Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zapytania ofertowe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowe obsługi budżetu Gminy Miasta Puck i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.01.2024 r. oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w okresie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 2022-12-02 11:10:01
dokument Zapytanie ofertowe - opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Puck na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2031 2022-10-21 12:25:41
dokument Zapytanie ofertowe - opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Puck na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2030 2022-01-21 08:05:09
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych - świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Puck specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka w wieku 4 lata określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. (Dz.U. Nr 189, poz.1598 ze zm.) uprawnionej do w/w usług na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. 2022-01-14 11:39:33
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Puck i jej jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w okresie od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.01.2023 r. 2021-12-31 11:44:14
dokument [Zakończone] ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie tymczasowego schronienia wraz z całodziennym wyżywieniem dla bezdomnych kobiet z dziećmi z terenu Miasta Puck, uprawnionych na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. 2021-12-22 13:01:15
dokument [Zakończone] Zapytanie ofertowe - świadczenie tymczasowego schronienia wraz z całodziennym wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Miasta Puck w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. uprawnionych na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. 2021-12-10 11:37:08
dokument [Zakończone] ZAPYTANIE OFERTOWE na Przygotowanie oraz wydanie gorącego posiłku ? obiadu jednodaniowego dla osób z terenu miasta Puck w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 2021-12-08 14:48:41
dokument [Zakończone] ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2021. 2021-04-01 16:53:35
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI FIAT BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU STRAŻY MIEJSKIEJ W PUCKU 2021-03-09 20:20:25
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Puck specjalistycznych usług opiekuńczych 2021-02-01 13:49:03
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Puck i jej jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.01.2022 r 2021-01-18 14:29:35
dokument [Zakończone] Zapytanie ofertowe - opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Puck na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030 2020-12-31 12:25:17
dokument [Zakończone] Zapytanie ofertowe na świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Puck specjalistycznych usług opiekuńczych 2020-12-22 14:17:48
dokument [Zakończone] ZAPYTANIE OFERTOWE na zapewnienia tymczasowego schronienia wraz z całodziennym wyżywieniem w postaci schroniska dla bezdomnych, ciężarnych kobiet oraz bezdomnych kobiet z dziećmi z terenu Miasta Puck w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r - dokument stracił ważność 2020-12-22 10:53:33
dokument [Zakończone] ZAPYTANIE OFERTOWE na zapewnienia tymczasowego schronienia wraz z całodziennym wyżywieniem w postaci schroniska dla bezdomnych, w tym schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla osób bezdomnych z terenu Miasta Puck w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. 2020-12-04 16:47:15
dokument [Zakończone] ZAPYTANIA OFERTOWE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku z a p r a s z a do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi na: PRZYGOTOWANIE ORAZ WYDANIE GORĄCEGO POSIŁKU - OBIADU JEDNODANIOWEGO DLA OSÓB Z TERENU MIASTA PUCK w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 2020-12-04 16:45:23
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Puck specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2020-10-21 12:03:49
dokument [Zakończone] ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Puck specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2020-09-25 12:59:08
dokument [Zakończone] ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Puck specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2020-09-10 12:33:05
dokument Zawiadomienie o wyborze agenta 2020-08-06 08:38:18
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Puck 2020-07-16 09:37:45
dokument [Zakończone] Zapytanie ofertowe w ramach projektu 2020-02-21 13:36:23
dokument [Zakończone] Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych 2020-02-17 13:01:19
dokument [Zakończone] ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu 2019-12-18 14:05:17
dokument [Zakończone] Zapytanie ofertowe w ramach projektu 2019-04-05 09:50:33
dokument [Zakończone] Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru oferenta na świadczenie usług rodzinnego poradnictwa psychologicznego w formie zajęć grupowych dla rodziców z dziećmi na rzecz uczestników projektu 2019-03-29 19:51:01
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru oferenta na świadczenie usług rodzinnego poradnictwa psychologicznego na rzecz uczestników projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" 2019-03-06 14:37:25
dokument [Zakończone] Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru oferenta na prowadzenie zajęć poradnictwa specjalistycznego w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu metodą terapii zajęciowej na rzecz uczestników projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" 2019-03-01 13:27:24
katalog zapytanie prace geodezyjne 2018-09-14 13:16:55
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY na zakup przenośnego zestawu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pucku 2018-07-18 09:47:10
dokument RGKiM.271.9.2018.AM ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie oznakowania poziomego na sieci ulic gminnych i powiatowych utwardzonych, parkingach oraz drogach wewnętrznych. na terenie miasta Puck 2018-03-21 15:21:54
dokument RGKiM.271.7.2018.BDS Zapytanie ofertowe na wykonanie zdjęć nawodnych i podwodnych do filmu z prowadzonych badań archeologicznych - dokument stracił ważność 2018-03-07 09:15:11
