Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

XLV Rady Miasta Puck z dnia 26 marca 2018 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XLV/1/2018 Rady Miasta Pucka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puck na lata 2018 - 2031 2018-03-30 12:08:14
dokument Uchwała Nr XLV/2/2018 Rady Miasta Pucka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r. 2018-03-30 12:09:33
dokument Uchwała NR XLV/3/2018 Rady Miasta Pucka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puck w 2018 roku 2018-03-30 12:11:34
dokument Uchwała NR XLV/4/2018 Rady Miasta Pucka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalonych węglem lub koksem w ramach "Czyste Powietrze Miasta Puck" (edycja 2018) 2018-03-30 12:13:30
dokument Uchwała Nr XLV/5/2018 Rady Miasta Pucka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Puck 2018-03-30 12:14:28
dokument Uchwała Nr XLV/6/2018 Rady Miasta Pucka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Puck w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowch planów zagospodarowania przestrzennego 2018-03-30 12:16:12
dokument Uchwała Nr XLV/7/2018 Rady Miasta Pucka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat w trybie bezprzetargowym 2018-03-30 12:17:32
dokument Uchwała Nr XLV/8/2018 Rady Miasta Pucka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzieżawę lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie przetargowym 2018-03-30 12:18:40
dokument Uchwała Nr XLV/9/2018 Rady Miasta Pucka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Puck 2018-03-30 12:20:00
dokument Uchwała Nr XLV/10/2018 Rady Miasta Pucka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powierzenai gminnej osobie prawnej - spółce Pucka Gospodarka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie realizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Puck 2018-03-30 12:21:40
dokument Uchwała Nr XLV/11/2018 Rady Miasta Pucka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Puck 2018-03-30 12:23:33
dokument Uchwała Nr XLV/12/2018 Rady Miasta Pucka z dnia 26 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych 2018-03-30 12:25:17