. 2015-10-30 13:04:12
dokument Zarządzenie nr 227/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-11-24 12:01:00
dokument Zarządzenie nr 228/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: szczegółowych warunków jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej 2015-11-08 23:05:52
katalog Zarządzenie Nr 229/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WP 2014-2020 - Działania 8.3 - Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe 2015-11-10 12:57:04
dokument Zarządzenie nr 232/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Puck na lata 2016-2022 2015-11-24 12:04:01
dokument Zarządzenie nr 233/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2016 r. 2015-11-24 12:04:52
dokument Zarządzenie nr 235/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2015 r. 2015-11-24 10:57:30
dokument Zarządzenie nr 248/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 04 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Puck 2015-12-15 10:06:15
dokument Zarządzenie nr 249/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 04 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkacj będących własnością Gminy Miasta Puck lub będących w zarządzie Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku 2015-12-15 10:23:00
katalog Zarządzenie Nr 250/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury sprzętu obrony cywilnej 2015-12-11 10:23:56
dokument Zarządzenie nr 252/2015 w sprawie załozenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Puck 2015-12-11 08:17:16
dokument Zarządzenie nr 254/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2015 r. 2015-12-22 08:04:57
dokument Zarządzenie nr 255/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2015 r. 2015-12-22 11:16:09
katalog Zarządzenie Nr 256/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu odraczania, umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 2015-12-18 13:41:01
dokument Zarządzenie Nr 257/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia środków trwałych Urzędu Miasta - Puck z przeszłości w przyszłość 2016-02-16 09:53:28
dokument Zarządzenie 259/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe 2015-12-18 13:42:28
katalog Zarządzenie Nr 264/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2015-12-30 12:23:11
katalog Zarządzenie Nr 265/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 99/2012 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 października 2012 r. w sprawie określenia czynszu najmu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Puck 2016-01-04 11:54:42
katalog ZARZĄDZENIE NR 267/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2016 - 2018. 2016-01-18 13:23:29
dokument Zarządzenie Nr 268/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz prognozą oddziaływania na środowisko 2016-06-06 14:16:51
dokument Zarządznie Nr 269/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia górnej granicy dofinansowanie w ramach konkursu "Czyste Powietrze Miasta Puck" (edycja 2015) 2016-04-07 13:22:53