Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2019-02-22 12:08:43
dokument Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołi zadaniowego ds. projektu pt. "VirtualArch" 2019-02-11 09:02:00
dokument Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w 2019 roku w przedszkolach i szkołach niepublicznych 2019-02-06 09:51:06
dokument Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2019r. 2019-01-11 10:04:15
dokument Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2019r. 2019-01-15 07:55:19
dokument Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-01-15 07:56:30
dokument Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-01-11 13:01:41
dokument Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds pozyskiwania środków zewnętrznych 2019-02-01 08:34:51
dokument Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-01-17 14:22:15
dokument Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Miasta Puck 2019-02-07 07:46:42
dokument Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Miasta Puck 2019-02-06 09:44:06
dokument Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych 2019-01-18 13:21:38
dokument Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie udostępniania radnym Rady Miasta Puck informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się informacje i materiały , oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, w związku z wykonywaniem przez nich mandatu radnego 2019-01-18 12:54:54
dokument Zarządzenie nr 14/2019 Burmiastrza Miasta Puck z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2019r. 2019-02-01 08:30:59
dokument Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-03-20 11:41:29
dokument Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-02-01 09:43:02
dokument Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym i Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck na 2019 r. 2019-02-08 07:53:48
katalog Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-02-05 14:20:02
dokument Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck 2019-02-05 14:24:46
katalog Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:47:13
katalog Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:47:57
katalog Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:48:30
katalog Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:55:35
katalog Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:56:04
katalog Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:56:44
katalog Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:57:30
katalog Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:58:08
katalog Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:58:50
katalog Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:59:34
katalog Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 10:00:12
katalog Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 10:01:17
katalog Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 10:01:52
katalog Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 10:02:47
katalog Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 10:03:55
katalog Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 10:04:32
dokument Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-02-12 11:33:42
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrza Miasta Puck 2019-02-11 09:04:20
dokument Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-03-20 11:43:23
dokument Zarządzenie nr 39/2018 Z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-02-19 13:42:48
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku na kadencję 2019 - 2022 2019-02-26 14:41:44
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/3/2015 Rady Miasta Puck z dnia 26 października 2015 r. w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Puck 2019-02-27 09:43:13
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia katalogu zadań i zasad realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2020 r. 2019-02-27 09:44:10
dokument Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uczestnictwa w rejonowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2019-02-20 13:30:05
dokument Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta 2019-02-27 13:08:54
dokument Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Puck 2019-02-26 14:28:37
dokument Zarządzenie NR 46/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzennia Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2018 r. 2019-03-18 10:25:21
dokument Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-03-04 15:19:16
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Miasta Puck 2019-03-20 11:46:39
dokument Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 5 marca 2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 2033 2019-03-05 11:40:32
dokument Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 5 marca 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-03-05 11:42:32
dokument Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Puck 2019-06-27 13:22:10
dokument Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 7 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy operacji "Przebudowa targowiska Miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku" 2020-01-24 10:41:08
dokument Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 7 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" 2020-01-24 10:38:55
dokument Zarządzenie nr 54/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zapewnienia okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. 2019-03-12 09:41:43
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-03-18 10:26:32
dokument dokument Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 12 marca 2019 w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-03-13 14:50:06
dokument Zarządzenie nr 57/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dni wolnych od pracy i ustalenia terminów ich odpracowania 2019-06-03 14:10:59
dokument Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 02 2019 r. 2019-03-18 10:39:18
dokument Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiant Zarządzenia Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 02 2019 r. 2019-03-18 10:41:58
dokument Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2019 r. 2019-03-27 13:13:00
dokument Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2019r. 2019-03-28 15:45:28
dokument Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-04-09 11:40:09
