Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku Paweł Thiel 2023-01-30 14:17:43 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku Paweł Thiel 2023-01-30 14:06:27 dodanie dokumentu
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Puck za 2022 rok. Krystian Kohnke 2023-01-30 11:58:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Paweł Thiel 2023-01-27 12:58:18 dodanie dokumentu
Pismo GINB - komunikat zimowy Paweł Thiel 2023-01-27 12:26:10 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 16/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2023r. Paweł Thiel 2023-01-27 12:23:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Paweł Thiel 2023-01-27 11:45:19 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko INSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ w wymiarze 1/2 etatu Bożena Cieśla 2023-01-25 13:43:43 dodanie dokumentu
[Nieruchomość nie została sprzedana] Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 162/9 w dniu 22. 11. 2022 r. przy ul. Antoniego Miotka w Pucku Krzysztof Derc 2023-01-25 08:09:22 edycja dokumentu
[Nieruchomość sprzedana] Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 334 w dniu 26. 10. 2022 r. Krzysztof Derc 2023-01-25 08:08:54 edycja dokumentu
[Nieruchomość nie została sprzedana] Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 162/9 w dniu 08. 09. 2022 r. przy ul. Antoniego Miotka w Pucku Krzysztof Derc 2023-01-25 08:08:06 edycja dokumentu
[Nieruchomość nie została sprzedana] Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 11/18 w dniu 29. 09. 2022 r. przy ul. Adama Mickiewicza w Pucku Krzysztof Derc 2023-01-25 08:07:12 edycja dokumentu
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2022r. Paweł Thiel 2023-01-20 12:01:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Paweł Thiel 2023-01-20 09:32:32 dodanie dokumentu
Wersja 1 Paweł Thiel 2023-01-19 16:06:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 12/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 w Gminie Miasta Puck Paweł Thiel 2023-01-19 15:31:31 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 11/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 w Gminie Miasta Puck Paweł Thiel 2023-01-19 15:30:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 10/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 5/2023 z dnia 09 stycznia 2023 r. w  sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2023 roku. Paweł Thiel 2023-01-17 13:57:19 dodanie dokumentu
Wykaz dz. nr 290/2 (obr.2 m.4) Krzysztof Derc 2023-01-17 13:50:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zabudowy usługowej (apartamentowej) ZLV wraz z urządzeniami i funkcjami towarzyszącymi na działce nr 52/3 w Pucku. Kamil Syta 2023-01-16 07:45:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 196/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne mogą zostać przeznaczone do sprzedaży na rzecz ich najemców w 2023 r. Paweł Thiel 2023-01-13 10:13:46 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej Aneta Pryczkowska 2023-01-13 07:57:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Paweł Thiel 2023-01-12 08:12:54 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Puck na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2031 Kamil Syta 2023-01-10 15:15:38 edycja dokumentu
Referaty i Stanowiska Agnieszka Siebert 2023-01-10 12:48:12 edycja dokumentu
Referaty i Stanowiska Agnieszka Siebert 2023-01-10 12:23:00 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2023 roku. Paweł Thiel 2023-01-10 07:58:53 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym i Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck na 2023 rok Paweł Thiel 2023-01-10 07:57:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w 2023 roku w przedszkolach i szkołach niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasta Puck. Paweł Thiel 2023-01-10 07:56:58 dodanie dokumentu
O Ś W I A D C Z E N I E o wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku 2022 w punkcie sprzedaży detalicznej ? lokalu gastronomicznym/sklepie Paweł Thiel 2023-01-09 13:52:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck do zaciągania zobowiązań w 2023 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Paweł Thiel 2023-01-09 08:23:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 190/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r. Paweł Thiel 2023-01-09 08:22:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 189/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2022r. Paweł Thiel 2023-01-09 08:21:00 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Siebert 2023-01-08 21:07:23 edycja dokumentu
WYKAZ LOKAL - ul. Hieronima Derdowskiego 1 m.27 Krzysztof Derc 2023-01-04 08:55:09 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomość przeznaczona do najmu - lokal użytkowy przy ul. 1-go Maja 2 w Pucku Krzysztof Derc 2023-01-04 08:46:45 dodanie dokumentu
Informacja o preferencyjnym zakupie węgla dla gospodarstw domowych Paweł Thiel 2023-01-03 14:27:47 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Siebert 2023-01-03 11:37:14 edycja dokumentu
[Zakończone] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Archiwista w wymiarze pełnego etatu Paweł Thiel 2023-01-03 08:59:11 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek przez pracowników na terenie Urzędu Miasta Puck Paweł Thiel 2023-01-03 08:50:04 dodanie dokumentu