Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-01-05 10:14:47
katalog Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-01-05 10:15:56
katalog Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-01-05 10:17:01
katalog Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-01-05 10:18:35
katalog Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-01-05 10:28:04
katalog Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-01-05 10:30:30
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie: składania wniosków o wykonanie zadań w ramach Proramu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2017 dla organizacji pozarządowych, podmiotów i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) w 2017 r. 2017-01-04 08:58:35
dokument Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 05 stycznia 2017 r., w sprawie wykonania Uchwały Nr XIII/3/2015 Rady Miasta Puck z dnia 26 października 2015r., w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Pucka 2017-01-12 09:40:39
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego oczyszczania letniego i zimowego ulic, chodników, placów, parkingów, przystanków autobusowych, parków, zieleńców, zieleni przyulicznej oraz innych terenów administracyjnych miasta Puck 2017-01-11 09:08:20
dokument Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego administrowania cmentarzem komunalnym w Żelistrzewie 2017-03-03 10:01:24
dokument Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z .o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania tergowiska oraz gminnych obiektów w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych z ww. miejsc 2017-01-10 13:06:21
dokument Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze partnerów - podmiotów spoza sektora finansów publicznych - wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji obejmujacego centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA" 2017-01-11 11:05:00
dokument Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze partnerów - podmiotów spoza sektora finansów publicznych - organizacji pozarządowych do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA" 2017-01-11 10:50:10
dokument Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2017 r. 2017-01-12 12:24:01
dokument Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2017r. 2017-01-12 12:25:48
dokument Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-01-17 08:28:02
dokument Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck. 2017-01-11 13:32:23
katalog Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-01-11 14:26:20
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze partnerów - podmiotów spoza sektora finansów publicznych - usługi integracji o charakterze edukacyjnym z obszaru rewitalizacji obejumującej centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALZIACJA CENTRUM PUCKA" 2017-01-13 13:39:23
dokument Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze partnerów - podmiotów spoza sektora finansów publicznych - usługi integracji o charakterze zawodowym z obszaru rewitalizacji obejumującej centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALZIACJA CENTRUM PUCKA" 2017-01-13 13:40:13
dokument Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze partnerów - podmiotów spoza sektora finansów publicznych - Placówka wsparcia dziennego i szkołą dla rodziców z obszaru rewitalizacji obejumującej centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALZIACJA CENTRUM PUCKA" 2017-01-13 13:41:50
dokument Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Puck 2017-01-24 13:01:32
dokument Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej 2017-01-31 10:54:56
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta W pucku - Referent ds współpracy międzynarodowej i pozyskiwania środków zewnętrznych 2017-02-01 11:25:59
dokument Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta W pucku - Referent ds promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi 2017-02-01 11:27:02
dokument Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-01-26 11:02:54
dokument Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powiezenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Puck 2017-01-31 10:56:38
dokument Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-01-30 11:26:56
dokument Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta 2017-01-30 15:09:51
dokument Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz jednolitego planu kont dla Urzędu Miasta w Pucku, Straży Miejskiej, Puckiego Klubu Malucha 2017-03-24 10:47:53
dokument Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Puck, Straży Miejskiej, Puckiego Klubu Malucha, 2017-05-04 14:27:13
dokument Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2017r. 2017-02-01 08:23:54
dokument Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta w Pucku dni wolnych od pracy i ustalenia ich odpracowania 2017-02-06 10:56:29
dokument Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu "Sukces zaczyna się w przedszkolu - 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w przedszkolu samorządowym w mieście Puck" 2017-05-04 12:47:01
dokument Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Maista Puck z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jendego wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2017 roku 2017-02-10 11:14:19
dokument Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie określenia katalogu zadań i zasad realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2017-02-06 09:49:58
dokument Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-02-13 14:53:07
dokument Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zorganizowanie i przeprowadzenie otwartego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych. 2017-02-13 11:40:51
dokument Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miasta w Pucku. 2017-03-10 11:54:25
dokument Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2017 r. 2017-03-01 14:45:11
dokument Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-03-01 08:19:17