dokument Zarządzenie NR 63/2019 Burmsitrza Miasta Puck z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzuelenie zamówienia publicznego 2019-03-28 16:15:31
dokument Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku 2019-03-29 07:37:22
dokument Zarządzenie nr 65/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie dopłat do rodzajów działalności socjalnej w Urzędzie Miasta Puck oraz ustalenia zasad podziału środków finansowych Funduszu Socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 2019-06-03 14:21:17
dokument Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-04-09 11:40:38
dokument Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej 2019-04-15 13:17:11
katalog Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-04-05 09:53:47
dokument Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-04-05 07:36:02
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2018 r. 2020-03-31 13:16:05
dokument Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta na 2019r. 2019-04-17 07:42:42
dokument Zarządzenie nr 72/2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-05-13 09:23:43
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowaia o udzielenie zamówienia publicznego 2019-04-16 14:36:06
dokument Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 2019-04-17 14:43:28
dokument Zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Specjalista ds realizacji zadania wizualizacji, komunikacji i promocji projektu "VirtualArch" 2019-06-03 14:18:01
dokument Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 26 kwietnia 2019 w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-04-29 13:39:35
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Puck 2019-04-29 14:59:04
dokument Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds administracyjno-organizacyjnych 2019-06-03 14:15:08
dokument Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. projektu pt. "VirtualArch" 2019-06-18 12:19:24
dokument Zarządzenie nr 80/2019 z dnia 7 maja 2019r.w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-05-10 07:57:37
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku 2019-05-09 12:22:42
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-05-30 11:15:36
dokument Zarządzenie nr 83/2019 z dnia 14 maja 2019r. w sprawie zmiany palnu budżetu miasta na 2019r. 2019-05-21 13:07:45
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie o zmianie Zarządzenia nr 60/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 arca 2019 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2019 roku 2019-05-17 12:31:49
dokument Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. Rewitalizacji 2019-05-16 09:05:43
dokument Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-05-30 11:16:32
dokument Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Puck 2019-07-03 08:39:25
dokument Zarządzenie NR 88/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku 2019-05-28 14:26:28
dokument Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenei zamówienia publicznego 2019-05-31 07:32:12
dokument Zarządzenie nr 90/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2019r. 2019-06-03 14:39:25
dokument Zarządzenie nr 91/2019 z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019r. 2019-06-04 09:49:08
dokument Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia funkcjonowania kąpieliska strzeżonego w Pucku w okresie seonu letniego 2019 2019-06-13 07:57:07
dokument Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Weroniki Damaszke - Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-06-04 10:18:56
dokument Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Weroniki Damaszke - Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-06-04 10:19:27
dokument Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-06-13 07:56:15
dokument Zarządzenie nr 96/2019 z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-06-12 11:59:14
dokument Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Puck 2020-01-24 11:34:56
dokument Zarządzenie nr 98/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds inwestycji komunalnych 2019-06-27 12:07:28
dokument Zarządzenei NR 99/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-06-13 07:58:05
dokument Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-06-13 07:59:04
dokument Zarządzenie nr 102/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta 2019-06-17 14:29:51
dokument Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawe odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Puck 2019-06-25 11:34:23
dokument Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-06-27 13:53:36
dokument Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-06-26 08:09:28
dokument Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-06-26 08:09:05
dokument Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 czerwca 2019 r. w spawie zmiany składu komisji przetargowe do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-06-26 08:07:48
dokument Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2019 r. 2019-06-27 12:39:00
dokument Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Miasta puck z dnia 25 czerwca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającej się o awans na stopien nauczyciela mianowanego w 2019 r. 2019-06-27 12:40:37
dokument Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Miasta puck z dnia 25 czerwca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającej się o awans na stopien nauczyciela mianowanego w 2019 r. 2019-06-27 12:41:26
dokument Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Miasta puck z dnia 25 czerwca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającej się o awans na stopien nauczyciela mianowanego w 2019 r. 2019-06-27 12:41:55
dokument Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Miasta puck z dnia 25 czerwca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającej się o awans na stopien nauczyciela mianowanego w 2019 r. 2019-06-27 12:42:26
dokument Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Kingi Majkowskiej - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-06-27 12:35:36
dokument Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Weroniki Damaszke - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-06-27 12:35:03
dokument Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Marioli Niedźwieckiej - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-06-27 12:34:25
dokument Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Alicji Wittbrodt- pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-06-27 12:33:51
