Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2023-11-28 13:04:51 Minął termin składania ofert
Platforma zakupowa 2023-09-01 12:58:33 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.5.2023.ACH Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek podległych Gminy Miasta Puck w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-04-26 11:18:48 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.1.2023.ACH Modernizacja nawierzchni ulic w podziale na 2 części. 2023-04-06 22:47:50 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.3.2023.ACH Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Gminy Miasta Puck. w podziale na 3 części. 2023-03-23 15:18:33 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.2.2023.ACH Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników część 1 2023-03-28 15:30:34 Minął termin składania ofert
IIZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miasta Puck. 2022-12-06 12:17:09 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2022-12-01 15:27:12 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości ....na terenie Gminy Miasta Puck 2023-02-28 11:08:50 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Gminy Miasta Puck. w podziale na części: 1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek podległych Gminy Miasta Puck w ramach projektu grantowego ?Cyfrowa Gmina?. 2. Zakup, dostawa i instalacja sprzętu teleinformatycznego dla jednostek podległych Gminy Miasta Puck w ramach projektu grantowego ?Cyfrowa Gmina?. 3. Zakup, dostawa i instalacja systemu Backup z oprogramowaniem i przełącznikami dla Urzędu Miasta Puck w ramach projektu grantowego ?Cyfrowa Gmina?. 2022-12-02 13:58:52 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.24.2022.WJa Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miasta Puck. ID 696196 2022-11-25 14:45:14 Minął termin składania ofert
IIRenowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 w Pucku ? w ramach projektu ?Rewitalizacja Centrum Pucka? współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2022-11-10 14:44:00 Minął termin składania ofert
Negocjacje Remont nawierzchni ul. Kapitańskiej w Pucku. 2022-11-08 13:32:44 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni placu manewrowego na działce nr 311/29 przy ul. Nowy Świat 8 w Pucku. 2022-10-25 12:51:49 Minął termin składania ofert
?Renowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 w Pucku ? w ramach projektu ?Rewitalizacja Centrum Pucka? współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2022-10-25 15:53:12 Minął termin składania ofert
IIZakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego ?Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeeorowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR?. 2022-10-13 17:04:06 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni ul. Szyprów w Pucku. 2022-10-07 12:03:27 Minął termin składania ofert
IIRemont nawierzchni ul. Kapitańskiej w Pucku. ID 673129 2022-10-07 10:02:18 Minął termin składania ofert
ogłszenie o przetargu na roboty budowlane -zadanie "IIIRenowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skwerów przy ul. Nowy Świat" w ramach projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2022-10-04 11:59:08 Minął termin składania ofert
Usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa dla Gminy Miasta Puck w ramach projektu grantowego ?Cyfrowa Gmina?. w podziale na części: 1. Usługa wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Miasta Puck. 2. Usługa szkolenia pracowników Urzędu Miasta Puck z zakresu cyberbezpieczeństwa. 2022-09-06 14:41:06 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni ul. Kapitańskiej w Pucku. 2022-08-30 15:42:03 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.15.2022.WJa II Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pucku w podziale na zadania: Część 1. PODWÓRKO BEZ BARIER - Remont i przebudowa placu zabaw przy ul. Majkowskiego i ul. Abrahama w Pucku. Część 2. STREFA AKTYWNOŚCI I STREET WORKOUT NA ORLIKU - Remont i przebudowa na części zespołu boisk szkolnych Orlik w Pucku. 2022-08-25 16:52:03 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.13.2022.WJa ?Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pucku? w podziale na zadania: Część 1. PODWÓRKO BEZ BARIER - Remont i przebudowa placu zabaw przy ul. Majkowskiego i ul. Abrahama w Pucku. Część 2. STREFA AKTYWNOŚCI I STREET WORKOUT NA ORLIKU - Remont i przebudowa na części zespołu boisk szkolnych Orlik w Pucku. 2022-08-05 13:04:40 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego ?Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeeorowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR?. 2022-07-26 15:43:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.1.2022 Świadczenie usług gastronomicznych w Przedszkolu Samorządowym w Pucku (ID 634778) 2022-07-04 12:10:44 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia pn: ?II Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skwerów przy ul. Nowy Świat? w ramach projektu ?Rewitalizacja Centrum Pucka? współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2022-06-03 13:29:12 Minął termin składania ofert
Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zaplecza Portu Puck -infrastruktury lądowej do obsługi załóg na terenie działki nr 201/5, obr.2.1, Puck ? wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę 2022-05-18 15:16:15 Minął termin składania ofert
ogłszenie o przetargu na zadanie "Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skwerów przy ul. Nowy Świat" w ramach projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2022-05-24 15:04:37 Minął termin składania ofert
III Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w ramach programu ?LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI? z podziałem na dwie części: - Część 1 ? dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. - Część 2 ? dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do specjalistycznych pracowni szkolnych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. 2022-01-19 16:02:25 Minął termin składania ofert
II Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach programu ?Laboratoria Przyszłości? z podziałem na dwie części: Część 1: Dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki. Część 2: Dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do specjalistycznych pracowni szkolnych 2021-12-21 17:03:28 Minął termin składania ofert
RGKiM.272.23.2021.WJ MODERNIZACJA MOLA SPACEROWEGO W PUCKU: Zadanie 1. MODERNIZACJA MOLA SPACEROWEGO W PUCKU ? Remont mola ?Zielony Mostek? w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr 202/5, 206 i 179/1, obręb 0021, jednostka ewidencyjna 221103_1 Miasto Puck. Zadanie 2. MODERNIZACJA MOLA SPACEROWEGO W PUCKU ? Remont konstrukcji mola ? pirsu spacerowego w Porcie Puck, na terenie działki nr 240, obręb 0021, jednostka ewidencyjna 221103_1 Miasto Puck oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych 2022-01-05 15:28:41 Minął termin składania ofert
Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w ramach programu ?Laboratoria Przyszłości? z podziałem na dwie części: - Część 1 ? dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.* - Część 2 ? dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do specjalistycznych pracowni szkolnych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.* 2021-12-09 16:54:51 Minął termin składania ofert
MODERNIZACJA MOLA SPACEROWEGO W PUCKU: Zadanie 1. MODERNIZACJA MOLA SPACEROWEGO W PUCKU ? Remont mola ?Zielony Mostek? w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr 202/5, 206 i 179/1, obręb 0021, jednostka ewidencyjna 221103_1 Miasto Puck. Zadanie 2. MODERNIZACJA MOLA SPACEROWEGO W PUCKU ? Remont konstrukcji mola ? pirsu spacerowego w Porcie Puck, na terenie działki nr 240, obręb 0021, jednostka ewidencyjna 221103_1 Miasto Puck oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych 2021-11-25 17:14:23 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Puck i płatnymi parkingami miejskimi (PP) 2021-11-30 17:22:11 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Bukowej (droga nr 109007G) 2021-11-10 14:49:36 Minął termin składania ofert
?Usługi remontów ulic, dróg gruntowych, chodników, placów i parkingów na terenie Miasta Puck?. Z podziałem na cztery części. 2021-10-14 16:38:32 Minął termin składania ofert
?MODERNIZACJA MOLO SPACEROWEGO I ?ZIELONEGO MOSTKA? W PORCIE PUCK? ? ETAP I ? Remont mola ?Zielony Mostek? w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2021-10-28 16:13:57 Minął termin składania ofert
II Remont nawierzchni ulicy Kaszubskiej i Komandorskiej w Pucku oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznych w ramach zadania ?MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH ? UL. KASZUBSKA (DROGA NR 109025G) i UL. KOMANDORSKA (DROGA NR 109029G) W PUCKU? 2021-10-01 12:32:14 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni ulicy Kaszubskiej i Komandorskiej w Pucku oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznych w ramach zadania ?MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH ? UL. KASZUBSKA (DROGA NR 109025G) i UL. KOMANDORSKA (DROGA NR 109029G) W PUCKU? 2021-10-01 12:23:00 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - powtórzenia podobnych robót budowlanych w stosunku do umowy z dnia 15 .10 .2020 r. nr ZP.272.6.2020.ACH na realizację zadania pn.:?Renowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 10-go Lutego 27 w Pucku? w ramach projektu pn.: ?Rewitalizacja Centrum Pucka? współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie ?Wykonaniu ściany oporowej od strony elewacji ogrodowej w celu powstrzymania napływu wody opadowej z pagórka na posesję i budynek i prac wykończeniowych obejmujących części wspólne budynku przy ulicy 10-ego Lutego 27?. 2021-08-19 13:50:35 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.10.2021.WJ Remont nawierzchni dróg gminnych ? ul. Mistrzowskiej (droga nr 109047G) i ul. Ślusarskiej (droga nr 109076G) w ramach zadania pn.: ?Modernizacja istniejącej nawierzchni dróg gminnych ? ul. Mistrzowskiej (droga nr 109047G) i ul. Ślusarskiej (droga nr 109076G) w Pucku? 2021-07-21 14:47:40 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.3.2021.WJ Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" (ETAP I) - postepowanie prowadzone na platformie zakupowej 2021-04-02 13:46:20 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.15.2020.MP "Stworzenie systemu projekcji 3D oraz systemu rzeczywistości wirtualnej na potrzeby realizacji operacji pn.: "Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku" współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020" 2021-01-22 12:05:13 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.14.2020.AM Przebudowa schodów terenowych przy ul. Żeglarzy (dz. nr 173/1, obr. 2.1) oraz remont schodów terenowych przy plaży miejskiej (dz. nr 238, 226, obr. 2.4) w Pucku 2021-02-01 11:31:17 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.10.2020.ACH Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich (ETAP I) 2021-02-04 11:49:12 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.9.2020.ACH Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Pucku w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. 