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-03-03 10:00:54
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalanie uprawnień do dodatków mieszkaniowych 2017-03-06 10:28:55
dokument Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-03-10 11:44:09
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie uczestnictwa w rejonowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2017-03-09 08:09:46
dokument Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 marca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-03-15 10:00:25
dokument Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 marca 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-03-15 12:43:20
dokument Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-03-14 13:45:12
dokument Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-03-17 13:07:54
dokument Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dopłat do rodzajów działalności socjalnej w Urzędzie Miasta w Pucku oraz ustalenia zasad podziału środków finansowych Funduszu socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 2017-05-04 14:21:59
dokument Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor ds administracyjno-organizacyjnych 2017-03-29 08:17:13
dokument Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 marca 2017r. w sprawie: rozpatrzenia uwag zlożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-03-21 14:02:36
dokument Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 marca 2017r. w sprawie przyjęcia projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-03-21 15:01:06
dokument Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 marca 2017r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej 2017-03-23 13:54:33
dokument Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 marca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-03-24 11:10:53
dokument Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2017r. 2017-03-29 10:18:13
dokument Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-04-04 13:16:27
dokument Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rektrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 w Gminie Miasta Puck 2017-03-31 10:35:23
dokument Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2017 r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 w Gminie Miasta Puck 2017-04-03 14:09:36
dokument Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Puck 2017-06-08 12:09:43
dokument Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-04-03 11:33:27
dokument Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-04-03 11:35:41
katalog Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-04-04 08:58:49
katalog Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-04-04 09:03:12
katalog Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-04-04 09:03:55
katalog Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-04-04 09:05:12
katalog Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-04-04 09:06:08
katalog Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-04-04 09:07:15
katalog Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-04-04 09:09:03
katalog Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-04-04 09:10:05
katalog Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-04-04 09:11:01
katalog Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-04-04 09:14:28
dokument Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 marca 2017r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowsko urzędnicze 2017-08-23 12:57:50
dokument Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-04-04 13:11:14
dokument Zarządzenie nr 75/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 03 04 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinno spoełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej 2017-04-12 09:40:10
dokument Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-05-11 12:00:51
dokument Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2017-2029 2017-04-07 13:47:13
dokument Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tworzenia, organizacji oraz działania klas sportowych w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, prowadzonej przez Gminę Miasta Puck 2017-05-15 09:34:15
dokument Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej 2017-05-11 10:29:05
dokument Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2017-04-13 11:20:47
dokument Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta Puck 2017-06-08 12:10:50
dokument Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-04-19 08:29:09
dokument Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załączniku do Zarządzenia Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2015 r. 2017-04-14 12:07:42
dokument Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-04-21 12:08:31
dokument Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i przedszkolach niepublicznych w Gminie Miasta Puck 2017-04-21 13:39:04
dokument Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2017-06-01 09:53:02
dokument Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-05-17 10:21:52
dokument Zarządzenie nr 88/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku 2017-05-15 09:35:32
dokument Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 maja 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-05-17 10:22:47
dokument Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie uudzielenia upoważnienia dla Pani marioli Niedźwieckiej - pracnownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-05-05 13:28:06
dokument Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 maja 2017r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowsko urzędnicze 2017-08-23 13:00:14
dokument Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 maja 2017r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowsko urzędnicze 2017-08-23 13:02:48
dokument Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku 2017-05-15 10:45:39
dokument Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-06-08 12:33:50
