Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania targowiska oraz gminnych obiektów w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych z w/w miejsc 2016-01-07 08:35:09
katalog Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 147/2012 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego oczyszczania letniego i zimowego ulic, chodników, placów, parkingów, przystanków autobusowych, parków, zieleńców, zieleni przyulicznej oraz innych terenów administracyjnych miasta Puck 2016-01-07 08:37:19
katalog Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego administrowania cmentarzem komunalnym w Żelistrzewie 2016-01-07 08:38:56
dokument Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/3/2015 Rady Miasta Puck z dnia 26 października 2015 r. w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Pucka 2016-01-07 10:46:44
dokument Zarządzenie nr 5/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2016 r. 2016-01-18 10:32:29
dokument Zarządzenie nr 6/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2016 r. 2016-01-18 10:33:17
katalog Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszeniaogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2016 dla organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 203 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) 2016-01-18 14:30:21
katalog Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 marca 2013r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Puck 2016-01-14 13:57:11
dokument Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy obejmującej analizę sytuacji szkół w Gminie Miasta Puck, analizyzałożeń polityki Gminy Miasta Puck w obszarze kształcenia ogólnego i analizy dotyczącej zakresu planowanego wsparcia szkół w Gminie Miasta Puck 2016-02-05 09:33:52
dokument Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 2016-01-18 11:07:13
katalog Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2016-01-19 10:11:19
dokument Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Pucku stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 15/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2015 r. 2016-02-09 12:02:03
dokument Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Urzędu Miasta w Pucku 2016-02-05 09:42:33
dokument Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Pucku 2016-02-05 09:40:55
dokument Zarządzenie nr 15/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-01-27 08:49:59
dokument Zarządzenie nr 16/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r. 2016-02-01 13:45:20
dokument Zarządzenie nr 17/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r. 2016-02-12 12:24:34
dokument Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 września 2015 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (PK HNS) związanego z przemieszczeniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie miasta Puck 2016-02-12 11:05:40
dokument Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Informatyk 2016-02-09 12:06:35
dokument Zarządzenie nr 20/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-02-12 09:09:37
dokument Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na budowę zatoki autobusowej przy ul . Wejherowskiej 2016-02-12 11:10:16
katalog Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2016-02-16 14:06:16
dokument Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 w Gminie Miasta Puck 2016-02-29 12:55:32
dokument Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok 2016/2017 w Gminie Miasta Puck 2016-02-29 13:01:03
dokument Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Kwidzińskiej Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2016-02-29 12:58:16
dokument Zarządzenie nr 26/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r. 2016-02-22 10:03:46
katalog Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2016-02-29 14:17:52
dokument Zarządzenie nr 28/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r. 2016-02-29 14:02:49
dokument Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż dwóch motorowerów KYMCO CK50QT-5 AGILITY50, będących na wyposażeniu Straży Miejskiej w Pucku 2016-03-01 11:58:57
dokument Zarządzenie nr 30/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-03-09 15:02:53
dokument Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 01 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck. 2016-03-07 12:35:05
dokument Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie uczestnictwa w rejonowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2016-03-02 13:59:54
dokument Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej na Budowę zatoki autosudowej przy ul. Wejherowskiej 2016-03-09 15:05:12
dokument Zarządzenie nr 34/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor ds ewidencji księgowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 2016-03-11 11:02:40
dokument Zarządzenie nr 35/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-03-08 08:18:15
dokument Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 03 marca 2016r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. realizacji projektu pt. ""Rewitalizacja - ważna sprawa" - opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji" 2016-04-26 08:41:56
katalog Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2016-03-16 10:04:52
dokument Zarządzenie nr 38/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmiany w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2016 r. 2016-03-16 15:10:16
katalog Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2016-03-25 08:38:57
dokument Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zapewnienia okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. 2016-05-19 11:19:43
dokument Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie dopłat do rodzajów działalności socjalnej w Urzędzie Miasta w Pucku oraz ustalenia zasad podziału środków finansowych Funduszu Socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 2016-05-19 11:25:32
dokument Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie jednolitego oznakowania dla obiektów, nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie, na podstawie prowadzonej ewidencji tych obiektów 2016-03-25 09:02:22