2020-10-16 13:53:46 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.7.2020.ACH Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Pucku w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. 2020-09-29 14:47:41 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.8.2020.ACH Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Bławatkowej w Pucku. 2020-10-05 15:15:49 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.6.2020.ACH Renowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 10-go Lutego 27 Pucku w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2020-10-06 15:31:39 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.5.2020.ACH Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolejowej w Pucku (droga nr 109028G) 2020-09-24 16:11:54 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.4.2020.ACH Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Bławatkowej w Pucku. 2020-09-07 13:04:06 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.2.2020.ACH Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich (ETAP I) 2020-07-01 08:17:48 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.25.2019.AR Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2019-10-23 12:28:17 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.24.2019.AR Renowacja budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Hallera 5 i 7 w Pucku w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 7A w Pucku. 2019-11-15 12:28:41 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.23.2019.AR Rozbudowa systemu monitoringu obszaru centrum w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2019-11-21 15:04:18 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.20.2019.AR Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i systemu podczyszczenia wód opadowych odprowadzanych z terenu zlewni A i C dla miasta Puck. Etap I budowa jednego ciągu (układu) podczyszczenia wód deszczowych na odcinku od komory K-1 (łącznie z komorą) do miejsca włączenia do istniejącego kanału. 2019-10-01 09:39:19 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.17.2019.AR Renowacja budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Hallera 5 i 7 w Pucku w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 7A w Pucku. 2019-08-07 10:30:00 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.19.2019.AR Rozbudowa systemu monitoringu obszaru centrum w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-09-16 12:03:32 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.16.2019.AR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie miasta Puck w podziale na 2 części. 2019-08-20 11:47:24 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.14.2019.AR Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i systemu podczyszczenia wód opadowych odprowadzanych z terenu zlewni A i C dla miasta Puck. Etap I budowa jednego ciągu (układu) podczyszczenia wód deszczowych na odcinku od komory K-1 (łącznie z komorą) do miejsca włączenia do istniejącego kanału. 2019-08-12 14:15:05 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.18.2019.AR Renowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Morskiej 15 w Pucku w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-08-14 11:53:32 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.15.2019.AR Obsługa rejsów jednostką pływającą na trasie Puck-Jastarnia-Puck oraz Puck-Hel-Puck w okresie 15.07.2019r.- 31.08.2019r. Uwaga zmiana nazwy zamówienia na : Obsługa rejsów jednostką pływającą na trasie Puck-Jastarnia-Puck oraz Puck-Hel-Puck w sezonie letnim 2019 r. 2019-07-10 11:19:58 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.13.2019.AR Obsługa rejsów jednostką pływającą na trasie Puck-Jastarnia-Puck oraz Puck-Hel-Puck w okresie 05.07.2019r.- 31.08.2019r. 2019-07-01 13:51:14 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.12.2019.AR Obsługa rejsów jednostką pływającą na trasie Puck-Jastarnia-Puck oraz Puck-Hel-Puck w okresie 01.07.2019r.- 31.08.2019r. 2019-06-19 13:49:22 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.11.2019.AR Zakup nowych płyt drogowych pełnych o wymiarach 300x150x15cm wraz z dostawą do Pucka oraz rozładunkiem we wskazanym miejscu. 2019-06-25 14:14:51 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.10.2019.AR Renowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Morskiej 15 w Pucku w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-07-05 11:42:30 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.9.2019.AR Obsługa rejsów jednostką pływającą na trasie Puck-Jastarnia-Puck oraz Puck-Hel-Puck w okresie 01.07.2019r.- 31.08.2019r. 2019-06-11 15:02:14 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.8.2019.AR Przystanki ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Pucku realizowanego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. 2019-07-03 14:48:08 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.7.2019.AR Obsługa rejsów jednostką pływającą na trasie Puck-Jastarnia-Puck oraz Puck-Hel-Puck w okresie 01.07.2019r.