Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym i Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck na 2021 rok 2021-01-05 14:43:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w 2021 roku w przedszkolach i szkołach niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasta Puck 2021-01-05 14:41:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXIII/9/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Puck jest organem rejestrującym 2021-01-05 14:42:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do wykonywania na terenie Gminy Miasta Puck prac spisowych podczas Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2021-01-15 09:55:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2021r. 2021-01-11 14:37:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2021r. 2021-01-11 14:38:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2021-01-15 09:52:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck do zaciągania zobowiązań w 2021 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2021-01-29 11:07:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Klimczukowi - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. 2021-01-18 13:13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2021-01-15 13:19:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych 2021-01-21 16:18:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2021-01-15 09:53:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-15 13:21:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie Gminy Miasta Puck prac spisowych podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 2021-01-15 13:20:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Miasta Puck 2021-01-20 10:40:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Miasta Puck 2021-01-20 10:41:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-01-21 16:19:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-26 08:43:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Puck nr 217/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie składania wniosków na wykonanie zadań w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2021 dla organizacji pozarządowych, podmiotów i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w 2021r. 2021-01-29 07:48:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-02-02 07:49:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2021 r. 2021-02-15 14:14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie składania wniosków na wykonanie zadań w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2021 dla organizacji pozarządowych, podmiotów i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w 2021r. 2021-01-29 11:26:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Puck nr 14/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie Gminy Miasta Puck prac spisowych podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r. 2021-02-02 07:47:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-02-26 07:52:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie unieważnienia zapisów w zarządzeniu Burmistrza Miasta Nr 21/2021 z dnia 29 stycznia 2021r. 2021-02-15 14:16:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-02-18 11:01:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Starszy archiwista 2021-02-15 09:02:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację na terenie Gminy Miasta Puck zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 2021-02-25 13:20:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Miasta Puck 2021-02-18 16:17:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-03-03 10:44:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-03-08 11:41:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-03-02 08:34:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-03-02 08:35:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-03-04 13:32:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2018 r. 2021-03-12 10:01:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-03-05 09:34:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ustalenia szczególnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Puck dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 2021-03-05 11:54:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-03-05 13:30:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-03-05 13:31:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-03-12 10:02:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na samochodu marki FIAT DOBLO będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej w Pucku 2021-03-09 20:16:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/9/2020 Rady Miasta Puck z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego 2021-03-15 11:11:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Puck. 2021-03-16 10:00:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Przemysłowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-04-19 13:57:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Przemysłowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-03-16 10:01:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-04-19 11:27:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2021 roku. 2021-03-17 09:38:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Puck 2021-03-25 07:40:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dni wolnych od pracy w 2021 roku. 2021-03-19 08:13:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Puck 2021-04-19 12:46:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 2021-03-24 08:22:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-05-04 13:58:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu Zakup instalacji multimedialnej 3 D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku Nr umowy 00357-6523.2-SW1110570/20 2021-04-19 07:27:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-04-02 07:37:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2021-04-19 12:52:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 56A/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2021-09-28 08:24:04
dokument ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA PUCK Nr 56/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-04-21 13:25:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-04-15 07:47:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-04-19 12:55:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 12:59:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:00:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:01:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:02:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:03:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:04:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:04:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:06:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:06:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:07:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym i Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck na 2021 rok 2021-04-20 13:54:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku 2021-04-23 08:25:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-04-23 08:24:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2018 r. 2021-04-21 14:38:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pucku realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ?Opieka wytchnieniowa?? edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Mieście Puck 2021-04-23 12:21:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pucku realizacji Programu " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 2021-04-23 12:22:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-04-23 08:27:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Pucku wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puck nr 66/2009 z dnia 26 maja 2009 roku. 2021-04-28 15:25:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-05-12 13:26:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-05-05 07:24:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-05-12 13:27:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie dopłat do rodzajów działalności socjalnej w Urzędzie Miasta Puck oraz ustalenia zasad podziału środków finansowych Funduszu Socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 2021-06-25 08:02:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2021-05-06 14:42:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-05-17 12:40:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-05-13 15:05:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck w celu  prowadzenia robót budowlanych, naprawczych lub umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej. 2021-05-13 15:06:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska 2021-05-20 07:51:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-06-02 13:54:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-06-15 08:10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Puck. 2021-08-03 07:40:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 90A/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw sprawdzania i opiniowania wniosków dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Puck 2021-06-15 08:19:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia funkcjonowania kąpieliska strzeżonego w Pucku w okresie sezonu letniego 2021 2021-06-15 08:04:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-06-15 08:03:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 2021-06-25 08:03:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-06-24 08:49:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-06-29 08:15:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-06-29 08:17:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 97A/2021BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu pn.:?Loteria szczepionkowo - abonamentowa dla mieszkańców miasta Puck?. 2021-07-05 14:29:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-06-24 08:50:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji operacji pt. Przebudowa oraz remont schodów na plażę przy ul. Żeglarzy oraz na Zieloną Plażę w Pucku Nr umowy 00386-6523.2-SW1110548/20/21 2021-09-21 08:11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-07-06 14:52:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Adama Mickiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-06-29 12:32:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Dziedzictwa Jana Pawła II i Czeladniczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-06-29 12:33:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck w celu  prowadzenia robót budowlanych, naprawczych lub umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej. 2021-07-01 13:33:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-07-02 08:50:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-07-02 08:51:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-07-02 08:52:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-07-09 08:24:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Puck 2021-07-07 07:34:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2021r. 2021-07-09 09:18:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia kontroli w 2021 roku w przedszkolach i szkołach niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasta Puck 2021-07-09 09:18:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds.kultury, sportu i turystyki 2021-08-03 07:41:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 78/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2018 r. 2021-08-26 16:59:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-08-03 07:51:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-08-03 07:43:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2021-08-03 07:42:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-08-03 07:45:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-08-03 07:46:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 118/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-08-03 07:47:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-08-03 07:49:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-08-03 07:50:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej 2021-08-03 07:53:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds. ochrony środowiska 2021-08-10 08:28:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-08-04 09:13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przydzielającej miejsca na stoiska dla Wystawców podczas XXII Światowego Zjazdu Kaszubów w dniach 21-22 sierpnia 2021 roku 2021-08-10 08:29:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-09-21 08:10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r. 2021-09-21 08:09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.11.2021.WJ 2021-08-16 11:37:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds. ochrony środowiska 2021-08-24 10:26:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Starszy archiwista 2021-08-24 10:26:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 130/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu pn. Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów Nr umowy RPPM.06.02.02-22-0043/20-00 2021-09-24 12:47:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 131/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ?Cis 2021? 2021-08-26 15:38:06
dokument ZRZĄDZENIE NR 132/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów Rady Miasta Puck dla uczniów uczących się w placówkach na terenie Miasta Puck za rok szkolny 2021/2022 2021-09-01 13:01:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Miasta Puck 2021-08-26 15:36:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Miasta Puck. 2021-08-26 15:37:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentu pn. "Analiza Zagrożeń i Ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Puck" 2021-09-03 12:26:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Puck 2021-09-24 07:36:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 137/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów dotyczących budżetu miasta na rok 2022 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038. 2021-09-09 07:59:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 138/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu miasta na 2022r. 2021-09-07 07:43:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 139/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 września 2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Puck 2021-09-06 12:49:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 140/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-09-21 08:06:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 141/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-09-14 07:46:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 142/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/2021 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XXII/9/2020 z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego 2021-09-09 08:01:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 143/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.13.2021.WJ 2021-09-20 12:04:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 144/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-09-20 12:03:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 145/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu bezpieczeństwa 2021-10-14 08:33:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 146/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-10-04 08:18:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 147/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-10-07 12:31:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 148/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 września 2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Puck do podpisywania w formie elektronicznej i przesyłania na platformie ePUAP pism skierowanych do organów egzekucyjnych. 