Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna

art. 7ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm) oraz uchwała Nr LXIX/6/2023 Rady Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2023 r. r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Pucka,

 

Wymagane dokumenty

- Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

- Udokumentowanie odbioru nieczystości przez staję zlewną

- Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości 107,00 zł płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Pucka– Bank Millennium, nr konta 46 1160 2202 0000 0001 6285 3567

 

Termin załatwiania sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może:

- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pucka, ul. 1 Maja 13, tel.58 673 05 25

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pucka w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 

Dodatkowe informacje

Zezwolenie wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkiwania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz wskazanie pełnomocników, jeżeli zostali wyznaczeni,

- określenie przedmiotu i obszaru wykonywanej działalności,

- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

- opis stosowanych technologii lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności.

- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 13_07_2023_08_21_57_wniosek o zezwolenie.pdf (PDF, 337.50Kb) 2023-07-13 08:21:57 70 razy
2 Oświadczenie o braku zaległości.pdf (PDF, 19.31Kb) 2014-10-21 11:27:04 1301 razy
3 wniosek o zezwolenie.pdf (, 66.03Kb) 2014-02-19 11:26:52 1011 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Burno 19-02-2014 10:54:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Krampichowska 19-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Krampichowska 13-07-2023 09:00:08