- 31.08.2019r. 2019-05-28 14:50:36 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.6.2019.AR Renowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Morskiej 15 w Pucku w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-06-03 14:22:27 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.5.2019.AR Rozbudowa systemu monitoringu obszaru centrum w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2019-06-28 12:38:55 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.4.2019 AR Stworzenie systemu ICT do graficznej prezentacji wczesnośredniowiecznego portu w Pucku wraz z aplikacją na urządzenia mobilne - dostarczenie kompatybilnego zestawu do wyświetlania aplikacji w formacie AR/VR dla zadania: Zwizualizowanie zatopionego Portu Średniowiecznego w Pucku w ramach projektu VirtualArch - Visualize to Valorize współfinansowanego ze środków Interreg Central Europe na lata 2014-2020 2019-04-11 15:35:17 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.3.2019.AR Przystanki ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Pucku realizowanego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 2019-04-01 13:11:50 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.2.2019.AR Przystanki ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Pucku realizowanego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. 2019-03-01 10:39:21 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.1.2019.AR Utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia przebudowa, remont istniejącej historycznej zabudowy na funkcje społeczne wraz z wyposażeniem w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-02-27 11:02:29 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.40.2018.AR Renowacja budynków mieszkalnych oraz Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Etap 1: Renowacja budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Generała Józefa Hallera 5, 7 i 13 w Pucku w podziale na 3 części. 2019-02-12 14:34:56 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.39.2018.AR Budowa, modernizacja ulic, drog gruntowych, chodnikow, placow i parkingow na terenie miasta Puck w podziale na IV czesci. 2019-01-14 13:43:27 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.33.2018.AR - Swiadczenie kompleksowej usługi oswietlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2018-11-19 11:03:24 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.32.2018.AR - Renowacja budynków mieszkalnych oraz Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Etap 1: Renowacja budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Generała Józefa Hallera 5, 7 i 13 w Pucku 2018-11-19 11:03:58 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.31.2018.AR - Zorganizowanie i zarzadzanie Strefa Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Puck i platnymi parkingami miejskimi (PP) 2018-11-14 12:20:19 Minął termin składania ofert
Budowa trasy rowerowej wraz z 3 miejscami postojowymi. Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie 3 miejsc postojowych oraz wykonanie oznakowania trasy rowerowej R-10 w ramach projektu Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Puck. 2018-11-16 11:28:25 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.30.2018.AR - Renowacja budynków mieszkalnych oraz Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Etap 1: Renowacja budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Generała Józefa Hallera 5, 7 i 13 w Pucku 2018-10-22 11:09:05 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.21.2018.BDS - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi 2018-08-30 16:50:38 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.27.2018.BDS - Budowa trasy rowerowej wraz z 3 miejscami postojowymi Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie 3 miejsc postojowych oraz wykonanie oznakowania trasy rowerowej R-10 2018-09-11 13:53:19 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.28.2018.BDS - Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Puck i płatnymi parkingami miejskimi (PP) 2018-08-30 16:51:51 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.26.2018.BDS - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej dla zadania "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej częsci miasta Puck dla ulic: Meczenników Piaśnicy, Nowy Swiat, 10-Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja" 2018-08-07 08:28:09 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.25.2018.BDS - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy Instalacyjnej da zadania "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Swiat,, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja" 2018-08-07 08:30:47 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.24.2018.BDS - Pełnienie funkcji kierownika projektu dla zadania "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Meczenników Piaśnicy, Nowy Swiat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa, i 1-go Maja" 2018-08-07 08:31:04 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.23.2018.BDS - Obsługa rejsów jednostką pływającą na trasie Puck-Jastarnia-Puck oraz Puck-Hel-Puck w okresie 01.07.2018r.