dokument Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 maja 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Modernizacja nawierzchni ulic 2017-05-11 15:02:18
dokument Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-05-17 08:02:16
dokument Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-05-19 10:17:44
dokument Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck" Nr umowy RPPM.10.01.01-22-0015/16-00 2018-03-19 08:05:49
dokument Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" Nr umowy RPPM.09.01.01-22-0007/17-00 2018-03-19 08:08:15
katalog Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-05-18 15:38:55
katalog Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-05-18 15:40:48
dokument Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 maja 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-05-23 12:42:33
dokument Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie udzilenia upoważnienia Pani Emilii Ciskowskiej - pracownicy Miesjkiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2017-06-08 12:22:58
dokument Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 05 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace konkursowe na nazwę i logo Przedszkola Samorządowego w Pucku 2017-06-01 09:54:45
dokument Zarządzenie nr 105/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia funkcjonowania kąpieliska strzeżonego w Pucku w okresie sezonu letniego 2017 2017-05-31 11:10:03
dokument Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 maja 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-05-30 09:29:19
dokument Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miasta w Pucku. 2017-08-23 13:05:28
dokument Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor ds inwestycji komunalnych 2017-06-08 11:52:27
dokument Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-06-08 09:38:53
katalog Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w szóstym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-06-08 09:26:00
katalog Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w szóstym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-06-08 09:34:36
katalog Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w szóstym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-06-08 09:35:45
katalog Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w szóstym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-06-08 09:36:53
katalog Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w szóstym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-06-08 09:39:30
katalog Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-06-08 09:40:50
katalog Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-06-08 09:42:31
katalog Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-06-08 09:43:41
katalog Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-06-08 09:45:10
katalog Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-06-08 09:53:31
katalog Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-06-08 09:57:56
dokument Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek organizacyjnych na 2017r. 2017-06-08 15:33:18
dokument Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2017r. 2017-07-25 08:58:36
dokument Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku 2017-06-09 11:46:31
dokument Zarządzenie Nr 124/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania właściwych komórek do realizacji projektów zgłoszonych do II edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta puck 2017-06-20 10:46:23
dokument Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-06-19 08:53:55
dokument Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor ds zamówień publicznych 2017-06-22 08:08:21
dokument Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy satnowiącym załącznik do Zarządzenia nr 14/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Puck. 2017-08-23 13:12:48
dokument Zarządzenie nr 128/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-06-22 13:29:05
dokument Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego administrowania cmentarzem komunalnym w Żelistrzewie 2017-06-30 08:14:14
dokument Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2017r. 2017-07-25 08:59:17
katalog Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2017-07-06 16:34:06
dokument Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek organizacyjnych na 2017r. 2017-07-05 08:48:01
dokument Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Baranowskij Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Pucku. 2017-08-23 13:15:50
dokument Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-07-12 13:45:54
dokument Zarządzenie Nr 135/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela minanowanego w 2017 r. 2017-07-10 12:45:12
dokument Zarządzenie Nr 136/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela minanowanego w 2017 r. 2017-07-10 12:46:11
dokument Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-10 12:54:45
dokument Zarządzenie Nr 138/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-07-10 14:25:28
dokument Zarządzenie Nr 139/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowsko urzędnicze 2017-08-23 13:20:04
dokument Zarządzenie Nr 140/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-07-25 14:39:05
dokument Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze partnerów dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów ekonomii społecznej do wspólnej realizacji Projektu: Rewitalizacja Centrum Pucka 2017-07-25 10:13:48
dokument Zarządzenie Nr 142/2017 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze partnerów dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów ekonomii społecznej do wspólnej realizacji Projektu: Rewitalizacja Centrum Pucka 2017-07-25 10:14:22
dokument Zarządzenie Nr 143/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji przetaqrgowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-07-25 10:48:10
dokument Zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-07-25 10:58:32
