Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek przez pracowników na terenie Urzędu Miasta Puck 2023-01-03 08:50:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck do zaciągania zobowiązań w 2023 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023-01-09 08:23:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2023r. 2023-07-05 14:09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2023r. 2023-07-05 14:10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2023 roku. 2023-01-10 07:58:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w 2023 roku w przedszkolach i szkołach niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasta Puck. 2023-01-10 07:56:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym i Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck na 2023 rok 2023-01-10 07:57:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Puck 2023-03-01 10:30:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Miasta Puck. 2023-11-06 07:34:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 5/2023 z dnia 09 stycznia 2023 r. w  sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2023 roku. 2023-01-17 13:57:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 w Gminie Miasta Puck 2023-01-19 15:30:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 w Gminie Miasta Puck 2023-01-19 15:31:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-01-20 09:32:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-01-27 11:45:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku 2023-01-30 14:06:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2023r. 2023-01-27 12:23:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-07-05 14:12:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji grantu w ramach projektu ?Pomorskie z Ukrainą " Nr umowy 3/U-ROPS.14.1/2022 2024-02-15 08:09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. 2023-02-02 16:12:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. 2023-02-02 16:12:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie określenia wniosku o zabezpieczenie środków finansowych w planie budżetu miasta i wieloletniej prognozie finansowej 2023-04-07 09:13:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta Puck 2023-05-24 07:24:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego harmonogramu rzeczowo ? finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność Gminy Miasta Puck 2023-02-06 14:03:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku na kadencję 2023-2025 2023-02-06 14:04:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2023-02-09 07:30:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2023-02-09 07:31:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2023-02-09 07:34:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-02-16 16:02:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. 2023-02-09 15:31:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-02-13 16:42:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Inspektor ds. gospodarki komunalnej 2023-02-28 07:43:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2023r. 2023-07-05 14:13:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności w Urzędzie Miasta Puck 2023-03-03 12:50:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-07-05 14:14:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 197/2021 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2021 r. 2023-04-20 09:01:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-04-06 09:04:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-03-24 07:30:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-03-17 09:17:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds gospodarki komunalnej oraz Główny specjalista ds pozyskiwania środków zewnętrznych 2023-03-28 08:21:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta Puck 2023-04-07 09:12:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie rocznego preliminarza Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2023 2023-04-14 09:41:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Puck 2023-04-06 09:02:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2023r. 2023-04-06 09:05:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-04-06 09:01:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Inspektor ds. kontroli 2023-04-06 08:58:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 47A/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-04-11 14:27:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dnia wolnego od pracy w 2023 roku. 2023-04-06 08:59:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-04-07 12:04:20
dokument Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 97/2019 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Puck 2023-04-14 09:42:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-04-28 11:27:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku 2023-04-18 13:33:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2023 roku. 2023-04-19 12:23:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-04-20 09:04:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Puck 2023-06-05 09:27:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie weryfikacji dochodów najemców lokali mieszkalnych 2023-04-27 16:17:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury ewidencji dostaw towarów i świadczenia usług z zastosowaniem kasy rejestrującej (fiskalnej) w Urzędzie Miasta Puck 2023-05-19 13:13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2023r. 2023-07-05 14:16:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-07-05 14:17:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku 2023-05-08 15:03:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Puck. 2023-07-12 08:45:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pucku realizacji zadania dotyczącego dofinansowania prowadzenia Dziennego Domu Senior + w Pucku. 2023-05-18 16:02:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2023-05-17 07:38:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-07-05 14:18:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku za 2022 rok. 2023-05-18 16:03:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z usług w porcie Marina Puck 2023-10-19 08:32:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2023r. 2023-07-05 14:07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku. 2023-06-05 09:28:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-06-05 09:31:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Młodszy referent ds ochrony środowiska 2023-06-05 09:29:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2023r. 2023-07-05 14:19:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu festynu pn."Pchli Targ w Pucku?. 