-31.08.2018r. 2018-07-06 08:55:58 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.20.2018.BDS - Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku 2018-08-03 13:30:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.19.2018.BDS - Obsługa rejsów jednostką pływającą na trasie Puck-Jastarnia-Puck oraz Puck-Hel-Puck w okresie 01.07.2018 r. - 31.08.2018 r. 2018-06-15 13:36:52 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.22.2018.BDS - Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska; Lipowa, 1-go Maja. 2018-08-03 13:31:50 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.14.2018.BDS "Budowa trasy rowerowej wraz z 3 miejscami postojowymi. Zadanie 1: Wybudowanie ściezki rowerowej wraz z oznakowaniem; Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie 3 miejsc postojowych oraz wykonanie oznakowania trasy rowerowej R-10" 2018-06-15 13:35:09 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.18.2018.BDS - Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Swiat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja 2018-05-14 14:05:27 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.17.2018.BDS - Modernizacja infrastruktury publicznej przy Wejherowskiej 2 - rozbiórka budynku komunalnego, toaleta publiczna 2018-05-24 08:44:33 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.15.2018.BDS Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku 2018-05-07 14:10:48 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.13.2018.BDS - Modernizacja infrastruktury publicznej przy Wejherowskiej 2 - rozbiórka budynku komunalnego, toaleta publiczna" 2018-05-07 12:23:37 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.10.2018.KP -Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sali widowiskowej Puckiego Centrum Kultury wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę 2018-05-23 11:43:40 Minął termin składania ofert
RGKIM.271.11.2018.BDS - Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku 2018-04-10 08:38:30 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.8.2018.KP - "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego" modernizacja oświetlenia Molo i Alei Żeglarzy? ;Zadanie 1:Modernizacja oświetlenia Molo; Zadanie 2:Modernizacja oświetlenia Alei Żeglarzy. 2018-05-07 14:09:47 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.06.2018.BDS - Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja w ramach projektu pt. "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Miedzygminnego Zatoki Puckiej" 2018-08-03 13:31:29 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.2.2018.BDS Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2018-02-14 14:02:05 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.04.2018.BDS - Budowę węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi 2018-06-20 14:41:00 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego - Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2018-01-16 15:00:28 Minął termin składania ofert
Dostawa wraz z transportem, nowego i fabrycznie zapakowanego pojazdu wielozadaniowego dla jednostek ratownictwa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku w ramach zadania pt. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażanie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-02-09 10:09:16 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.53.2017.BDS Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2018-02-09 10:08:09 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.52.2017.BDS - Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi 2018-02-02 10:55:14 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.45.2017.BDS - Dostawa wraz z transportem nowego, fabrycznie zapakowanego sprzętu dla wyposażenia jednostek ratownictwa dla Miejskiego Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekracji w Pucku 2018-02-09 10:07:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.44.2017.BDS - Dostawa wraz z transportem nowego, fabrycznie zapakowanego sprzętu dla wyposażenia jednostek ratownictwa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku 2017-12-22 10:51:09 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.43.2017.BDS - Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi 2018-02-09 10:09:37 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.42.2017.BDS - Dostawa wraz z transportem nowego, fabrycznie zapakowanego sprzętu dla wyposażenia jednostek ratownictwa dla Miejskiego Ośrodka, Kultury, SPortu i Rekreacji w Pucku 2018-02-09 10:09:53 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.39.2017.BDS Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck; Zadanie 2: Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Aleja Lipowa 3c, 84-100 Puck 2017-12-12 10:13:00 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.38.2017.BDS Nadzór Inwestorski - branża sanitarna - nad realizacją zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasta Puck" Zadanie I: Budynek Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13 84-100 Puck Zadanie 2: Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja Lipowa 3c, 84-100 Puck 2017-11-30 15:41:24 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.37.2017.BDS Nadzór Inwestorski - branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych (tzw. "elektryczna") nad realizacją zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasta Puck" Zadanie I: Budynek Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13 84-100 Puck Zadanie 2: Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja Lipowa 3c, 84-100 Puck 2017-11-30 15:40:21 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.36.2017.BDS Nadzór Inwestorski - branża konsrukcyjno-budowlana nad realizacją zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasta Puck" Zadanie I: Budynek Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13 84-100 Puck Zadanie 2: Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja Lipowa 3c, 84-100 Puck 2017-11-30 15:38:53 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.29.2017.BDS Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck Zadanie 1: Budynek Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, Zadanie 2: Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja Lipowa 3c, 84-100 Puck 2017-11-06 12:10:42 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.26.2017.WK Dostawa, wraz z transportem, nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu ICT, oprogramowania edukacyjnego, mebli przedszkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, sprzętu agd oraz usługa wykonania mebli do pomieszczenia do wydawania posiłków dla przedszkola na terenie Gminy Miasta Puck. Wyposażenie do pomieszczenia do wydawania posiłków (meble). 