dokument Zarządzenie Nr 145/2017 Burmistrza Miasta Puck w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2017-07-25 11:00:56
dokument Zarządzenie Nr 146/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 138/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania o udzielenie zamówienai publicznego 2017-08-24 10:15:02
dokument Zarządzenie Nr 147/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania o udzielenie zamówienai publicznego 2017-08-24 10:13:33
dokument Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-08-03 15:41:54
katalog Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2017-10-26 11:07:51
dokument Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" 2017-08-16 11:45:53
dokument Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 2017-08-16 11:46:56
dokument Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-08-03 15:22:27
katalog Zarządzenie Nr 153/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-10-26 11:02:14
katalog Zarządzenie Nr 154/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-10-26 11:00:24
katalog Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck 2017-10-26 11:46:02
katalog Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-10-26 10:57:11
dokument Zarządzenie Nr 157/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-08-11 10:29:30
dokument Zarządzenie Nr 158/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r. 2017-09-07 09:01:05
dokument Zarządzenie nr 159/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2017-08-21 09:10:26
dokument Zarządzenie Nr 160/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017 r. 2017-08-17 14:53:22
dokument Zarządzenie Nr 161/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017 r. 2017-08-17 14:55:49
dokument Zarządzenie Nr 162/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-08-21 14:20:15
dokument Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji pormacji obrony cywilej dla miasta Puck 2017-08-25 10:32:36
dokument Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 sieprnia 2017r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu miasta na 2018r. 2017-09-07 09:10:53
dokument Zarządzenie Nr 165/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor dsgospodarki nieruchomościami 2018-01-16 10:49:20
dokument Zarządzenie Nr 166/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów Rady Miasta Pucka dla uczniów, słuchaczy i studentów - mieszkańców Pucka na rok szkolny 2017/2018 2017-09-12 10:05:25
dokument Zarządzenie nr 167/2016 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2017-08-31 08:04:09
dokument Zarządzenie Nr 168/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2017r. 2017-09-07 09:35:57
dokument Zarządzenie Nr 169/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-09-13 13:40:07
dokument Zarządzenie Nr 170/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 01 września 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Blaszke - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-09-11 11:02:29
dokument Zarządzenie Nr 171/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 04 września 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych dotyczących potiwerdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2017-09-11 11:03:53
dokument Zarządzenie Nr 172/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-09-11 11:07:38
dokument Zarządzenie nr 173/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 8 września 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puck na lata 2017 - 2030. 2017-09-14 09:33:17
dokument Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 8 września 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor ds pozyskiwania środków zewnętrznych 2018-01-16 10:53:00
katalog Zarządzenie Nr 175/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 września 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-09-19 10:47:17
dokument Zarządzenie Nr 176/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2015 r. 2017-11-16 14:04:23
dokument Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 września 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-09-20 13:31:22
dokument Zarządzenie Nr 178/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy 2017-10-26 10:20:49
dokument Zarządzenie Nr 179/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 14 września 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor ds gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska 2018-01-16 11:00:10
dokument Zarządzenie Nr 180/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 września 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-09-22 07:56:41
dokument Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchylenia i nadania przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej miasta Puck 2017-09-28 09:57:54
dokument Zarządzenie Nr 182/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek organizacyjnych na 2017r. 2017-10-03 13:47:52
dokument Zarządzenie Nr 183/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 02 październiak 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Piepiora - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-10-03 09:19:01
dokument Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 października 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2017r. 2017-10-04 07:50:40
dokument Zarządzenie Nr 185/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 02 października 2017 r. o zmianie Zarządzenia Nr 166/017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów Rady Miasta Pucka dla uczniów, słuchaczy i studentów - mieszkańców Pucka na rok szkolny 2017/2018 2017-10-12 09:06:09
dokument Zarządzenie Nr 186/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Alicji Wittbrodt - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-10-12 08:14:43
dokument Zarządzenie Nr 187/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 października w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-10-18 15:10:44
