Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

XLIV Sesja Rady Miasta Puck z dnia 29 maja 2014 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Uchwała Nr XLIV/1/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2014-2022 2014-06-26 10:32:03
katalog Uchwała Nr XLIV/2/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok 2014-06-26 10:07:05
katalog Uchwała Nr XLIV/3/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXXV/5/2013 Rady Miasta Pucka z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej3 2014-06-26 10:49:32
katalog Uchwała Nr XLIV/5/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Pucka 2014-06-27 08:54:55
katalog Uchwała Nr XLIV/6/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Puck 2014-06-17 10:42:19
katalog Uchwała Nr XLIV/7/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck 2014-06-17 10:46:28
katalog Uchwała Nr XLIV/8/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Puck 2014-06-17 10:49:34
katalog Uchwała Nr XLIV/9/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-06-17 10:52:48
katalog Uchwała Nr XLIV/10/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: wzoru "Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Puck 2014-06-17 10:55:13
katalog Uchwała Nr XLIV/11/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu "NORDA-Północny Biegun Wzrostu" 2014-06-26 10:38:55
katalog Uchwała Nr XLIV/12/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przez Gminę Miasta Pucka realizację projektu nr POIG/8.3/2012/POM/25 pn. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcie jej mieszkańcom" realizowany w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" 2014-06-26 10:43:25
katalog Uchwała nr XLIV/13/2014 Rady Miasta Puck z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na terenie Portu Jachtowego w Pucku będącego w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku 2014-06-12 09:52:55
katalog Uchwała nr XLIV/14/2014 Rady Miasta Puck z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Puck 2014-06-04 09:06:58
katalog Uchwała nr XLIV/15/2014 Rady Miasta Puck z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zbycia mienia komunalnego w trybie brzprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 2014-06-04 10:15:08
katalog Uchwała nr XLIV/16/2014 Rady Miasta Puck z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia umowy użyczenia lokalu przy Placu Wolności 1 w Pucku 2014-06-12 10:00:27
katalog Uchwała Nr XLIV/17/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Puck do spółki - Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnówku i objęcia przez Gminę Miasta Puck udziałów w tej spółce 2014-06-17 10:58:06