2017-08-17 07:42:26 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.24.2017.WK Świadczenie usług gastronomicznych w Przedszkolu Samorządowym w Pucku 2017-09-08 08:39:25 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.23.2017.WK Dostawa, wraz z transportem, nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu ICT, oprogramowania edukacyjnego, mebli przedszkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, sprzętu agd oraz usługa wykonania mebli do pomieszczenia do wydawania posiłków dla przedszkola na terenie Gminy Miasta Puck. Wyposażenie do pomieszczenia do wydawania posiłków (meble). 2017-07-28 12:41:52 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.22.2017.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku komunalnego w Pucku ul. Pokoju 8 w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę 2017-09-29 12:38:36 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.21.2017.WK Dostawa, wraz z transportem, nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu ICT, oprogramowania edukacyjnego, mebli przedszkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, sprzętu agd oraz usługa wykonania mebli do pomieszczenia do wydawania posiłków dla przedszkola na terenie Gminy Miasta Puck. Meble przedszkolne, zabawki, pomoce dydaktyczne. 2017-07-21 13:08:21 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.20.2017.WK Świadczenie usług gastronomicznych w Przedszkolu Samorządowym w Pucku 2017-07-20 15:29:54 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.19.2017.WK Dostawa, wraz z transportem, nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu ICT, oprogramowania edukacyjnego, mebli przedszkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, sprzętu agd oraz usługa wykonania mebli do pomieszczenia do wydawania posiłków dla przedszkola na terenie Gminy Miasta Puck. 2017-08-31 08:23:23 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.16.2017.WK Dostawa, wraz z transportem, nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu ICT, oprogramowania edukacyjnego, mebli przedszkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, sprzętu agd oraz usługa wykonania mebli do pomieszczenia do wydawania posiłków dla przedszkola na terenie Gminy Miasta Puck 2017-08-31 08:23:37 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.14.2017.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku komunalnego w Pucku ul. Pokoju 8 w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę 2017-07-05 15:29:20 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.13.2017.WK Modernizacja nawierzchni ulic 2017-06-22 16:37:09 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.12.2017.WK Konkurs na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych 2017-06-08 12:08:18 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.11.2017.WK Konkurs na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych 2017-04-26 13:14:05 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.10.2017.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku komunalnego w Pucku, ul. Pokoju 8 w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 2017-04-18 12:04:39 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.9.2017.WK Modernizacja zejść na plażę - schody nr 2 2017-04-28 12:33:23 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.8.2017.WK Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Pucku 2017-05-25 16:41:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.7.2017.WK Adaptacja budynku przy ul. Wejherowskiej w Pucku na potrzeby przedszkola 2017-04-27 16:05:09 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.6.2017.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków komunalnych w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę 2017-04-21 11:43:25 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.5.2017.WK Zorganizowanie i przeprowadzenie otwartego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych 2017-03-21 09:03:37 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.3.2017.WK Zorganizowanie i przeprowadzenie otwartego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejacych terenów zielonych 2017-02-22 12:55:02 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.32.2016.WK Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2017-02-07 09:08:58 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.2.2017.WK Rozbudowa systemu monitoringu obszaru Centrum 2017-03-03 09:37:23 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.1.2017.WK Utrzymanie, konserwacja, dostawa i ustawienie oznakowania pionowego 2017-02-21 10:25:46 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.22.2016.WK Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - Urząd Miasta Puck, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 2017-01-03 13:38:03 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.26.2016.WK Modernizacja nawierzchni ulic-Przebudowa ul. Kapitańskiej i ul. Abrahama w Pucku 2016-12-30 12:22:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.31.2016.WK Budowa, modernizacja ulic, dróg gruntowych, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Puck 2017-02-09 08:15:01 Minął termin składania ofert