dokument Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Hanny Hebel - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-06-27 12:33:24
dokument Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-06-27 13:20:49
dokument Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-03 14:09:16
dokument Zarządzenie nr 120/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2019r. 2019-07-10 08:12:04
dokument Zarządzenie nr 121A z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu nr 121/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. 2019-07-10 08:19:38
dokument Zarządzenie nr 121/2019 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-07-10 08:17:12
dokument Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego 2019-07-04 10:51:24
dokument Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Puck do wykonywania wobec Burmistrz Miasta Puck czynności z zakresu prawa pracy, z wyłączeniem czynności ziwzanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalaniem wynagrodzenia 2019-07-02 13:50:10
dokument Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta Puck do podpisywania tytułów wykonawczych 2019-07-02 14:22:49
dokument Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca Zarządzenie Burmistrza Miasta Puck Nr 28/2018 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania upominku jubileuszowego dla mieszkańców Miasta Puck, którzy ukończyli 90 i więcej lat 2020-02-03 13:23:30
dokument Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia funkcjonowania kąpieliska strzeżonego w Pucku w okresie sezonu letniego 2019 2019-07-09 12:07:38
dokument Zarządzenie nr 127/2019 z dnia 5 lipca 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-07-10 08:20:52
dokument Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-07-10 11:52:09
dokument Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-07-10 11:52:31
dokument Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-07-10 11:52:52
dokument Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-07-10 11:53:25
dokument Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-07-10 11:53:41
dokument Zarządzenie nr 133/2019 z dnia 12 lipca 2019r. w sprawi zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2019r. 2019-07-18 16:43:58
dokument Zarządzenie nr 134/2019 z dnia 15 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji grantu w ramach projektu "Przestrzeń gminna - lokalna wartość" 2020-01-24 10:36:48
dokument Zarządzenie nr 135/2019 z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji programu "Europa dla obywateli" 2020-01-24 10:31:03
dokument Zarządzenie nr 136/2019 z dnia 15 lipca 2019r w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-07-18 16:44:31
dokument Zarządzenie nr 137/2019 z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-07-26 08:12:10
dokument Zarządzenie nr 138/2019 z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2019 z dnia 15 lutego 2019r. 2019-07-24 09:36:13
katalog Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2019-10-02 14:40:21
katalog Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-08-23 12:17:10
katalog Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-08-23 12:18:57
katalog Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-08-23 12:20:19
katalog Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-08-23 12:21:00
katalog Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-08-23 12:21:44
katalog Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-08-23 12:22:41
katalog Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-08-23 12:23:38
katalog Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-08-23 12:24:35
katalog Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-08-23 12:27:20
katalog Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-08-23 12:28:49
katalog Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-08-23 12:31:27
katalog Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-08-23 12:32:28
katalog Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-08-23 12:33:56
katalog Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-08-23 12:35:11
katalog Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-08-23 12:36:03
katalog Zarządzenie Nr 155/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-08-23 12:36:57
dokument Zarządzenie nr 156/2019 z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-08-02 10:26:22
dokument Zarządzenie nr 157/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Puck 2019-08-01 08:38:48
dokument Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznyh limitów na użytkowanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta Puck oraz Straży Miejskiej 2019-08-07 07:33:10
dokument Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza - Panu Piotrowi Ciskowskiemu prowadzenia spraw Gminy Miasta Puck w imieniu Burmistrza Miasta Puck 2019-08-06 09:59:03
dokument Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko uczędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Starszy Archiwista 2019-08-07 07:34:14
dokument Zarządzenie nr 161/2019 z dnia 14 sierpnia 2019r w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu miasta na 2020r. 2019-09-04 11:03:45
dokument Zarządzenie nr 162/2019 z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planufinansowego instytucji kultury, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r. 2019-09-04 11:11:59
dokument Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-08-23 13:58:42
dokument Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku 2019-08-28 09:13:47
dokument Zarządzenie nr 165/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta 2019-09-04 11:19:12
dokument Zarządzenie nr 166C/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 166 z dnia 30 spierpnia 2019r. 2019-10-21 08:45:47
dokument Zarządzenie nr 166B/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 166A z dnia 30 sierpnia 2019r. 2019-10-21 08:44:41
dokument Zarządzenie nr 166A/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-10-21 08:43:38
dokument Zarządzenie nr 166/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-10-21 08:43:03
dokument Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów Rady Miasta Pucka dla uczniów, słuchaczy i studentów - mieszkańców Pucka na rok szkolny 2019/2020 2019-09-04 07:56:07
dokument Zarządzenie nr 168/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds geodezji 2019-10-24 11:17:59
dokument Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 września 2019 r. w srpawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Puck 2019-09-19 10:13:04
