Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Komunikaty i Obwieszczenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2024-05-16 07:53:35
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2023r. 2024-05-14 14:54:28
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2024r. 2024-04-30 11:09:43
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zarząd dróg 2024-04-05 13:20:18
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Pomech 2024-04-05 13:19:59
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2024-02-27 13:19:55
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Puck. 2024-02-15 11:10:38
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Puck za 2023 rok 2024-02-14 09:30:06
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2023r. 2024-01-25 13:28:10
dokument Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji ?Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puck? 2024-01-15 12:05:17
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego 2024-01-12 08:15:08
dokument Wybory uzupełniające na ławników na kadencję 2024 - 2027 2023-12-18 13:46:49
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji ?Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puck? 2023-11-13 11:56:43
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w III kwartale 2023r. 2023-10-11 13:31:35
dokument Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia punktów/znaków granicznych 2023-09-12 11:47:09
dokument Stosownie do art.49b KPA zawiadamia się, że w dniu 30.08.2023 r. Burmistrz Miasta Puck wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o numerze GOKiOŚ.6220.22.2022.KS po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pełnomocnika, Panią Anny Kościelnej, firmy P.Z.M "AMEX" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. kmdr. E. Szystowskiego 15 w Pucku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Reorganizacja działalności firmy P.Z.M "AMEX" sp. z o. o. w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów". 2023-09-01 11:48:23
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Reorganizacji działalności firmy P.Z.M "AMEX" sp.z o. o. w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów" 2023-08-23 07:24:35
dokument Stosownie do art.49b KPA zawiadamia się, że w dniu 31.07.2023 r. Burmistrz Miasta Puck wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o numerze GOKiOŚ.6220.5.2023.KS po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pełnomocnika, Panią Iwonę Sławek, firmy Nowy Świat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opacka 12 w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Etap B, C, D na działkach o nr ewid. 233, 234 i na części działki o nr ewid. 235, obręb 2.4". 2023-08-02 07:27:29
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w II kwartale 2023r. 2023-07-14 12:42:25
dokument Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych 2023-07-12 08:57:14
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń do poboru wody o wydajności nie mniejszej niż 10m ?/h dla projektowanego otworu nr 9 na terenie działki nr 125 obręb 0025, 2.5. 2023-05-31 12:58:43
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2022r. 2023-05-17 10:17:29
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń do poboru wody o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/h dla projektowanego otworu nr 9 na terenie działki nr 125 obręb 0025, 2.5. 2023-05-16 15:20:02
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2023r. 2023-04-18 14:12:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego 2023-03-31 10:35:21
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Puck na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2031 2023-03-27 09:24:43
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Etap B,C,D, na działkach o nr ewid. 233, 234 i na części działki o nr ewid. 235, obręb 2.4 2023-03-14 09:23:32
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: wykonanie urządzeń do poboru wody o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/h dla projektowanego otworu nr 9 na terenie działki nr 125 obręb 0025, 2.5. 2023-02-20 13:20:39
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Reorganizacja działalności firmy P.Z.M. "AMEX" sp. z o.o. w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów 2023-02-06 13:18:23
dokument Pismo GINB - komunikat zimowy 2023-01-27 12:26:10
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2022r. 2023-01-20 12:01:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zabudowy usługowej (apartamentowej) ZLV wraz z urządzeniami i funkcjami towarzyszącymi na działce nr 52/3 w Pucku. 2023-01-16 07:45:50
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku - dokument stracił ważność 2023-01-12 08:12:54
dokument Informacja o preferencyjnym zakupie węgla dla gospodarstw domowych 2023-01-03 14:27:47
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa zabudowy usługowej (apartamentowej) ZLV wraz z urządzeniami i funkcjami towarzyszącymi na działce nr 52/3 w Pucku? planowanego w miejscowości Puck. 2022-12-20 08:50:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach 3/32, 3/80, 3/86, 3/89, 3/87, 3/41, 3/88 i 3/78 w Pucku przy ul. Pogodnej. 2022-11-09 11:56:32
dokument Informacja o preferencyjnym zakupie węgla dla gospodarstw domowych 2022-11-04 13:39:59
