Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wymagane dokumenty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
- dokument tożsamości

Sposób załatwienia sprawy:

- złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
- wydanie zaświadczenia

Opłaty:

- 38,00 zł - zaświadczenie o stanie cywilnym

Opłatę skarbową można wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu Bank Millenium w Pucku  nr 461160 2202 0000 0001 6285 3567 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Za wydanie dodatkowego wielojęzycznego formularza wnosi się opłatę w wysokości 17 zł na konto nr Bank Millenium w Pucku  nr 461160 2202 0000 0001 6285 3567 (dla płatności z zagranicy: BIG: BPLPW, IBAN: PL 461160 2202 0000 0001 6285 3567).

Czas załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709) art. 44-45, 49-50
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego z dnia 29.01.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 194)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)
- ustawa z dnia 04.04.2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019, poz. 860)

Inne informacje:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.

Od 24 maja 2019 istnieje możliwość wydawania wielojęzycznych standardowych formularzy do zaświadczeń o stanie cywilnym. Wielojęzyczny formularz jest urzędowym tłumaczeniem załączanym do wydanego zaświadczenia o stanie cywilnym i tylko razem z tym zaświadczeniem może być przedstawiany instytucjom na terenie Unii Europejskiej (formularz samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej).
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:
1) jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;
2) po wydaniu zaświadczenia o stanie cywilnym, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz – w przypadku ubiegania się o wielojęzyczny formularz do zaświadczenia o stanie cywilnym należy załączyć oryginał tego zaświadczenia
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym wydano zaświadczenie o stanie cywilnym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 17-08-2022 11:32:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Thiel 17-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Paweł Thiel 17-08-2022 11:32:59