2023-06-14 08:31:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 197/2021 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2021 r. 2023-06-14 08:30:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-06-20 12:43:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku 2023-06-23 08:56:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku 2023-06-23 13:16:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku 2023-06-23 13:17:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Inspektor ds. płac 2023-06-30 08:43:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-07-05 14:21:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2023r. 2023-07-05 14:20:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2023-07-14 13:30:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Główny specjalista ds kontroli 2023-07-10 12:21:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2023r. 2023-07-14 13:51:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-07-31 10:11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. płac, w Urzędzie Miasta Puck. 2023-07-18 15:50:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu przez pracowników Urzędu Miasta Puck oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck. 2023-07-31 10:13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 88 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Miasta Puck. 2023-08-24 08:04:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 89A/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-08-01 12:06:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedur przeprowadzenia kontroli prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Puck w roku 2023. 2023-07-31 10:16:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 lipca 2023 r. o zmianie Zarządzenia nr 73/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu festynu pn.:"Pchli Targ w Pucku?. 2023-07-31 10:54:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-08-01 12:07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 92 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 2023-08-24 08:07:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2023-08-24 08:18:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2023 r. 2023-08-24 08:10:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2023 r. 2023-08-24 08:11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2023 r. 2023-08-24 08:11:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2023 r. 2023-08-24 08:12:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2023 r. 2023-08-24 08:13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2023 r. 2023-08-24 08:14:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2023 r. 2023-08-24 08:14:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Miasta Puck. 2023-08-18 08:02:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania stypendiów Rady Miasta Puck dla uczniów uczących się w placówkach na terenie Miasta Puck za rok szkolny 2022/2023 2023-08-11 12:13:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 197/2021 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2021 r. 2023-08-18 12:45:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-08-17 15:27:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-08-31 13:37:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 224/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznych limitów na użytkowanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta Puck. 2023-09-01 09:48:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2023r. 2023-09-05 12:55:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-09-06 13:22:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia Pani Justynie Kirkowskiej - Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Pucku pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. 2023-09-11 14:01:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów dotyczących budżetu miasta na rok 2024 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2043. 2023-09-05 12:57:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu miasta na 2024r. 2023-09-05 12:58:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 września 2023 r. w sprawie określenia zasad przyznawania upominku jubileuszowego dla mieszkańców Miasta Puck, którzy ukończyli 90 i więcej lat. 2023-09-11 09:36:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025 2023-09-11 09:37:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 września 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty 2023-09-06 15:20:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 116A/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-09-29 11:34:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-09-11 09:39:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 197/2021 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2021 r. 2023-09-12 07:27:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 118/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-09-14 12:38:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2023r. 2023-09-19 11:14:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2024-02-01 16:08:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze - referent ds. planowania przestrzennego 2023-09-22 10:07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 września 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 2023-10-06 07:37:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 123A/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zmiany rocznego preliminarza Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2023-12-14 14:57:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rocznego preliminarza Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2023-10-13 12:18:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. zdrowia, organizacji pozarządowych i OSP 2023-09-29 07:41:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze -Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 2023-10-06 07:35:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 września 2023 r. w sprawie opracowania i przyjęcia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwały antysmogowej w zakresie pozostałych budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nie stanowiących zasobu Gminy Miasta Puck 2023-09-29 13:25:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-10-03 09:41:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku 2023-10-03 09:43:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-10-05 11:37:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 130/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 października 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze - referent ds ochrony środowiska 2023-10-06 07:36:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 131/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 października 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2024-02-01 16:09:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 października 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 2023-10-06 07:39:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-10-09 08:58:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-10-09 08:56:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Miasta Puck 2023-10-11 09:29:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 października 2023 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dnia wolnego od pracy w 2023 roku. 2023-10-09 13:26:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 137/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-10-10 12:02:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 138/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-10-17 11:30:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 139/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 10 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-10-19 08:34:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 140/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 października 2023 r. w sprawie powołania kapituły dorocznej Nagrody Artystycznej Burmistrza Miasta Puck 2023-10-23 14:04:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 141/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 października 2023 r. o zmianie Zarządzenia nr 73/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu festynu pn.: "Pchli Targ w Pucku?. 