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach 3/32, 3/80, 3/86, 3/89, 3/87, 3/41, 3/88 i 3/78 w Pucku przy ul. Pogodnej 2022-10-26 15:19:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w gminie Choczewo 2022-10-14 10:58:03
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w III kwartale 2022r. 2022-10-13 10:26:13
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w gminie Choczewo 2022-09-27 13:00:48
katalog Konsultacje społeczne dotyczące włączenia części gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej w granice Gminy Miasta Puck 2022-09-21 14:22:47
dokument Obwieszczenie z dnia 23.08.2022 r. informujące o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany koncesji Nr 28/2014/p wydanej przez Ministra Środowiska w dniu 1 października 2014 r., na rzecz KGHM Polska Miedź S.A., na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną, a także o przesłaniu projektu rozstrzygnięcia w sprawie do zaopiniowania właściwych organów samorządu terytorialnego. 2022-08-26 13:52:12
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa zabudowy usługowej (apartamentowej) ZLV wraz z urządzeniami i funkcjami towarzyszącymi na działce nr 52/3 w Pucku? 2022-08-18 13:00:51
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie postępowania administracyjnego na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego w postaci nawierzchni na terenie działek nr 99/2, 98/3 obr. 0021 Puck. 2022-08-11 10:05:01
dokument obwieszczenie z dnia 5.08.2022 r. informujące o wydaniu przez organ koncesyjny w dniu 3.08.2022 r. postanowienia w postępowaniu w sprawie zmiany koncesji Nr 28/2014/p wydanej przez Ministra Środowiska w dniu 1 października 2014 r., na rzecz KGHM Polska Miedź S.A., na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną, a także o przesłaniu projektu rozstrzygnięcia w sprawie do zaopiniowania właściwych organów samorządu terytorialnego. - dokument stracił ważność 2022-08-09 10:03:38
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w II kwartale 2022r. 2022-07-14 09:04:14
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany koncesji nr 28/2014/p z dnia 1 października 2014 r., na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną w obszarze obejmującym Miasta Puck oraz gminy: Władysławowo, Puck, Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie (zmienionej decyzji Ministra Środowiska z dnia 1.10.2019 r. oraz decyzją Ministra Klimatu z dnia 30.12.2019 r.). 2022-07-12 09:57:42
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach 3/32, 3/80, 3/86, 3/89, 3/87, 3/41, 3/88 i 3/78 w Pucku przy ul. Pogodnej 2022-07-06 08:44:05
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł w 2021r. 2022-06-14 10:52:42
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku 2022-06-13 14:06:33
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2021r. 2022-05-12 14:44:40
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2022r. 2022-04-25 12:40:40
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-04-05 14:20:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel" 2022-03-14 09:59:07
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 2022-03-10 12:34:21
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych 2022-02-17 15:40:06
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2021r. 2022-01-27 09:40:08
dokument Zawiadomienie GDOŚ ws. Budowy morskiej farmy wiatrowej pn. MFW Bałtyk III 2021-11-02 14:36:59
dokument Obwieszczenie RDOŚ w sprawie "Budowy morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk II" 2021-11-02 09:40:44
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w III kwartale 2021r. 2021-10-19 08:41:54
dokument Obwieszczenie o zamiarze wyłączenia obiektów (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy przy ul. 1-go Maja) z Gminnej Ewidencji Zabytków 2021-09-21 08:17:27
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w II kwartale 2021r 2021-07-29 10:52:13
dokument GOKiOŚ.6220.4.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi. Etap A, w Pucku na działce o nr ew.: 235, obręb 2.4. 2021-07-27 14:27:10
dokument Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego znoszące obostrzenia związane z ptasią grypą 2021-06-18 09:37:49
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2020 r. 2021-05-26 07:36:12
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2020r. 2021-05-25 09:07:28
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł w 2020 r. 2021-05-25 09:06:52
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2021r. 2021-04-20 10:13:27
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 1/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PUCKU z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem ?Wysoce zjadliwej grypy ptaków? wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze 2021-02-16 12:32:24
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2020r. 2021-01-27 08:08:26
dokument OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transport u zbiorowego. 2020-12-01 15:24:56
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w III kwartale 2020r. 2020-10-19 11:57:29
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w II kwartale 2020 r. 2020-07-30 11:05:22
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2019 r. 2020-05-29 09:33:18
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2019r. 2020-05-29 09:32:43