2021-10-14 08:34:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 149/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu pn. Pomorskie Żagle Wiedzy - Partnerstwo Gminy Kosakowo Nr wniosku RPPM.03.02.01-22-0006/21 2022-03-30 13:53:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 150/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 01 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.14.2021.WJ 2021-10-11 08:42:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-10-25 13:05:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Puck 2021-10-13 07:23:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 153 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ?Usługi remontów ulic, dróg gruntowych, chodników, placów i parkingów na terenie Miasta Puck?. Z podziałem na cztery części. nr ref. RGKiM.271.16.2021.WJ 2021-10-13 07:24:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 154/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-10-20 07:44:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w szóstym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-10-19 11:38:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 156/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w szóstym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-10-19 11:39:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 157/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w szóstym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-10-19 11:40:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Puck 2021-10-19 11:40:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskazania właściwych komórek do realizacji projektów, które uzyskały największą ilość głosów poparcia w czasie V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Puck 2021-10-19 11:41:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 160/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2022-01-10 12:01:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-10-19 13:50:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 162/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I" Nr umowy RPPM.08.04.00-22-0002/18-00 2022-03-30 13:46:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 163/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 października 2021 r. w sprawie sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny wniosków o udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Miasta Puck przez uprawnione podmioty. 2021-12-17 11:15:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 164/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 października 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-10-25 13:04:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 165/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.17.2021.WJ 2021-11-05 12:13:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.18.2021.WJ 2021-11-05 12:13:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-11-04 07:29:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-11-04 07:30:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 170/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-12-17 11:16:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-12-17 11:17:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-11-10 12:49:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 173/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2021 r. 2021-11-05 07:19:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 174B/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmian w regulaminie pracy Urzędu Miasta Puck wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puck nr 48/2021 z dnia 17 marca 2021 r. 2022-01-21 08:20:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 174A/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Pucku wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puck nr 66/2009 z dnia 26 maja 2009 r. 2022-01-21 08:19:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 174/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dni wolnych od pracy w 2022 roku. 2021-11-09 07:47:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 175/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do poświadczania za zgodność odpisu dokumentu z oryginałem 2021-11-09 07:46:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 176/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057) na 2022 r. 2021-11-10 15:03:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 177/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rozrachunków z tytułu podatków i opłat 2021-11-10 15:04:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Puck na lata 2022 - 2038. 2021-12-17 11:18:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2022 r. 2021-12-17 11:19:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 180/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-11-24 08:41:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w  budynku położonym przy ul. 1-go Maja 9 w Pucku 2021-11-19 08:19:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 182/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2021-11-22 08:47:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2021-11-24 08:13:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-11-25 14:47:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 185/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 173/2021 Burmistrza Miasta Puck z dnia 04 listopada 2021  r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2021r. 2021-11-24 08:14:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.20.2021.WJ 2022-01-13 11:03:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania Urzędu Miasta Puck 2021-11-30 12:24:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 188/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia ilościowo- wartościowego, paliwa, pozostałych środków trwałych, środków trudno dostępnych oraz  wyposażenia ilościowego 2021-11-30 12:25:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 189/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Puck - "Puck z przeszłości w przyszłość" 2021-11-30 12:26:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Puck - Port Rybacki w Pucku- Budynek Gospodarczo-Socjalny 2021-11-30 12:27:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Puck - SENIOR+ 2021-11-30 12:28:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 192/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-12-07 09:11:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 193/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-12-07 13:03:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych 2021-12-10 07:28:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.21.2021.WJ 2022-01-13 11:04:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. naruszeń i wdrożenia w Urzędzie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń. 2021-12-17 11:28:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Puck. 2021-12-22 09:11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku do sporządzenia inwentaryzacji sprzętu oraz likwidacji sprzętów nienadających się do użytku 2021-12-17 11:13:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 134/2020 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia nowego wzoru identyfikatorów uprawniających do wjazdu pojazdu na Stary Rynek wraz z ulicami przyległymi 2021-12-14 14:17:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2021-12-14 14:18:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 201/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2021-12-14 14:19:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 202/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2021-12-14 14:21:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 203/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2021-12-14 14:22:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2021-12-14 14:23:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury sprzętu obrony cywilnej będącego własnością pomorskiego urzędu wojewódzkiego w Gdańsku 2021-12-17 09:45:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 206A/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2022-02-15 07:32:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 206/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 194/2021 z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych 2021-12-15 14:45:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 207/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-12-17 11:25:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 208/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.23.2021.WJ 2022-01-13 11:05:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 209/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-12-27 09:35:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.24.2021.WJ 2022-01-13 11:06:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2022-01-10 12:31:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia trybu składania wniosków na wykonanie zadania publicznego określonego Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2022. 2022-01-04 15:03:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 213/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds geodezji 2021-12-28 14:44:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 214/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia ?Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" 2022-01-10 12:28:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 215/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2022-01-04 13:34:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 216/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne mogą zostać przeznaczone do sprzedaży na rzecz ich najemców w 2022 r. 2022-01-19 08:55:12