Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2014 rok 2014-01-13 08:48:28
katalog Zarządzenie nr 2/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2014 rok 2014-01-13 08:52:02
katalog Zarządzenie nr 3/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości położonej w Pucku 2014-01-15 08:51:26
katalog Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-01-15 11:40:59
katalog Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej odbioru nieruchomości stanowiącej część działki obecnie oznaczonej numerem 201/5 (wcześniej oznaczonej numerem 201/2) obręb 2 mapa 1, położonej w Pucku przy ul. Żeglarzy oraz sporządzenia protokołu z przekazania nieruchomości Gminie Miasta Puck 2014-01-15 08:59:21
katalog Zarządzenie nr 6/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasady finansowania /dofinansowania/ zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku w roku 2014, Programu Wspierania Rodziny w Pucku na lata2012-2015, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pucku na lata 2012-2018 dla miejskich jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, instytucji kultury w 2014 roku 2014-01-14 12:41:40
katalog Zarządzenie nr 7/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w ramach Programu Profilaktyki,Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku w roku 2014, Programu Wspierania Rodziny w Pucku na lata 2012-2015, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pucku na lata 2012-2018 dla organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) w 2014 2014-01-14 12:48:54
katalog Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia 147/2012 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31.12.2012 r. 2014-01-22 12:48:52
katalog Zarządzenie nr 9/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia 27/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20.03.2013 r. 2014-01-22 12:51:53
katalog Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia 146/2012 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31.12.2012 r. 2014-01-22 12:55:12
katalog Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia 28/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20.03.2013 r. 2014-01-22 12:58:06
katalog Zarządzenie nr 12/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na obszarze Miasta Puck 2014-01-21 12:42:47
katalog Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 stycznia 2014 roku Powoluje się Komisję Przetargową do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Usługi elektryczne na terenie miasta Puck 2014-01-28 18:13:47
katalog Zarządzenie nr 14/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-02-03 09:29:24
katalog Zarządzenie nr 15/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej sp. z o.o. w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania targowiska oraz gminnych obiektów w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych z w/w miejsc 2014-02-10 13:56:34
katalog Zarządzenie nr 16/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. usunięcia drzew z terenu nieruchomości położonej w Pucku, zlokalizowanej w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 216. 2014-02-10 13:50:19
katalog Zarządzenie nr 17/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 140/2013 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Puck. 2014-02-24 12:02:09
katalog Zarządzenie nr 18/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 ltego 2014 r. ws. powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 2014-02-07 08:41:47
katalog Zarządzenie nr 19/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-02-14 14:18:11
katalog Zarządzenie nr 20/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. 2014-02-12 13:03:04
katalog Zarządzenie nr 21/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn Usługi elektryczne na terenie miasta Puck 2014-02-24 12:58:40
katalog Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Pucka Nr 122/2013 z dnia 25. 11. 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Pucka 2014-02-12 14:58:51
katalog Zarządzenie nr 22A/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014 - 2016 2014-10-09 12:50:46
katalog Zarządzenie nr 23/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r. 2014-02-19 13:19:43
katalog Zarządzenie nr 24/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie powiększenia zasobu lokali socjalnych Gminy Miasta Puck w ramach wykonania umowy BS11-00169 zawartej w dniu 15.02.2011 r.przez Gminę Miasto Puck z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. 2014-02-24 12:15:24
katalog Zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych przez jednostki podległe Burmistrzowi Miasta 2014-02-19 13:22:54
katalog Zarządzenie nr 26/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2014 r. 2014-02-27 11:48:48
katalog Zarządzenie nr 27/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uczestnictwa w rejonowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2014-02-28 17:21:25
katalog Zarządzenie nr 29/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-03-06 08:37:48
katalog Zarządzenie nr 30/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Pucka na lata 2014-2022. 2014-03-06 08:41:00
katalog Zarządzenie nr 31/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jedno dziecko w przedszkolu 2014-03-07 07:53:29
katalog Zarządzenie nr 32/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego ds ponownego ustalenia oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku Zdzisława Pruchniewskiego 2014-03-10 09:16:07
katalog Zarządzenie nr 33/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r. 2014-03-17 09:03:39
katalog Zarządzenie nr 34/2014 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji ds. odbioru końcowego plenerowych rzeźb z brązu 2014-05-10 21:38:28
dokument Zarządzenie nr 36/2014 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2014-05-10 21:42:45
katalog Zarządzenie nr 37/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck. 2014-03-18 08:57:14
katalog Zarządzenie nr 38/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany w planie finansowym jednostek organizacyjnych. 2014-06-03 13:15:47
dokument Zarządzenie nr 39/2014 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2014-05-10 21:44:41
katalog Zarządzenie nr 42/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2014 rok.nizacyjnych. 2014-06-03 13:18:51
katalog Zarządzenie nr 43/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-04-07 09:26:22
katalog Zarządzenie nr 44/2014 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 28 marca 2014 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert- II edycja na realizację zadań publicznych w 2014 r. 2014-03-31 18:37:07
