Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - Uchwała Nr 262/2024 PKW z dnia 10 maja 2024 r. Agnieszka Siebert 2024-05-22 12:59:08 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie I posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w m. Puck Agnieszka Siebert 2024-05-22 12:55:19 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 441/5/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w mieście Puck Agnieszka Siebert 2024-05-22 12:30:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 57/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2024r. Paweł Thiel 2024-05-21 12:12:51 dodanie dokumentu
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Agnieszka Siebert 2024-05-21 12:09:26 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 437/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Agnieszka Siebert 2024-05-21 09:18:25 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 434/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. ( załączniki od nr 117 do nr 123) Agnieszka Siebert 2024-05-21 09:16:06 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 56/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia oceny wniosków o udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Miasta Puck uprawnionym podmiotom. Paweł Thiel 2024-05-20 10:57:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego Paweł Thiel 2024-05-16 07:53:35 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 54/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku Paweł Thiel 2024-05-15 09:04:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 34/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie rocznego preliminarza Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2024 Paweł Thiel 2024-05-15 09:03:05 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2023r. Paweł Thiel 2024-05-14 14:54:28 dodanie dokumentu
Gmina okiem statystyki Paweł Thiel 2024-05-13 10:18:11 dodanie dokumentu
Statystyka (zakładka menu) Paweł Thiel 2024-05-13 10:08:39 edycja pozycji menu
ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (zakładka menu) Agnieszka Siebert 2024-05-10 10:05:15 edycja pozycji menu
SKAN PROTOKOŁU KONTROLI Numer WI.8164.4.2024 z dnia 24.04.2024 r. Agnieszka Siebert 2024-05-10 10:03:03 edycja dokumentu
Skan wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 maja 2024 r. Agnieszka Siebert 2024-05-10 10:02:46 edycja dokumentu
Skan wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 maja 2024 r. Agnieszka Siebert 2024-05-10 10:01:51 dodanie dokumentu
SKAN PROTOKOŁU KONTROLI Numer WI.8164.4.2024 z dnia 24.04.2024 r. Agnieszka Siebert 2024-05-10 10:00:57 dodanie dokumentu
Referaty i Stanowiska Agnieszka Siebert 2024-05-10 09:32:46 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 maja 2024 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika Agnieszka Siebert 2024-05-10 08:21:55 dodanie dokumentu
[Zakończone] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent ds ochrony środowiska w wymiarze pełnego etatu. Paweł Thiel 2024-05-08 14:54:55 edycja dokumentu
Sesje Rady Miasta IX kadencji (zakładka menu) Agnieszka Siebert 2024-05-08 11:45:25 dodanie pozycji menu
Postanowienie Nr 406/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Puck w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Agnieszka Siebert 2024-05-07 12:53:46 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Siebert 2024-05-07 12:41:38 edycja dokumentu
Rada Miasta Puck IX kadencji (zakładka menu) Paweł Thiel 2024-05-07 10:32:59 dodanie pozycji menu
Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Puck Paweł Thiel 2024-05-07 10:27:30 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 53/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2024r. Paweł Thiel 2024-05-06 13:01:00 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dz. nr 24/1; 25/1 i 26 obr. 2.2 Sabina Styn 2024-05-06 12:05:18 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dz. 311/15 obr. 2.4 Sabina Styn 2024-05-06 12:03:49 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok Paweł Thiel 2024-04-30 13:29:56 dodanie dokumentu
Gmina okiem statystyki (zakładka menu) Paweł Thiel 2024-04-30 13:08:36 dodanie pozycji menu
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2024r. Paweł Thiel 2024-04-30 11:09:43 dodanie dokumentu
DRUK - Zgłoszenie indywidualne wyborcy na członka obwodowej komisji wyborczej w Pucku, w trybie art. 182 § 8 c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Agnieszka Siebert 2024-04-26 12:27:22 edycja dokumentu
DRUK - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego Agnieszka Siebert 2024-04-26 12:27:09 edycja dokumentu
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej Paweł Thiel 2024-04-26 10:26:59 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Paweł Thiel 2024-04-26 09:37:11 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Paweł Thiel 2024-04-26 09:37:04 usunięcie załacznika
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Wyborach Paweł Thiel 2024-04-26 09:36:41 edycja dokumentu
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Wyborach Paweł Thiel 2024-04-26 09:36:27 usunięcie załacznika