Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

LIV Rady Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr LIV/1/2018 Rady Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031 2018-09-07 09:32:44
dokument Uchwała nr LIV/2/2018 Rady Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2018 2018-09-07 09:33:47
dokument Uchwała nr LIV/3/2018 Rady Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach burmistrza. 2018-09-07 09:35:27
dokument Uchwała nr LIV/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/8/2018 Rady Miasta Puck z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Puck na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-10-01 09:26:26
dokument Uchwała nr LIV/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność mienia Skarbu Państwa 2018-09-07 09:40:07
dokument Uchwała nr LIV/6/2018 Rady Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność mienia Skarbu Państwa 2018-09-07 09:41:28
dokument Uchwała nr LIV/7/2018 Rady Miasta Puck z dnUchwała nr LIV/6/2018 Rady Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność mienia Skarbu Państwa 2018-09-07 09:41:54
dokument Uchwała nr LIV/8/2018 Rady Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 2018-09-07 09:43:25
dokument Uchwała nr LIV/9/2018 Rady Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/11/2015 Rady Miasta Puck z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, będących w zasobie Gminy Miasta Puck oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych 2018-09-07 09:47:24
dokument Uchwała nr LIV/10/2018 Rady Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/2/2016 Rady Miasta Puck z dnia 27 czerwca 2016 r. 2018-09-03 14:30:32
dokument Uchwała nr LIV/11/2018 Rady Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa użytkowania wieczystego 2018-09-03 14:23:57