Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

XXXII Sesja Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXII/1/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2017-2030 2017-05-29 08:19:17
dokument Uchwała Nr XXXII/2/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r. 2017-05-29 08:20:08
dokument Uchwała Nr XXXII/3/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2017-05-29 08:21:58
dokument Uchwała Nr XXXII/4/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego miasta Puck za rok 2016 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puck 2017-05-29 08:24:28
dokument Uchwała Nr XXXII/5/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2017-05-29 08:27:03
dokument Uchwała Nr XXXII/6/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Rady Miasta Puck za wybitne osiągniecia naukowe, artystyczne, sportowe dla uczniów. 2017-05-29 08:29:05
dokument Uchwała Nr XXXII/7/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Rady Miasta Puck za wybitne osiągniecia naukowe, artystyczne, sportowe dla studentów 2017-05-29 08:30:39
katalog Uchwała Nr XXXII/8/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej 2017-05-24 10:31:24
dokument Uchwała Nr XXXII/9/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat. 2017-05-19 13:10:21
dokument Uchwała Nr XXXII/10/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność mienia Skarbu Państwa. 2017-05-19 13:21:43
dokument Uchwała Nr XXXII/11/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność mienia Skarbu Państwa. 2017-05-19 13:19:43
katalog Uchwała Nr XXXII/12/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck 2017-05-24 10:35:22
katalog Uchwała Nr XXXII/13/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck 2017-05-24 10:37:48
katalog Uchwała Nr XXXII/14/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck 2017-05-24 10:40:36
katalog Uchwała Nr XXXII/15/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck 2017-05-24 10:42:31
katalog Uchwała Nr XXXII/16/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck 2017-05-24 10:48:29
katalog Uchwała Nr XXXII/17/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck 2017-05-24 10:52:58
dokument Uchwała Nr XXXII/18/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/4/2016 Rady Miasta Puck z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawieustanowienia medalu pamiątkowego "Dobroczyńca MIasta Puck" 2017-05-29 08:33:40
dokument Uchwała Nr XXXII/19/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego "Dobroczyńca Miasta Puck" 2017-05-29 08:35:10
dokument Uchwała Nr XXXII/20/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XXIII/9/2012 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2012 r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Pucku 2017-05-29 08:37:22
dokument Uchwała Nr XXXII/21/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/13/2015 Rady Miasta Puck z dnia 26 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-05-29 08:38:31
dokument Uchwała Nr XXXII/22/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem w ramach konkursu "Czyste Powietrze Miasta Puck" (edycja 2017) 2017-05-29 08:55:32
dokument Uchwała Nr XXXII/23/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Puck na lata 2016-2023 2017-05-29 09:38:08