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2020r. 2020-04-17 12:03:01
dokument INFORMACJA o powierzeniu zadania 2020-01-15 15:32:04
dokument Informacja o zawarciu umowy - dokument stracił ważność 2020-01-15 08:28:52
dokument INFORMACJA o powierzeniu zadania 2020-01-14 11:59:26
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2019 r. 2020-01-13 20:33:17
dokument Informacja o zamiarze powierzenia Zadania 2019-12-27 12:34:45
dokument Przydatność wody do spożycia przez ludzi - jakość wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Puck za 2019 rok 2019-12-23 08:05:15
dokument Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2019-12-11 11:40:31
dokument Obwieszczenie Burmstrza Miasta Puck o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2019-12-04 10:21:32
dokument Informacja o zamiarze zawarcia umowy - dokument stracił ważność 2019-11-22 11:43:11
dokument Informacja o zamiarze powierzenia zadania 2019-11-20 11:31:45
dokument Medale za długoletnie pożycie małżeńskie 2019-11-07 12:05:44
dokument Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej 2019-10-31 07:33:12
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrona Środowiska w Gdańsku w sprawie "Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica" 2019-10-15 12:23:39
dokument Ogłoszenie Burmistrza o terminie zgłaszania kandydatów na ławników 2019-06-06 14:49:50
dokument Obwieszczenie Starosty Puckiego o zamiarze wydania decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej 2019-05-08 10:29:21
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2019 r. 2019-04-26 11:25:58
dokument Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID narealizację inwestycji drogowej 2019-03-08 11:29:27
dokument Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg. odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zl w 2018 roku. 2019-01-25 10:42:08
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2018 r. 2019-01-25 10:41:41
dokument OBWIESZCZENIE RDOŚ-Gd-WOO.4211.9.2011.MS.MŚB.25 2019-01-11 14:01:41
dokument OBWIESZCZENIE RDOŚ-Gd-WOO.4211.9.2011.MS.MŚB.24 2019-01-11 12:39:45
dokument Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - dokument stracił ważność 2018-12-19 14:57:07
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Puck w 2019 r. 2018-11-15 20:05:26
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w III kwartale 2018 r. 2018-11-13 11:21:23
dokument Zawiadomienie DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.106.2018.MD.4 2018-10-03 08:17:52
dokument Obwieszczenie GD.RUZ.421.158.EL dot. wszczęcia na wniosek Gminy Miasta Puck postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-09-24 14:29:58
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w II kwartale 2018 r. 2018-07-30 12:25:50
dokument Komunikat RDOŚ w zakresie ochrony przed hałasem 2018-07-13 12:00:15
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgi, odroczeń, umorzeń lub spłatę na raty w 2017 r. 2018-05-25 13:13:55
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 2018-05-25 13:12:32
dokument Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg. odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zl w 2017 roku. 2018-05-25 09:31:49
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2018 r. 2018-04-12 14:42:16
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2018-02-05 13:03:03
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 r. 2018-01-31 10:59:22
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2017 r. 2018-01-29 14:12:24
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Puck w 2018 r. 2017-11-16 13:57:56
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w III kwartale 2017 r. 2017-10-31 12:57:02
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Puck w 2017 r. 2017-08-17 15:02:58
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w II kwartale 2017 r. 2017-07-31 14:37:15
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu 2017-07-21 13:17:43
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu 2017-07-21 13:16:29
dokument Komunikat w sprawie dodatków mieszkaniowych 2017-06-22 15:32:40
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu 2017-05-30 15:18:09
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 r. 2017-05-10 11:19:19
dokument Zawiadomienie DOOŚ-DŚII.4211.2.2017.MS.1 (dot. nie rozpatrzenia odwołania w ustawowym terminie) 2017-05-09 14:00:34
dokument Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego w otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - usługi integracji o charakterze edukacyjnym z obszaru rewitalizacji obejumującej centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA" 2017-02-14 16:23:55
dokument Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego w otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - usługi integracji o charakterze zawodowym z obszaru rewitalizacji obejumującej centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA" 2017-02-14 16:23:19
dokument Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego w naborze na partnera do współrealizacji projektu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - Placówka wsparcia dziennego i szkołą dla rodziców z obszaru rewitalizacji obejumującej centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA" 2017-02-14 16:22:34