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2016-12-07 08:25:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.29.2016.WK Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2016-12-22 08:06:55 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.27.2016.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. Nowa 4 2016-12-15 15:30:22 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.24.2016.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. 10 Lutego 31 2016-11-23 09:34:24 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.23.2016.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. Nowa 4 2016-11-03 14:42:13 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.21.2016.WK Opracowanie dokumentacji pn.; Analiza urbanistyczno-architektoniczna dotycząca przestrzeni publicznych wraz z określeniem zasadności i ram utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i/lub Miejscowego Planu Rewitalizacji oraz wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 2016-10-17 12:55:26 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.19.2016.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji projektu pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - Publiczne Gimnazjum wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 2016-10-07 12:49:14 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.18.2016.WK Regulacja studni na Osiedlu Grodzisko w Pucku 2016-07-01 12:05:48 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.17.2016.WK Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Puck i płatnymi parkingami miejskimi 2016-08-10 09:25:04 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.16.2016.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynki ul. Gdańska 2, 6 2016-08-11 09:25:04 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.15.2016.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. Sobieskiego 9 2016-07-20 10:16:16 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.14.2016.WK; Modernizacja zejść na plażę - schody nr 1 2016-06-30 13:03:19 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.13.2016.WK Opracowanie dokumentacji pn.: Analiza urbanistyczno-architektoniczna dotycząca przestrzeni publicznych wraz z określeniem zasadności i ram utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i/lub Miejscowego Planu Rewitalizacji 2016-06-06 13:34:02 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.12.2016.WK Przeprowadzenie badań społecznych na społeczeństwie wyznaczonego obszaru Gminy Miasta Puck i opracowanie raportu oraz propozycji działań rewitalizacyjnych 2016-06-20 14:03:04 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.10.2016.WK Bieżące utrzymanie dróg - odnowa i wykonywanie nowego oznakowania poziomego na drogach w mieście Puck 2016-05-30 14:14:18 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.11.2016.WK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2016-04-14 14:55:17 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.9.2016.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji projektu pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck ? Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 2016-06-08 13:53:19 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.8.2016.WK Modernizacja zejść na plażę - schody nr 1 2016-05-04 12:57:20 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.7.2016.WK Opracowanie dokumentacji pn.: Analiza urbanistyczno-architektoniczna dotycząca przestrzeni publicznych wraz z określeniem zasadności i ram utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i/lub Miejscowego Planu Rewitalizacji 2016-06-01 07:33:32 Minął termin składania ofert
RGKiM.272.6.2016.WK Opracowanie dokumentacji pn: Analiza tkanki miejskiej obszaru "Centrum" 2016-05-12 12:27:52 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.5.2016.WK Przeprowadzenie badań społecznych na społeczeństwie wyznaczonego obszaru Gminy Miasta Puck i opracowanie raportu oraz propozycji działań rewitalizacyjnych 2016-04-20 14:14:21 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.4.2016.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji projektu pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - Urząd Miasta Puck wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 2016-06-01 07:31:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.3.2016.WK - Modernizacja nawierzchni ulic 2016-05-12 12:29:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.2.2016.WK - Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wejherowskiej 2016-04-04 13:10:34 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.44.2015.WK Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck. 2016-01-20 16:14:44 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.41.2015.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. Pokoju 6 2015-12-15 15:21:42 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.40.2015.WK - Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2015-12-11 13:04:02 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.39.2015.WK; dostawa 3 sztuk tabletów wraz z programem operacyjnym. 2015-12-14 14:09:46 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.37.2015 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2016-01-13 12:54:14 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.36.2015 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2015-12-28 15:35:34 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.35.1015.WK Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck. 2015-12-01 17:33:53 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.31.2015 Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek wraz z instalacją pod wskazanym adresem 2015-12-04 13:55:42 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.29.2015 Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. 