dokument RGKiM.271.5.2018.BDS- OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO - RENAULT TRAFIC - dokument stracił ważność 2018-02-23 08:35:23
dokument RGKiM.271.01.2018.BDS - Zapytanie ofertowe - Dostawa wraz transportem i montażem fabrycznie nowej stacji meteorologicznej wraz z wyświetlaczami LED i monitorami wewnętrznymi oraz abonamentem na kartę SIM dla jednostek ratownictwa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku w ramach zadania pt. ?Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej? współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 - dokument stracił ważność 2018-01-12 13:56:17
dokument RGKiM.271.48.2017.BDS Zapytanie ofertowe: Przewóz osób na terenie miasta Puck: "Linia po Pucku" - dokument stracił ważność 2017-12-19 15:43:29
dokument RGKiM.271.50.2017.BDS zapytanie ofertowe - Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasta Puck - dokument stracił ważność 2017-12-19 14:21:06
dokument RGKiM.271.47.2017.BDS Dostawa wraz z transportem fabrycznie nowej ścieżki modułowej dla jednostek ratownictwa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku - dokument stracił ważność 2017-12-13 15:26:22
dokument RGKiM.271.46.2017.BDS - zapytanie ofertowe - obsługa prawna 2018 - dokument stracił ważność 2017-12-07 16:34:09
dokument Zapytanie ofertowe- Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. 10-go Lutego 31 III etap - klatka A. Wykonannie robót elektrycznych w zakresie remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej klatki schodowej "A" w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ul. 10-go Lutego 31A 2017-11-14 07:38:30
dokument Zapytanie ofertowe - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sali widowiskowej Puckiego Centrum Kultury wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę - dokument stracił ważność 2017-10-26 14:11:22
dokument Zapytanie ofertowe - wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków komunalnych w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń - dokument stracił ważność 2017-10-12 15:59:01
dokument Zapytanie ofertowe- Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. 10-go Lutego 31 III etap - klatka A. Wykonannie robót elektrycznych w zakresie remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej klatki schodowej "A" w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ul. 10-go Lutego 31A 2017-10-11 08:32:13
dokument zapytanie ofertowe - wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków komunalnych w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń - dokument stracił ważność 2017-10-05 16:34:48
dokument Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie sprzetu komputerowego - dokument stracił ważność 2017-09-22 11:41:41
dokument Zapytanie ofertowe - Przewóz osób na terenie miasta Puck: "Linia po Pucku" - linia nr 1 2017-09-07 14:46:45
dokument Zapytanie ofertowe-ubezpieczenie 159 szt. sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu nr POIG.08.03.00-22-25/13-01 pt.: "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom". 2016-09-07 09:25:56
katalog Zapytanie ofertowe - odszukanie, wznowienie i wskazanie w terenie granic działki nr 1/1 (obr.4 m.1) oraz wskazanie w terenie odległości 8 m od krawędzi drogi wojewódzkiej nr 216. 2016-06-27 15:04:07
katalog Zapytanie ofertowe - przygotowanie i wykonanie usługi cateringowej podczas dwudniowego szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Puck i jednostek organizacyjnych pt. "Rewitalizacja - ważna sprawa" w ramach projektu ""Rewitalizacja - ważna sprawa" - opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji", który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2016-06-24 14:06:01
dokument Zapytanie ofertowe - przygotowanie i wykonanie usługi cateringowej podczas dwudniowego szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Puck i jednostek organizacyjnych pt. "Rewitalizacja - ważna sprawa" w ramach projektu ""Rewitalizacja - ważna sprawa" - opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji", który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2016-06-09 23:00:50
katalog Zapytanie ofertowe - odszukanie, wznowienie, stabilizacja i wskazanie w terenie granic działki nr 147/2 (obręb 3 mapa 1), naniesienie na mapie zasadniczej istniejącego stanu zagospodarowania wraz z określeniem powierzchni zajmowanej przez właścicieli sąsiednich nieruchomości. 2016-06-07 14:02:52
katalog Zapytanie ofertowe - przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Puck i jednostek organizacyjnych pt. ""Rewitalizacja - ważna sprawa" w ramach projektu "Rewitalizacja - ważna sprawa" opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji", który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2016-06-02 16:59:08
katalog Burmistrz Miasta Puck ogłasza przetarg ustny na sprzedaż dwóch motorowerów KYMCO, będących na wyposażeniu Straży Miejskiej w Pucku 2016-04-18 09:17:05
katalog Burmistrz Miasta Puck ogłasza przetarg ustny na sprzedaż dwóch motorowerów KYMCO, będących na wyposażeniu Straży Miejskiej w Pucku 2016-04-04 12:25:16
katalog Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji specjalisty do spraw promocji projektu pt. ""Rewitalizacja - ważna sprawa" - opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji" i obsługi Punktu Informacji "Rewitalizacja ważna sprawa" 2016-03-24 19:13:30
katalog Burmistrz Miasta Puck ogłasza przetarg na sprzedaż dwóch motorowerów KYMCO CK50QT-5 AGILITY50, będących na wyposażeniu Straży Miejskiej w Pucku 2016-03-03 08:20:16
katalog Ubezpieczenie 59 szt. sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIG.08.03.00-22-025/13-03 pt. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom?. 2016-02-03 15:15:05
katalog Ogłoszenia na prowadzenie audytu wewnętrznego budżetu Gminy Miasta Puck 2015-11-06 12:56:56
katalog Ubezpieczenie 100 szt. sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIG.08.03.00-22-025/13-01 pt. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom. 2015-09-14 22:53:45
katalog Ubezpieczenie 20 szt. zestawów komputerowych w ramach projektu pt. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom". 2015-05-21 20:56:49
katalog Ubezpieczenia 80 sztuk sprzętu komputerowegow ramach projektu nr POIG.08.03.00-22-025/13-01 pt. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom" 2015-02-27 13:54:31
katalog Zapytanie ofertowe dot. Puckiego Kapra 2014-06-13 13:23:13