Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w 2020 roku w przedszkolach i szkołach niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasta Puck. 2020-01-02 13:43:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania miasta Puck w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-01-27 09:58:10
dokument Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostej organizacyjnych na 2020r. 2020-01-15 08:59:53
dokument Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej 2020-01-15 09:00:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Miasta Puck 2020-01-22 12:28:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym i Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck na 2020 rok 2020-01-24 11:42:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Miasta Puck 2020-01-24 11:42:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Miasta Puck 2020-01-24 11:42:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali w ramach najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Puck 2020-01-27 09:58:44
dokument Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020r. 2020-01-23 10:28:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2020-04-14 10:15:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Puck 2020-05-13 12:33:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-04-14 10:16:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 14A/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2020r. 2020-02-13 10:02:33
dokument Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie zmiany planu finansowego urzędu miasta na 2020r. 2020-02-03 08:21:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2037 2020-02-11 11:42:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-02-13 10:02:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-02-20 10:21:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku 2020-02-20 17:10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds pozyskiwania środków zewnętrznych 2020-02-26 10:58:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds geodezji 2020-02-26 10:58:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 18/2020 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku. 2020-02-24 13:22:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2020r. 2020-03-04 07:55:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-03-05 14:32:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dopłat do rodzajów działalności socjalnej w Urzędzie Miasta Puck oraz ustalenia zasad podziału środkow finansowych Funduszu Socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 2020-03-31 13:29:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej sprzętów nienadających się do użytku 2020-12-29 13:02:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-03-16 14:02:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Puck szczególnych zaleceń związanych z profilaktyką i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 2020-03-12 17:57:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Puck szczególnych zaleceń związanych z profilaktyką i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 2020-03-12 17:59:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2020-05-12 09:15:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2020-05-12 09:16:46
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 31/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego NR 27/2020 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Puck szczególnych zaleceń związanych z profilaktyką i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 2020-03-17 15:40:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2020r. 2020-04-03 12:04:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck do zaciągania zobowiązań w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2020-05-28 10:11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 34A/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ramowych zasad organizacji systemu pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Puck 2020-08-28 07:47:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-04-14 10:03:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie administracyjnym miasta Puck oraz zakazu handlu na targowisku miejskim 2020-03-30 20:05:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej 2020-04-02 12:19:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na molo spacerowe oraz zakazu korzystania z parków i plaż w mieście Puck. 2020-04-02 11:10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczególnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Puck w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 2020-04-14 08:34:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-04-14 10:02:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2020 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej. 2020-04-15 13:13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na molo spacerowe oraz zakazu korzystania z parków i plaż w mieście Puck 2020-04-20 12:08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie administracyjnym miasta Puck oraz zakazu handlu na targowisku miejskim 2020-04-20 11:38:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2020r 2020-04-20 15:51:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z targowiska miejskiego w Pucku 2020-04-20 11:57:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2020r. 2020-04-22 19:35:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu Zdalna Szkoła ? wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Nr umowy 350/2020 2020-05-13 12:32:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-04-28 13:59:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2020 roku. 2020-04-23 15:32:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/2020 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia szczególnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Puck w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 2020-05-15 10:27:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2020-05-12 09:17:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2020-05-12 09:17:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-05-12 13:40:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-05-12 09:16:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności żłobka Pucki Klub Malucha w Pucku 2020-05-07 08:36:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck "Pas Nadmorski II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-05-25 14:44:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 56A/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-05-21 16:19:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2020r. 2020-05-20 07:41:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Puck 2020-05-18 13:07:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Puck 2020-05-18 13:08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku. 2020-05-18 13:09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-05-28 11:27:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 61A/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Puck szczególnych zasad związanych z profilaktyką i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 2020-08-31 10:27:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2020-05-25 09:09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2018 r. 2020-05-25 14:43:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2020-05-27 10:48:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2020-05-27 10:49:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2020r. 2020-06-01 09:32:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck ?Pas Nadmorski II? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-06-08 11:33:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dni wolnych od pracy w 2020 roku. 2020-06-08 11:34:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Puck 2020-06-08 11:34:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Nr umowy 5871566983 2020-06-22 12:40:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-06-15 08:00:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia funkcjonowania kąpieliska strzeżonego w Pucku w okresie sezonu letniego 2020 2020-06-09 08:02:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie Gminy Miasta Puck prac spisowych podczas powszechnego spisu rolnego w 2020 r. 2020-06-15 08:00:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-06-19 09:34:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2020-06-19 09:35:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta Puck. 2020-06-23 14:48:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu Zdalna Szkoła ? wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Nr umowy 350/2020 2020-06-30 07:57:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2020r.nopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Nr umowy 350/2020 2020-06-30 07:57:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-07-02 10:05:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Inspektor ds kultury, sportu i turystyki 2020-07-01 11:50:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-07-02 10:06:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 81A/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Puck procedury postępowania w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 2020-10-12 13:38:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-07-02 10:06:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu Zdalna Szkoła ? wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Nr umowy 350/2020 2020-07-07 10:28:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Nr umowy 5871566983 2020-07-07 10:29:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2020 r. 2020-07-07 10:28:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 2020-07-07 10:29:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-07-07 13:56:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2020r. 2020-07-14 08:30:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-07-16 14:20:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Puck 2020-07-14 08:29:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Inspektor ds rozliczeń płac 2020-09-16 08:52:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-07-15 09:40:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zapewnienia okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. 2020-07-16 14:21:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnień starszemu specjaliście pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2020-07-20 13:54:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnień Głównej Księgowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2020-07-20 13:55:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 2020-08-14 12:57:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Puck 2020-08-11 07:47:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-08-11 07:46:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 198/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Puck do podpisywania w formie elektronicznej i przesyłania na platformie ePUAP pism skierowanych do organów egzekucyjnych. 2020-08-20 12:25:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznych limitów na użytkowanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta Puck oraz Straży Miejskiej 2020-08-20 13:02:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-08-11 07:45:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-08-11 07:50:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-08-11 07:48:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-08-14 12:58:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora przedszkola 2020-08-11 07:49:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck ?Pas Nadmorski I? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-08-14 08:12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-08-19 09:09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-08-19 09:10:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w konkursie na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Konkursu "Dostępny samorząd-granty" POWR.02.18.00-IP.01-00-002/20 2020-08-19 13:19:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2020 r. 2020-08-27 12:48:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku. 2020-08-26 12:33:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie w sprawie przeznaczenia środków z budżetu Miasta Puck na sfinansowanie wykonania testów na COVID-19, wśród pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury Gminy Miasta Puck 2020-08-26 12:37:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów Rady Miasta Pucka dla uczniów uczących się w placówkach na terenie Miasta Pucka za rok szkolny 2019/2020 2020-08-27 12:53:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. 2020-08-31 12:16:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2020r. 2020-09-07 07:58:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów dotyczących budżetu miasta na rok 2021 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038. 2020-09-07 07:59:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej. 2020-09-08 09:55:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-09-09 07:41:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 118/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds kultury, sportu i turystyki 2020-09-09 07:40:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2020r. 2020-09-09 07:42:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu miasta na 2021r. 2020-09-09 07:42:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji operacji ?Przystanki ścieżki dydaktyczno ? przyrodnicze na terenie Miasta Puck? Nr umowy 00141-6523.2-SW1110220/18 2020-09-14 13:30:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-09-16 12:40:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-09-15 12:14:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 września 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2020-09-14 13:31:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 września 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2020-09-14 13:32:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-09-16 08:50:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-09-16 08:51:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r. 2020-10-21 10:48:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2020-09-21 07:49:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 130/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2020-09-21 07:50:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 131/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności 2020-09-28 10:09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2020r. 2020-09-29 09:13:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-10-07 11:10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia nowego wzoru identyfikatorów uprawniających do wjazdu pojazdu na Stary Rynek wraz z ulicami przyległymi 2020-09-30 09:22:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-10-01 16:19:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-10-21 10:49:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 137/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057) na 2021 r. 2020-10-14 12:08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 138/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-10-21 10:49:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 139/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Puck 2020-10-21 13:53:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 140/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 131/2020 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności 2020-10-13 13:37:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 141/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-10-15 15:46:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 142/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-10-15 15:47:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 143/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-10-15 15:47:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 144/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-10-15 15:48:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 145/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-10-15 15:50:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 146/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-10-15 15:48:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 147/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-10-15 15:50:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 148/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-10-15 15:49:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 149/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-10-15 15:59:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 150/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-10-15 15:52:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-10-15 15:52:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-10-15 15:53:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-10-15 15:53:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 154/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-10-15 15:54:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-10-15 15:55:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 156/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-10-15 15:55:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 157/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-12-11 09:05:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 października 2020 r. w sprawie oddania w zarządzanie Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości nabytych przez Gminę Miasta Puck w drodze spadkobrania 2020-10-15 15:56:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 października 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2020-10-23 12:50:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 160/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-11-04 08:18:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2020r. 2020-12-11 09:06:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 162/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-11-05 14:22:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 163/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego w Pucku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2020 r. 2020-11-04 12:55:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 164/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Konkursu "Polskie Piosenki o Wolności" 2020-11-04 15:14:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 165/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do wykonywania czynności obejmujących realizację rządowego Programu ?Wspieraj Seniora? 