10-go Lutego 31. 2015-12-09 12:17:39 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.28.2015 Modernizacja budynków komunalnych - budynki ul. Pokoju 3, 5, 7 2015-10-29 21:18:29 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.25.2015 Modernizacja budynków komunalnych - budynki ul. Pokoju 3, 5, 7 2015-09-28 15:35:59 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.24.2015 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2015-09-24 18:01:59 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.23.2015 Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. 10 lutego 27 2015-10-23 11:09:25 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.22.2015 Modernizacja budynków komunalnych - budynki ul. Pokoju 2,4,6 2015-10-23 11:09:10 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.21.2015 Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Pucku wraz z rozbiórką garaży. 2015-10-23 11:08:54 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.20.2015 Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Pucku wraz z rozbiórką garaży. 2015-09-02 16:03:21 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.19.2015; Modernizacja ul. Abrahama II etap - chodnik wschodni. 2015-07-20 15:15:03 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.18.2015; Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej 2015-07-08 15:20:13 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego 2015-07-20 21:48:10 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.14.2015 Wykonanie koncepcji realizacyjnej w ramach umowy na realizację zadania pn.: Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i raportu OOS dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich. 2015-06-12 09:29:29 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.16.2015 Budowa windy 2015-07-28 19:48:07 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.13.2015 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2015-06-08 15:52:32 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego 2015-05-28 22:30:24 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.12.2015 Modernizacja ul. Abrahama II etap 2015-05-29 14:09:42 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.9.2015 Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej 2015-05-07 15:22:49 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.10.2015 Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek wraz z instalacją pod wskazanym adresem 2015-04-30 21:28:29 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2015 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasta Puck i ich zagospodarowanie 2015-05-15 15:01:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.21.2014 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasta Puck i ich zagospodarowanie 2014-12-31 08:51:54 Minął termin składania ofert
ZP.271.20.2014 Modernizacja budynków komunalnych. 2015-01-02 13:11:55 Minął termin składania ofert
ZP.271.17.2014 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasta Puck i ich zagospodarowanie 2014-12-10 15:14:39 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2014 Modernizacja budynków komunalnych. 2014-11-27 20:00:36 Minął termin składania ofert
RGKiŚ.271.18.2014 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2014-11-20 20:45:48 Minął termin składania ofert
RGKiŚ.271.16.2014 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2014-10-14 17:43:20 Minął termin składania ofert
RGKiŚ.271.15.2014 Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek wraz z instalacją pod wskazanym adresem 2014-10-23 14:32:25 Minął termin składania ofert
ZP.271.14.2014 Modernizacja budynków komunalnych. 2014-10-28 17:17:37 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2014 Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta Puck 2014-09-30 21:19:36 Minął termin składania ofert
ZP.271.12.2014 Modernizacja budynków komunalnych. 2014-09-18 20:05:50 Minął termin składania ofert
ZP.271.11.2014 Budowa drogi dojazdowej od ul. AWP do budynku 16 A w Pucku 2014-08-06 18:21:00 Minął termin składania ofert
Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pn. Aktywność-Praca-Rozwój 2014-08-19 12:44:28 Minął termin składania ofert
ZP.271.10.2014 Modernizacja ul. Abrahama w Pucku ? Etap I (zakres E1) 2014-07-23 18:07:37 Minął termin składania ofert
ZP.271.9.2014 Przebudowa ul. Mickiewicza w Pucku - etap II. 2014-05-21 20:00:09 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2014 Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2014-05-13 20:47:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.8.2014 Zakup energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej. 2014-05-06 13:14:30 Minął termin składania ofert
Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i raportu OOS dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich. 2014-06-03 20:01:02 Minął termin składania ofert
ZP.271.6.2014 Remonty, modernizacja ulic, dróg gruntowych, chodników i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Puck 2014-04-22 19:42:31 Minął termin składania ofert
ZP.271.2.2014 Usługi elektryczne na terenie miasta Puck 2014-02-21 15:30:21 Minął termin składania ofert
ZP.271.15.2013 Puck: Operacja Puck - z przeszłością w przyszłość. Aktualizacja systemu informacji miejskiej 2013-12-31 16:14:58 Minął termin składania ofert