katalog Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-09-04 11:16:33
dokument Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" 2019-09-19 10:14:43
dokument Zarządzenie Nr 172/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 września 2019 r. o zmianie Zarządzenia Nr 167/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów Rady Miasta Puck dla uczniów, słuchaczy i studentów - mieszkańców Pucka na rok szkolny 2019/2020 2019-09-09 12:52:49
dokument arządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-09-05 14:19:02
dokument Zarządzenie Nr 174/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-09-05 14:18:42
dokument Zarządzenie nr 175/2019 z dnia 10 września 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-09-12 14:53:24
dokument Zarządzenie Nr 176/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck 2019-09-20 10:44:17
dokument Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta Puck 2019-09-17 08:14:55
dokument Zarządzenie nr 178/2019 z dnia 16 września 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2019r. 2019-09-18 08:37:44
dokument Zarządzenie nr 179/2019 z dnia 17 września 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-10-18 08:20:29
dokument Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia wyników konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Puck 2019-09-26 08:12:53
dokument Zarządzenie nr 181/2019 z dnia 24 września 2019r. w sprawie instrukcji dla pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji rozliczeń podatku VAT w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR (zwana dalej instrukcją) oraz procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2019-10-09 09:40:43
dokument Zarządzenie nr 182/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds geodezji 2019-10-24 11:19:26
dokument Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 września 2019 r. o zmianie Zarządzenia nr 178/2017 Burmistrza Miasta Puck dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypdednialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy 2019-10-01 09:22:01
dokument Zarządzenie nr 184/2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-10-09 09:42:51
dokument Zarządzenie nr 185/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. Rewitalizacji 2019-12-11 07:36:13
dokument Zarządzenie nr 186/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds promocji i wizerunku miasta 2019-10-24 11:20:58
dokument Zarządzenie Nr 187/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-10-09 12:04:21
dokument Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji sprzętu komputerowego pochodzącego z projektu pn. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielanie wsparcia jej mieszkańcom" 2019-11-13 12:08:18
dokument Zarządzenie Nr 189/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji sprzętu komputerowego pochodzącego z projektu pn. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielanie wsparcia jej mieszkańcom" 2019-11-13 12:09:05
dokument Zarządzenie Nr 190/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji sprzętu komputerowego pochodzącego z projektu pn. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielanie wsparcia jej mieszkańcom" 2019-11-13 12:09:26
dokument Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji sprzętu komputerowego pochodzącego z projektu pn. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielanie wsparcia jej mieszkańcom" 2019-11-13 12:09:47
dokument Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji sprzętu komputerowego pochodzącego z projektu pn. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielanie wsparcia jej mieszkańcom" 2019-11-13 12:10:06
dokument Zarządzenie nr 193/2019 z dnia 11 października 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-10-21 08:33:54
dokument Zarządzenie nr 194/2019 z dnia 11 październia 2019r. w sprawie wskazania właściwych komórek do realizacji zgłoszonych do IV edycji Budżetu obywatelskiego miasta Puck 2019-10-29 07:54:52
dokument Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 października 2019 r. w sprawie pwołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-10-14 12:46:04
dokument Zarządzenie Nr 196/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 października 2019 r. w sprawie pwołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-10-14 12:46:28
katalog Zarządzenie nr 197/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-17 09:07:51
dokument Zarządzenie Nr 198/2019 Burmistrz Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688) na rok 2020. 2019-10-17 15:59:25
dokument Zarząrzenie nr 199/2019 z dnia 16 października 2019r. w sprawie określenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Puck 2020-01-24 10:24:04
katalog Zarządzenie Nr 200/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:23:09
katalog Zarządzenie Nr 201/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:24:22
katalog Zarządzenie Nr 202/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:25:19
katalog Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:26:50
katalog Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:27:31
katalog Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:32:06
katalog Zarządzenie Nr 206/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:32:50
katalog Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:33:29
katalog Zarządzenie Nr 208/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:36:12
katalog Zarządzenie Nr 209/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:37:14
katalog Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:38:01
katalog Zarządzenie Nr 211/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:38:38
katalog Zarządzenie Nr 212/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:39:22
katalog Zarządzenie Nr 213/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:40:09
katalog Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:40:50
katalog Zarządzenie Nr 215/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:41:39
katalog Zarządzenie Nr 216/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:42:27
katalog Zarządzenie Nr 217/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:43:12
katalog Zarządzenie Nr 218/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:43:46
katalog Zarządzenie Nr 219/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:44:23
katalog Zarządzenie Nr 220/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-10-23 11:45:21