2020-11-06 12:45:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-11-18 15:16:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-11-26 07:57:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Puck 2020-11-20 13:01:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Puck - "Puck z przeszłości w przyszłość" 2020-11-20 13:03:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 170/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia ilościowo- wartościowego (013), paliwa, pozostałych środków trwałych oraz weryfikacji środków trudno dostępnych i wyposażenia ilościowego 2020-11-20 13:03:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania Urzędu Miasta Puck 2020-11-20 13:04:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych - sprzętu komputerowego 2020-11-20 13:07:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 173/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Puck na lata 2021 - 2038. 2020-12-29 13:51:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 174/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2021 r. 2020-12-29 13:50:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 175/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2018 r. 2020-11-18 15:17:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 176/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-12-11 09:07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 177/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rozrachunków z tytułu podatków i opłat 2020-11-26 08:02:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-12-14 14:07:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds zamówień publicznych. 2020-11-26 08:00:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 180/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych - sprzętu komputerowego pochodzącego z projektu "niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia mieszkańcom" ETAP II 2020-11-27 09:13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-12-09 10:13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 182/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2020r. 2020-12-11 09:08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-12-11 09:10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie odwołania dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych i wyznaczenia nowego 2020-12-11 08:59:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 185/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pucku do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ?Czyste Powietrze". 2020-12-08 08:52:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ?Czyste Powietrze". 2020-12-08 08:53:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku do sporządzenia inwentaryzacji sprzętu oraz likwidacji sprzętów nienadających się do użytku 2020-12-08 08:54:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 188/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2020-12-11 09:11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 189/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds zamówień publicznych. 2020-12-09 09:05:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-12-14 14:06:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej będącego własnością Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 2020-12-15 10:52:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 192/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 12:46:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 193/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 12:47:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 12:51:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 12:52:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 12:53:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 12:53:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 12:54:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 12:54:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 12:55:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 201/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 12:56:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 202/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 12:56:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 203/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 12:57:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 12:57:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 12:58:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 206/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 12:58:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 207/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 12:59:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 208/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 luty 2020r. w sprawie dopłat do rodzajów działalności socjalnej w Urzędzie Miasta Puck oraz ustalenia zasad podziału środków finansowych Funduszu Socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 2020-12-18 12:59:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 209/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 13:00:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2020-12-18 13:01:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Puck, działki nr 29/68 oraz 29/71 obr. 4 2020-12-23 08:05:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2020r 2020-12-29 13:50:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 214/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Puck 2020-12-23 08:06:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 215/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Miasta Puck lub będących w zarządzie Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku 2020-12-23 08:08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 216A/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu pn. Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów Nr umowy RPPM.06.02.02-22-0043/20-00 2021-05-27 13:12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 216/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych - Klub Senior + 2020-12-23 13:53:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 217/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie składania wniosków na wykonanie zadań w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2021 dla organizacji pozarządowych, podmiotów i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w 2021r. 2020-12-29 13:01:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 218/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2018 r. 2020-12-30 14:51:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2021-02-15 14:13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 220/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-05 14:40:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 221/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck w celu  prowadzenia robót budowlanych, naprawczych lub umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej. 2021-01-04 11:27:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 222/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-08 12:23:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 223/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne mogą zostać przeznaczone do sprzedaży na rzecz ich najemców w 2021 r. 2021-01-08 12:32:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 224/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznych limitów na użytkowanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta Puck oraz Straży Miejskiej 2021-02-15 14:12:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 226/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r. 2021-02-26 07:57:32