katalog Zarządzenie nr 45/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Puck 2014-04-07 09:48:01
katalog Zarządzenie nr 46/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wysokosci dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2014 roku. 2014-04-07 10:01:12
dokument Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Inspektora ds. ewidencji ludności - Pani Teresy Hoffmann do wykonywania czynności w zakresie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 2014-04-08 12:48:20
dokument Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Puck do przekazywania informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym, przyjęcia zgłoszenia o zamiarze głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przekazania pakietu wyborczego wyborcom niepełnosprawnym 2014-04-08 12:52:53
katalog Zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-04-22 09:33:01
katalog Zarządzenie nr 52/2014 w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku 2014-04-17 20:48:04
katalog Zarządzenie nr 53/2014 w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku 2014-04-17 20:51:01
katalog Zarządzenie nr 54/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r. 2014-05-05 12:04:11
katalog Zarządzenie nr 55/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego. 2014-04-18 11:06:23
katalog Zarządzenie nr 56/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych, w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości połozonych w Pucku 2014-04-22 08:19:45
katalog Zarządzenie nr 60/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-05-05 12:09:18
katalog Zarządzenie nr 61/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu składania wniosku o udzielenie dotacji 2014-05-06 21:40:42
katalog Zarządzenie nr 62/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert- II edycja 2014-04-29 14:04:04
dokument Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28.04.2014 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia funkcjonowania kąpieliska strzeżonego w Pucku w okresie sezonu letniego 2014 2014-05-19 09:22:10
katalog Zarządzenie nr 64/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-05-05 12:11:24
katalog Zarządzenie nr 66/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego ds. ponownego ustalenia oceny pracy dyrektora 2014-05-06 21:46:03
katalog Zarządzenie nr 68/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzieleniu zamówień publicznych 2014-07-01 20:31:05
katalog Zarządzenie nr 69/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-05-14 11:39:23
katalog Zarządzenie nr 70/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę parkingów na terenie Miasta Puck w okresie sezonu letniego 2014 r. 2014-05-21 08:57:01
katalog Zarządzenie nr 71/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany w planie finansowym jednostek organizacyjnych 2014 r. 2014-05-21 12:26:21
dokument Zarządzenie nr 72/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika MOPS 2014-06-25 21:26:39
katalog Zarządzenie nr 73/2014 Burmistrza Miasta Puck w sprawie powołania komisji przetargowej 2014-06-03 08:29:57
katalog Zarządzenie nr 74/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2014-07-11 09:49:03
katalog Zarządzenie nr 77/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2014 r. 2014-06-26 11:11:57
katalog Zarządzenie nr 78/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Puck 2014-06-26 11:18:26
katalog Zarządzenie nr 79/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2014 rok 2014-06-26 11:09:00
katalog Zarządzenie nr 80/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r. 2014-06-26 11:14:01
dokument Zarządzenie nr 81/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania o udzieleniu zamówienia 2014-06-04 20:30:47
dokument Zarządzenie nr 82/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-07-01 20:29:02
katalog Zarządzenie nr 83/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2014 r. 2014-07-11 09:42:43
katalog Zarządzenie nr 85/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r. 2014-07-11 09:18:05
katalog Zarządzenie nr 86/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na dzierżawę nieruchomości położonej w Pucku 2014-06-13 08:29:32
dokument Zarządzenie nr 87/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika MOPS 2014-06-20 18:25:22
dokument Zarządzenie nr 88/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika MOPS 2014-06-20 18:27:06
katalog Zarządzenie nr 89/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2014-06-17 14:59:38
katalog Zarządzenie nr 90/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do spraw wyboru uczestników projektu pn. "niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom" 2014-06-26 11:05:16
katalog Zarządzenie nr 92/2014 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 1 lipca 2014 r. ws. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku 2014-07-04 11:06:15
katalog Zarządzenie nr 94/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r. 2014-07-11 09:46:05
katalog Zarządzenie nr 98/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-07-15 13:54:40
katalog Zarządzenie nr 99/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, na dzierżawę nieruchomości położnej w Puck 2014-07-14 14:53:12
katalog Zarządzenie nr 102/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-07-14 09:19:44
katalog Zarządzenie nr 103/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-07-14 09:33:40
katalog Zarządzenie nr 104/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-07-15 13:56:15
katalog Zarządzenie Nr 105/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Miasta Puck 2014-07-14 14:53:38
katalog Zarządzenie nr 109/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2014r. 2014-07-28 13:41:28
dokument Zarządzenie nr 110/2014 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2014-09-11 19:46:14
katalog Zarządzenie nr 112/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-09-24 08:58:39
katalog Zarządzenie nr 113/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia i nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do fomacji obrony cywilnej miasta 2014-08-13 11:22:55
katalog Zarządzenie nr 114/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu miasta na 2015 rok 2014-09-24 08:52:39
katalog Zarządzenie Nr 115/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2014-08-18 13:01:39
katalog Zarządzenie nr 116/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-09-24 08:56:01
katalog Zarządzenie nr 117/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-09-24 08:47:55