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RDOŚ-Gd-WOO.4211.25.2015.ER.MŚB.39 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa Portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" 2017-01-16 15:52:05
dokument Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4211.25.2015.ER.MŚB.37 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa Portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" 2017-01-16 15:45:49
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck 2017-01-16 09:21:00
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - Placówka wsparcia dziennego i szkołą dla rodziców z obszaru rewitalizacji obejumującej centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA" 2017-01-13 13:51:05
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - usługi integracji o charakterze zawodowym z obszaru rewitalizacji obejumującej centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA" 2017-01-13 13:50:03
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - usługi integracji o charakterze edukacyjnym z obszaru rewitalizacji obejumującej centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA" 2017-01-13 13:49:03
katalog Ogłoszenie o otwartym naborze na partnerów do współrealizacji projektu "Rewitalizacja centrum Pucka" dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji obejmujacego centrum Pucka 2017-01-11 15:20:57
katalog Ogłoszenie o otwartym naborze na partnerów do współrealizacji projektu "Rewitalizacja centrum Pucka" dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - organizacji pozarządowych 2017-01-11 15:18:01
dokument Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4211.25.2015.ER.MŚB.33 2016-12-22 16:21:49
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w/s udziału społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 2016-11-28 12:00:57
dokument Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4211.25.2015.ER.MŚB.27 2016-11-21 21:57:17
dokument Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4211.25.2015.ER.MŚB.25 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa Portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" 2016-11-17 09:32:50
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w III kwartale 2016 r. 2016-10-26 12:04:30
dokument Informacja w sprawie prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów 2016-07-20 09:29:54
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w II kwartale 2016 r. 2016-07-19 21:33:21
katalog NORDA - Północny Biegun Wzrostu 2016-07-13 09:46:28
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2015 r. 2016-05-23 12:35:02
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgi, odroczeń, umorzeń lub spłatę na raty w 2015 r. 2016-05-16 10:21:29
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2016 r. 2016-05-05 12:01:01
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2015r. 2016-01-30 20:25:58
katalog Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 30 listopada 2015r. o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki 2015-12-09 07:52:54
katalog Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów dla wspólnej realizacji projektu 2015-12-07 10:00:13
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w III kwartale 2015r. 2015-10-26 15:24:09
katalog Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów dla wspólnej realizacji projektu 2015-10-12 08:07:06
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w II kwartale 2015r. 2015-08-02 18:36:14
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2015-06-12 20:42:32
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. 2015-06-12 20:42:03
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgi, odroczeń, umorzeń lub spłatę na raty w 2014 r. 2015-06-12 20:41:32
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2014r. 2015-06-09 20:52:50
dokument Ogłoszenie Burmistrz Miasta Puck w sprawie ławników do sądów powszechnych 2015-06-09 13:04:48
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku ws. wydania decyzji pn. "Przyłączenie do sieci gazowej Baltic Gas" 2015-05-19 09:11:31
dokument Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie 2015-05-19 09:01:48
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2015r. 2015-05-14 20:26:32
dokument Komunikat ws. nowych godzin pracy Urzędu Miasta Puck 2015-01-23 10:45:03
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w III kwartale 2014r. 2014-10-23 20:51:34
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w II kwartale 2014r 2014-07-21 22:31:55
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r. 2014-05-27 10:06:15
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgi, odroczeń, umorzeń lub spłatę na raty w 2013 r. 2014-05-27 10:05:13
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013r. 2014-05-26 19:30:17
dokument Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2014r 2014-05-10 21:52:02
katalog KONKURS NA DYREKTORA SZKÓŁ 2014-02-10 09:45:46
katalog Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wykorzystane w 2013 roku 2014-02-25 08:20:37
katalog Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządów terytorialnych w 2013 roku 2014-02-25 08:23:17
katalog Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2013r. 2014-02-23 16:06:45
dokument Komunikat ws. bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku 2014-08-12 10:47:12