2023-10-20 07:33:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 143/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 października 2023 r. w sprawie regulaminu udzielania pożyczek instytucjom kultury działającym na terenie Gminy Miasta Puck na realizację zadań na terenie Miasta Puck, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków. 2023-10-23 14:05:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 144/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2023r. 2023-10-27 11:06:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 145/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 października 2023 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie miasta Puck 2023-10-23 14:06:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 146/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 października 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku 2023-10-26 12:26:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 147/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu "Słoneczne szkoły powiatu puckiego" Umowa Nr RPPM.10.03.01-22-0099/16-00 2024-02-21 13:18:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 148/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2024-02-01 16:19:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 150/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) na 2024 r. 2024-02-01 16:20:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2023r. 2023-11-09 08:17:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-11-09 08:18:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2023r. 2023-11-09 08:21:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 154/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania Urzędu Miasta Puck 2024-02-01 16:22:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Puck - "Puck z przeszłości w przyszłość" 2024-02-01 16:23:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 156/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Puck - SENIOR+ 2024-02-01 16:25:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 157/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa do samochodu służbowego - Straż Miejska w Pucku 2024-02-01 16:26:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa do samochodu służbowego - Urząd Miasta Puck 2024-02-01 16:27:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia ilościowo wartościowego - Pucki Klub Malucha 2024-02-01 16:28:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 160/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia ilościowo wartościowego - Straż Miejska w Pucku 2024-02-01 16:29:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, wyposażenia ilościowo wartościowego, pozostałych środków trwałych, środków trudno dostępnych oraz wyposażenia ilościowego - Urząd Miasta Puck 2024-02-01 16:30:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 162/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji towaru - węgiel kamienny na terenie składu opałowego położonego w Pucku przy ul. Żarnowieckiej 17 2024-02-01 16:31:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 163/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej będącego własnością Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 2024-02-01 16:32:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 164/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania Nagrody Sportowej Miasta Puck 2023-11-09 15:41:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 165/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia laureatów dorocznej Nagrody Artystycznej Burmistrza Miasta Puck w 2023 r. 2024-02-01 16:34:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wypłaty Nagród Sportowych Miasta Puck za 2023 r. 2023-11-22 12:30:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku do sporządzenia inwentaryzacji sprzętu oraz likwidacji sprzętów nienadających się do użytku 2023-11-17 11:15:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Puck na lata 2024 - 2039. 2023-11-16 11:05:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2024 r. 2023-11-16 11:06:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-11-20 09:01:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-11-22 12:31:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 173/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Puck. 2023-12-04 09:27:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 174/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2023-11-29 07:57:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 175/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dnia wolnego od pracy w 2024 roku. 2023-12-04 09:28:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 177/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-12-06 10:37:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego budynek A. 2024-02-02 08:19:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rozrachunków z tytułu podatków i opłat 2023-12-15 08:16:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 180A/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-12-15 08:19:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 180/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 197/2021 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2021 r. 2023-12-15 08:18:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym i Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck na 2024 rok 2023-12-15 08:22:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 182/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-12-15 08:23:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli za 2023 rok w placówkach niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasta Puck. 2023-12-15 08:26:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-12-08 12:26:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 185/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ulicy Wojska Polskiego. 2023-12-08 12:28:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym 2023-12-15 08:27:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-12-18 13:51:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 189/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-12-14 16:13:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck w celu prowadzenia robót budowlanych, naprawczych lub umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej 2023-12-20 14:04:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck w celu prowadzenia robót budowlanych, naprawczych lub umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej 2023-12-14 16:18:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie otwartego naboru na Partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027, Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie nr 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa. 2023-12-22 11:40:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 192/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 197/2021 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2021 r. 2024-03-11 07:32:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 193/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2023r. 2023-12-29 10:31:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2023-12-29 10:32:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r. 2024-01-04 08:01:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Pucku wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puck nr 60/2023 z dnia 8 maja 2023 2024-02-14 07:16:58