Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

XL Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2017 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr XL/1/2017 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2017-2030 2017-11-08 13:36:36
dokument Uchwała nr XL/2/2017 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r. 2017-11-08 13:38:19
dokument Uchwała nr XL/3/2017 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/2/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia i regulaminu Nagrody Artystycznej Miasta Puck 2017-11-08 13:40:15
dokument Uchwała nr XL/4/2017 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2017 r. w sprawie planu rozwoju, modernizacji i remontów urządzeń dla urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Puck na lata 2018-2020 2017-11-08 13:41:49
dokument Uchwała nr XL/5/2017 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/12/2015 Rady Miasta Puck z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Puck 2017-11-08 13:43:39
dokument Uchwała nr XL/6/2017 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-11-08 13:45:47
dokument Uchwała nr XL/7/2017 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Miasta Puck z dnia 23 lutego 2015 r. nr V/11/2015, zmienionej uchwałą z dnia 14 grudnia 2015 r. nr XVI/12/2015 w sprawie zasad spzredaży lokali mieszkalnych, będących w zasobie Gminy Miasta Puck oraz udzielenia bonifikat od ceny spzredaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych 2017-11-08 13:49:34
dokument Uchwała nr XL/8/2017 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/11/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zasad spzredaży lokali mieszkalnych, będących w zasobie Gminy Miasta Puck oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych 2017-11-08 13:53:28
dokument Uchwała nr XL/9/2017 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnościami 2017-11-08 13:54:24
dokument Uchwała nr XL/10/2017 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck 2017-11-08 13:55:56
dokument Uchwała nr XL/11/2017 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % dla punktów sprzedaży (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia pioza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów oraz usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2017-11-08 13:58:33
dokument Uchwała nr XL/12/2017 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na terenie Miasta Puck 2017-11-08 13:59:30
dokument Uchwała nr XL/13/2017 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Puck 2017-11-08 14:00:35
dokument Uchwała nr XL/14/2017 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie miasta Puck 2017-11-08 14:01:55
dokument Uchwała nr XL/15/2017 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Puck 2017-11-08 14:02:51