dokument Zarządzenie nr 221/2019 z dnia 22 października 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2019r. 2019-10-23 14:08:31
dokument Zarządzenie nr 222/2019 z dnia 23 października 2019r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2019r. 2019-10-30 13:42:49
dokument Zarządzenie nr 223/2019 z dnia 23 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miast Puck przy realizacji operacji "Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck" 2020-01-24 10:34:28
dokument Zarządzenie nr 226/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2019r. 2019-11-06 08:24:58
dokument Zarządzenie Nr 227/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej 2019-11-06 08:52:33
dokument Zarządzenie Nr 228/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 169/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Puck 2019-11-13 08:20:47
dokument Zarządzenie nr 229/2019 z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2019r. 2019-11-21 09:40:58
dokument Zarządzenie Nr 230/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie dopłat do rodzajów działalności socjalnej w Urzędzie Miasta Puck, oraz ustalenia zasad podziału środków finansowych Funduszu Socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 2020-03-31 13:14:54
dokument Zarządzenie Nr 231/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-11-14 16:28:22
dokument Zarządzenie Nr 232/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-11-14 16:28:44
dokument Zarządzenie nr 233/2019 z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Puck na lata 2020 - 2037 2019-11-18 08:20:26
dokument Zarządzenie nr 234/2019 z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na rok 2020 2019-11-18 08:21:51
dokument Zarządzenie nr 235/2019 z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck Pas Nadmorski III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-11-21 09:28:44
dokument Zarządzenie nr 236/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 listopada 2019 r w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck "Pas Nadmorski III" 2019-11-21 13:40:14
dokument Zarządzenie nr 237/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 listopada 2019 r w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Wojska Polskiego 2019-11-28 12:43:08
dokument Zarządzenie Nr 238/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-12-11 07:38:56
dokument Zarządzenie Nr 239/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rozrachunków z tytułu podatku i opłat 2019-11-26 14:27:00
dokument Zarządzenie nr 240/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 listopada 2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2019r. 2019-12-04 15:29:26
dokument Zarządzenie nr 241/2019 z dnia 29 listopada 2019r w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-12-05 15:15:16
dokument Zarządzenie Nr 242/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Miasta w Pucku 2019-12-18 13:45:59
dokument Zarządzenie Nr 243/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia ilościowo-wartościowego (013) i wyposażenia ilościowego w budynku Gospodarcz-Socjalnym w Porcie Rybackim w Pucku 2019-12-18 13:47:15
dokument Zarządzenie Nr 244/2019 Burmistrza Miasta Puck w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych i wyposażenia 2019-12-18 13:48:13
dokument Zarządzenie Nr 245/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Puck - "Puck z przeszłości w przyszłość" 2019-12-18 13:49:18
dokument Zarządzenie Nr 246/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta w Pucku 2019-12-18 13:50:25
katalog Zarządzenie nr 247/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2020-01-08 09:24:15
katalog Zarządzenie nr 248/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2020-01-08 09:27:15
dokument Zarządzenie nr 249/2019 z dnia 5 grudnia 2019r w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2019r. 2019-12-10 13:02:39
dokument Zarządzenie nr 250/2019 z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-12-17 10:31:51
dokument Zarządzenie Nr 252/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej w Miejskiej Komisji Rozwiązywaia Problemów alkoholowych w Pucku do sporządzenia inwentaryzacji sprzętu oraz likwidacji sprzętów nienadających się do użytku 2020-01-02 11:17:54
dokument Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Miasta Puck lub będących w zarządzie Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku 2020-01-13 14:13:59
dokument Zarządzenie Nr 254/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Puck 2020-01-13 14:16:49
dokument Zarządzenie nr 255/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 grudnia 2019 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-01-02 11:19:51
dokument Zarządzenie Nr 256/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury sprzętu obrony cywilnej będącego własnością Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 2019-12-18 14:52:41
dokument Zarządzenie nr 257/2019 z dnia 17 grudnia 2019r w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-12-24 10:38:25
katalog Zarządzenie nr 258/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2020-01-08 09:30:14
dokument Zarządzenie Nr 259/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 grudnia 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie stosowania dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim "P?ck" 2020-01-14 11:55:29
dokument Zarządzenie nr 260/2019 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Gminie Puck 2019-12-30 09:17:54
dokument Zarządzenie nr 261/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2019r. 2019-12-31 12:57:07
dokument Zarządzenie nr 262/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek organizacyjnych na 2019r. 2020-01-14 08:03:37
dokument Zarządzenie Nr 263/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie składania wniosków na wykonanie zadań w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2020 dla organizacji pozarządowych, podmiotów i o wolontariacie 2019-12-31 11:29:24
katalog Zarządzenie nr 264/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne mogą zostać przeznaczone do sprzedaży na rzecz ich najemców w 2020 r. 2020-01-24 10:36:52
dokument Zarządzenie nr 265/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2020-02-03 13:34:18
dokument Zarządzenie nr 266/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Puck wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puck nr 66/2009 z dnia 26 maja 2009 r. 2020-04-14 13:46:46