dokument Zarządzenie Nr 188/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor ds pozyskiwania środków zewnętrznych 2018-01-16 11:02:47
dokument Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 9 października2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Inspektor ds pozyskiwania środków zewnętrznych 2018-01-16 11:05:12
dokument Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor dszamówień publicznych 2018-01-16 11:07:50
dokument Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 października 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-10-16 14:48:21
dokument Zarządzenie NR 192/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 października 2017 r. w sprawie dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek zdarzeń radiacyjnych 2017-10-26 10:11:22
dokument Zarządzenie Nr 193/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-10-18 15:09:48
dokument Zarządzenie Nr 194/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-10-18 15:07:44
dokument Zarządzenie NR 195/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-10-18 15:06:41
dokument Zarządzenie Nr 196/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2017r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku 2017-10-17 12:37:29
dokument Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 10 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817) na rok 2018 2017-10-19 14:07:48
dokument Zarządzenie Nr 198/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Puck do podpisywania w formie elektronicznej i przesyłania na platformie EPUAP pism kierowanych do organów egzekucyjnych 2017-10-20 08:59:02
dokument Zarządzenie nr 199A-2017 Burmistrza Miasta Puck w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. projetku "VirtualArch" 2018-03-26 13:19:44
dokument Zarządzenie Nr 199/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 195/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-10-23 10:13:30
dokument Zarządzenie Nr 200/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 październiak 2017 r. w sprawie zminay Zarządzenia Nr 194/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-10-23 10:14:50
dokument Zarządzenie Nr 201/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 193/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 października w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-10-23 10:16:27
dokument Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 października 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-11-22 10:58:07
dokument Zarządzenie Nr 203/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 października 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2017r. 2017-12-12 12:43:25
dokument Zarządzenie Nr 204/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-11-07 15:33:20
dokument Zarządzenie Nr 205/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej. 2017-11-15 12:54:14
dokument Zarządzenie Nr 206/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-11-08 11:05:23
katalog Zarządzenie Nr 207/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-11-08 08:31:16
dokument Zarządzenie Nr 208/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-11-17 11:14:29
katalog Zarządzenie Nr 209/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-12-27 14:25:17
katalog Zarządzenie Nr 210/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-12-27 14:30:10
katalog Zarządzenie Nr 211/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-12-27 14:33:24
katalog Zarządzenie Nr 212/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-12-27 14:35:09
katalog Zarządzenie Nr 213/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-12-27 14:37:25
katalog Zarządzenie Nr 214/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-12-27 14:39:19
katalog Zarządzenie Nr 215/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-12-27 14:42:31
katalog Zarządzenie Nr 216/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-12-27 14:45:28
katalog Zarządzenie Nr 217/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2017-12-27 14:47:23
dokument Zarządzenie Nr 218/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor ds gospodarki nieruchomościami 2018-01-16 11:10:33
dokument Zarządzenie Nr 219/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Inspektor ds kadr 2018-01-16 11:13:09
dokument Zarządzenie Nr 220/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Puck na lata 2018 - 2031 2017-11-22 11:08:01
dokument Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2018r. 2017-11-22 11:09:36
dokument Zarządzenie Nr 222/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 206/2017 Burmistrza miasta Puck z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-11-15 12:55:37
dokument Zarządzenie Nr 223/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. 2017-11-16 13:52:43
dokument Zarządzenie Nr 224/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnai 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. 2017-11-16 13:53:49
dokument Zarządzenie Nr 225/2017 Burmistrza Miast Puck z dnia 16 listopada 2017 r. o zmianie Zarządzenia nr 35/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2017 roku. 2017-11-23 15:56:35
dokument Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017r. 2017-12-12 12:44:37
dokument Zarządzenie Nr 227/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-12-29 09:19:07
dokument Zarządzenie Nr 228/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 listopada w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Puck 2017-12-27 11:03:55
dokument Zarządzenie Nr 228/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Puck 2017-12-12 12:47:47
katalog Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2017-12-04 11:14:02
katalog Zarządzenie Nr 230/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2017-12-04 11:15:26
katalog Zarządzenie Nr 231/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2017-12-04 11:17:10
dokument Zarządzenie Nr 232/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2017r. 2017-11-28 14:48:46