katalog Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2016-03-25 08:44:54
dokument Zarządzenie nr 44/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 marca 2016 w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji Projektu "Rewitalizacja - ważna sprawa - opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji" Nr umowy POPT/8/15 2016-04-07 13:31:57
dokument Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 30 marca 2016 r. o powołaniu Komisji Przetargowej 2016-04-06 11:25:43
katalog Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-04-01 11:17:16
dokument Zarządzenie nr 47/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2016 r. 2016-04-06 14:22:16
dokument Zarządzenie nr 48/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-04-06 14:22:49
katalog Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck związane z prowadzeniem robót budowlanych, naprawczych lub umieszczeniem urzadzeń infrastruktury technicznej 2016-04-05 08:28:09
dokument Zarządzenie nr 50/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2016-04-13 14:55:32
dokument Zarządzenie Nr 50A/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 1 kwietnia 2016 w sprawie udzielenia upoważnienia dla pani Agnieszki Kwidzińskiej - Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2016-08-05 10:22:44
dokument Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2016-04-15 13:57:06
dokument Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Urzędu Miasta w Pucku 2016-04-13 08:57:21
dokument Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji 2016-04-05 15:20:24
dokument Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Izabeli Supińskiej - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2016-04-15 13:52:49
dokument Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Izabeli Supińskiej - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2016-04-15 13:53:38
dokument Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Emilii Ciskowskiej - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puck 2016-04-15 13:54:45
dokument Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Hanny Hebel - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puck 2016-04-15 13:55:58
dokument Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 07 kwietnia 2016 r. o powołaniu Komisji Przetargowej 2016-04-14 10:58:52
dokument Zarządzenie Nr 59/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 07 kwietnia 2016 r. o powołaniu Komisji Przetargowej 2016-04-14 10:59:35
dokument Zarządzenie nr 60/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie wydatków z tytułu pomocy rzeczowej 2016-04-13 15:04:00
dokument Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 07 kwietnia 2016 r. o powołaniu Komisji Przetargowej 2016-04-14 10:59:57
dokument Zarządzenie nr 62/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-04-15 09:49:12
katalog Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2016-04-12 08:32:40
katalog Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2016-04-14 09:07:22
katalog Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2016-04-12 08:39:03
dokument Zarządzenie nr 66/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-04-14 10:48:12
dokument Zarządzenie nr 67/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-04-14 10:48:34
dokument Zarządzenie nr 68/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-04-14 10:48:53
dokument Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 2016-04-13 15:09:50
dokument Zarządzenie nr 70/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasta Puck 2016-04-13 15:11:38
dokument Zarządzenie nr 71/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2016 roku 2016-04-19 08:54:42
dokument Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2016 roku 2016-04-19 08:56:24
dokument Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-04-26 14:57:15
dokument Zarządzenie nr 74/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-04-26 08:44:33
dokument Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 2016-04-19 14:39:22
dokument Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Pucku 2016-06-15 12:21:28
dokument Zarządzenie nr 77/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r. 2016-04-26 09:00:23
dokument Zarządzenie nr 78/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej 2016-04-26 14:58:26
katalog Zarządzenie nr 79/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2016-04-20 14:51:26
dokument Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Inspektor ds księgowości budżetowej i kontroli wewnętrznej 2016-06-15 12:25:09
dokument Zarządzenie nr 81/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2016 r. 2016-04-27 08:13:00
dokument Zarządzenie nr 82/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizowaniu umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Aktywny Powiat Pucki" 2016-04-27 08:12:03
dokument Zarządzenie nr 83/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-04-29 07:47:20
dokument Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia funkcjonowania kąpieliska strzeżonego w Pucku w okresie sezonu letniego 2016 2016-05-11 11:41:09
dokument Zarządzenie nr 85/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 06 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2016 r przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2016-05-09 14:04:31
dokument Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2016 r przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2016-05-09 14:05:56
dokument Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 2016-05-09 14:43:30
dokument Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie i realizację zadania 2016-05-12 09:40:52
dokument Zarządzenie nr 90/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-06-01 08:17:04
dokument Zarządzenie nr 91/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-06-01 08:16:32
dokument Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej 2016-05-31 11:59:42
dokument Zarządzenie nr 93/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-06-01 08:15:56
