Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

XLIII Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XLIII/1/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 2018-01-05 10:41:16
dokument Uchwała Nr XLIII/2/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawi: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2017-2030 2018-01-05 10:42:29
dokument Uchwała Nr XLIII/3/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 r. 2018-01-05 10:43:38
dokument Uchwała Nr XLIII/4/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Puck 2018-01-05 10:44:58
dokument Uchwała Nr XLIII/5/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Puck na lata 2018-2022. 2018-01-05 10:46:15
dokument Uchwała Nr XLIII/6/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii w Pucku na 2018 rok 2018-01-05 10:48:04
dokument Uchwała Nr XLIII/7/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej - spółce Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie prowadzenia targowiska miejskiego położonego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku 2018-01-05 11:16:57
dokument Uchwała Nr XLIII/8/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej - spółce pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie utrzymania placów zabaw i siłowni zewnętrznych położonych na nieruchomościach będących w posiadaniu Gminy Miasta Puck 2018-01-05 11:33:05
dokument Uchwała Nr XLIII/9/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej - spółce Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie utrzymania mola w Pucku 2018-01-05 11:36:26
dokument Uchwała Nr XLIII/10/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej - spółce Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta Puck 2018-01-05 11:38:01
dokument Uchwała Nr XLIII/11/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2018-2031 2018-01-05 11:39:30
dokument Uchwała Nr XLIII/12/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na 2018 rok 2018-01-05 08:40:33
dokument Uchwała Nr XLIII/13/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2018-01-05 11:41:04
dokument Uchwała Nr XLIII/14/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-01-05 11:42:20
dokument Uchwała Nr XLIII/15/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej - Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi budynkami z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami mieszkalnymi gminy w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Puck 2018-01-05 11:44:30