dokument Zarządzenie Nr 233/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017r. 2017-11-29 11:26:11
dokument Zarządzenie nr 234A/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 listopada 2017 w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji Projektu "Wizualizacja w celu waloryzacji - do celów lepszego wykorzystania ukrytego dziedzictwa archeologicznego w Europie Środkowej, akronim: Virtual Arch" Nr umowy CE947 2019-04-29 14:16:34
dokument Zarządzenie Nr 234/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym nałącznik do Zarządzenia Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2015 r. 2018-04-25 08:41:56
dokument Zarządzenie Nr 235/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017r. 2017-11-30 15:58:45
dokument Zarządzenie Nr 236/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-12-11 12:23:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 237/2017 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie 2017-12-11 12:21:08
dokument Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017r. 2017-12-07 14:01:14
dokument Zarządzenie Nr 239/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury sprzętu obrony cywilnej będącego własnościę pomorskiego urzędu wojewódzkiego w Gdańsku 2017-12-06 08:04:30
dokument Zarządzenie nr 240/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck 2017-12-14 08:16:02
dokument Zarządzenie Nr 241/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Urzędu Miasta Puck 2018-03-16 10:10:21
dokument Zarządzenie Nr 242/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa oraz weryfikacji wyposażenia ilościowego, wyposażenia ilościowo-wartościowego oraz pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miasta Puck, Puckim Klubie Malucha i Straży Miejskiej w Pucku 2018-03-16 08:48:49
dokument Zarządzenie Nr 243/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marioli Niedźwieckiej - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-12-11 12:17:51
katalog Zarządzenie nr 244/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2017-12-27 14:54:21
dokument Zarządzenie Nr 245/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 236/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 listopada w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-12-11 12:25:02
dokument Zarządzenie nr 246/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Puck 2017-12-14 08:33:19
dokument Zarządzenie nr 247/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Miasta Puck lub będących w zarządzie Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku 2017-12-14 08:29:22
dokument Zarządzenie Nr 248/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2017Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 maraca 2017 r. w sprawiedopłat do raodzajów działalności socjalnej w Urzędzie Miasta oraz ustalenia podziału środków finansowych Funduszu Socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działąlności socjalnej 2018-03-16 11:16:58
dokument Zarządzenie Nr 249/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dni wolnych od pracy i ustalenia terminów ich odpracowania 2018-01-16 11:27:06
dokument Zarządzenie nr 250/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Miasta Puck 2017-12-14 08:23:05
dokument Zarządzenie Nr 251/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. 2017-12-19 14:53:52
dokument Zarządzenie nr 252/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji inwentaryzacyjnej i likwidacji w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku do sporządzenia inwentaryzacji sprzętu oraz likwidacji sprzętów nienadających się do użytku. 2017-12-29 13:25:21
dokument Zarządzenie nr 253/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznych limitów na użytkowanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta Puck. 2017-12-29 13:12:06
dokument Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017r. 2017-12-27 09:50:25
dokument Zarządzenie Nr 255/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowanai postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2017-12-22 12:08:57
dokument Zarządzenie Nr 256/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017r. 2017-12-29 09:56:21
dokument Zarządzenie Nr 257/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty prowadzące działalnośćpożytku publicznego 2017-12-29 09:20:28
dokument Zarządzenie Nr 258/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania 2017-12-29 13:39:11
dokument Zarządzenie Nr 259/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego administrowania cmentarzem komunalnym w Żelistrzewie 2018-03-12 10:32:28
dokument Zarządzenie Nr 260/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego oczyszczania letniego i zimowego ulic, chodników, placów, parkingów, przystanków autobusowych, parków, zieleńców, zieleni przyulicznej oraz innych terenów administracyjnych miasta Puck 2018-03-12 10:34:48
dokument Zarządzenie Nr 261/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania targowiska oraz gminnych obiektów w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych z ww. miejsc. 2018-03-16 09:51:45
dokument Zarządzenie Nr 262/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Puck 2018-03-09 11:36:27
dokument Zarządzenie nr 263/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2017r. 2018-03-08 11:51:58
dokument Zarządzenie Nr 264/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dso przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2018-03-08 14:27:20
katalog Zarządzenie Nr 265/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne przeznaczone są do sprzedaży na rzecz ich najemców w 2018 r. 2018-02-05 10:42:43
katalog Zarządzenie Nr 266/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości na lata 2018-2020 2019-01-03 16:25:45
dokument Zarządzenie Nr 268/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie procedury zarządzania profilami zaufanymi ePUAP oraz procedury nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności unieważniania profili zaufanych ePUAP w Urzędzie Miasta Puck 2018-11-21 08:37:54