katalog Zarządzenie nr 119/2014 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 1 września 2014 ws. uczestnictwa w wojewódzkim treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2014-09-10 15:15:47
katalog Zarządzenie nr 120/2014 Burmistrza miasta Puck z dnia 01 września 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków 2014-09-04 08:10:08
dokument Zarządzenie nr 122/2014 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2014-09-11 19:46:49
katalog Zarządzenie nr 123/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r 2014-11-18 10:58:38
katalog Zarządzenie nr 127/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Pucku 2015-08-05 14:58:40
katalog Zarządzenie nr 129/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r. 2014-11-18 10:56:58
dokument Zarządzenie nr 130/2014 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2014-09-11 19:47:22
katalog Zarządzenie nr 131/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 września 2014 r. w sprawie utwrzenia systemu stałego dyżuru w mieście Puck 2014-09-24 09:17:05
dokument Zarządzenie nr 132/2014 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2014-09-17 17:11:14
katalog Zarządzenie nr 134/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r. 2014-10-15 10:55:35
dokument Zarządzenie nr 140/2014 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2014-10-08 15:20:52
katalog Zarządzenie nr 142/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-11-18 10:52:31
dokument Zarządzenie nr 143/2014 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2014-10-14 17:44:17
dokument Zarządzenie nr 144/2014 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2014-10-17 21:03:04
dokument Zarządzenie nr 145/2014 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2014-10-20 20:09:21
katalog Zarządzenie nr 146/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-10-24 11:07:46
dokument Zarządzenie nr 147/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaz nieruchomości położonych w Pucku 2015-01-02 09:28:14
dokument Zarządzenie nr 148/2014 Burrmistrza Miasta Puck z dnia 20 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w rokowaniach po drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, nieruchomości położonej w Pucku 2015-01-02 09:34:11
katalog Zarządzenie nr 150/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków jakie powinno spełnić rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej 2014-10-27 09:55:41
katalog Zarządzenie nr 152/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-11-18 10:50:06
dokument Zarządzenie nr 153/2014 Burmistrza Miasta Puck w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2014-11-13 21:39:24
katalog Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 15/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29.01.2014 2014-11-13 13:35:28
katalog Zarządzenie nr 155/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Puck na lata 2015-2022. 2014-12-22 08:34:48
katalog Zarządzenie nr 156/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2015 r. 2014-12-22 08:31:53
katalog Zarządzenie nr 157/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-12-22 08:22:29
dokument Zarządzenie nr 158/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14.11.2014r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości położonej w Pucku 2014-12-10 10:25:32
katalog Zarządzenie nr 159/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-12-22 08:29:35
katalog Zarządzenie nr 161/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-12-22 08:27:53
katalog Zarządzenie nr 162/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Pucka 2014-12-22 08:46:20
katalog Zarządzenie nr 163/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Pucka 2014-12-22 08:39:49
dokument Zarządzenie nr 164/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 03.12.2014r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Puck 2014-12-10 10:32:34
dokument Zarządzenie nr 165/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 03.12.2014r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Miasta Puck lub będących w zarządzie Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku. 2014-12-10 10:49:48
katalog Zarządzenie nr 166/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-12-22 08:25:50
katalog Zarządzenie nr 167/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Pucka do wykonywania wobec Burmistrza Miasta Puck czynności z zakresu prawa pracy, z wyłączeniem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalaniem wynagrodzenia 2014-12-22 08:52:25
dokument Zarządzenie nr 168/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Gminy Miasta Puck w imieniu Burmistrza Miasta Puck 2016-01-28 12:11:30
katalog Zarządzenie nr 169/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. 2014-12-22 08:24:14
katalog Zarządzenie nr 170/2014 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 9 grudnia 2014 r. ws. przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury sprzętu obrony cywilnej 2014-12-11 13:53:03
katalog Zarządzenie nr 172/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r. 2014-12-22 08:37:03
katalog Zarządzenie nr 173/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o krórych mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2015-04-01 11:11:37
katalog Zarządzenie nr 174/2014 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 16 grudnia 2014 ws. zmiany Zarządzenia nr 99/2012 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 października 2012 r. 2014-12-16 14:23:37
dokument Zarządzenie nr 175/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu budynków, w których lokale mieszkalne przeznaczone są do sprzedaży na rzecz ich najemców w 2015 r. 2014-12-18 12:30:40
katalog Zarządzenie nr 176/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r. 2015-01-26 09:18:58
dokument Zarządzenie nr 177/2014 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za najem kompleksu boisk ORLIK 2015-01-05 11:17:45
dokument Zarządzenie nr 178/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2015-01-02 09:13:13
dokument Zarządzenie nr 179/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck 2015-01-05 09:44:34
katalog Zarządzenie nr 180/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r. 2015-01-26 09:25:01
katalog Zarządzenie Nr 183/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia budynku, w którym lokale mieszkalne przeznacza się do sprzedaży 2015-02-19 09:41:48
dokument Zarządzenie nr 184/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Parku Nowowiejskiego w Pucku 2015-03-26 11:53:52