dokument Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie regulaminu strefy płatnego parkowania 2016-06-06 09:38:38
dokument Zarządzenie nr 95/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej 2016-06-07 15:26:25
dokument Zarządzenie Nr 96/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie prodedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Puck 2016-06-06 09:41:20
dokument Zarządzenie nr 97/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-06-01 08:00:29
dokument Zarządzenie nr 98/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. 2016-06-07 14:46:51
dokument Zarządzenie Nr 99/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Socjalnego w Urzędzie Miasta w Pucku 2016-06-14 11:38:07
dokument Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miasta w Pucku 2016-06-15 12:16:26
dokument Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 147/2012 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego oczyszczania letniego i zimowego ulic, chodników placów, parkingów, przystanków autobusowych, parków, zieleńców, zieleni przyulicznej oraz innych terenów administracyjnych miasta Puck 2016-08-02 14:35:58
dokument Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany instrukcji kasowej oraz instrukcji ewidencji kontroli druków ścisłego zarachowania Urzędu Miasta w Pucku 2016-06-16 10:09:52
dokument Zarządzenie nr 103/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Gminy Miasta Puck w imieniu Burmistrza Miasta Puck 2016-06-22 08:03:33
dokument Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-06-22 08:04:51
dokument Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-06-22 08:06:30
dokument Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku 2016-06-28 13:33:52
dokument Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r. 2016-06-22 08:49:09
dokument Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia administratora systemów teleinformaycznych 2016-06-23 13:39:37
katalog Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2016-06-23 16:25:53
dokument Zarządzenie nr 110/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicnzego 2016-06-27 14:41:59
dokument Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrz miasta Puck z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Puck 2016-06-27 13:48:56
dokument Zarządzenie nr 112/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2016 r. 2016-06-28 07:34:10
dokument Zarządzenie nr 113/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2016 r. 2016-06-28 07:36:14
dokument Zarządzenie nr 114/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2016 r. 2016-06-28 07:38:47
dokument Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2016 r. 2016-07-01 13:08:48
dokument Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznych limitów na użytkowanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta Puck i Przewodniczącego Rady Miasta Puck. 2016-07-04 13:41:53
dokument Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2016 r. 2016-06-30 08:31:18
dokument Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2016 r. 2016-06-30 08:34:17
dokument Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-07-01 13:09:45
dokument Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji 2016-06-30 08:25:32
dokument Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 147/2012 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego oczyszczania letniego i zimowego ulic, chodników, placów parkingów, przystanków autobusowych, parków, zieleńców, zieleni przyulicznej oraz innych terenów administracyjnych miasta Puck 2016-08-02 14:10:26
dokument Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania targowiska oraz gminnych obiektów w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych z w/w miejsc 2016-08-02 14:20:13
dokument Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego administrowania cmentarzem komunalnym w Żelistrzewie 2016-08-02 14:25:34
dokument Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego administrowania cmentarzem komunalnym w Żelistrzewie 2016-08-02 14:29:56
dokument Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 marca 2013r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Puck 2016-08-02 14:26:13
dokument Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wskazania właściwych komórek realizacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Puck. 2016-07-04 11:27:35
dokument Zarządzenie nr 127/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie składu komisji przetargowej dot. realizacji zadania pn.: Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul Sobieskiego 9 2016-07-04 14:38:05
dokument Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie składu komisji przetargowej dot. realizacji zadania pn.: Modernizacja budynków komunalnych - budynki ul. Gdańska 2, 6 2016-07-04 14:39:35
dokument Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-07-04 14:41:55
katalog Zarządzenie nr 130/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie obnizenia ceny wywoławczej, w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2016-07-12 08:07:54
dokument Zarządzenie Nr 131/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-07-12 13:30:03
dokument Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 15/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2015 r. 2016-08-01 14:14:32
dokument Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds kontroli pobierania opłaty miejscowej przez kwaterodawców 2016-09-07 13:27:24
dokument Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 08 lipca 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 marca 2013r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Puck 2016-08-02 14:27:21
dokument Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 2016-07-19 21:29:51
katalog Zarządzenie nr 136/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci położonej w Pucku 2016-08-02 14:43:51
dokument Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku 2016-08-01 14:24:53
dokument Zarządzenie Nr 138/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-07-22 12:39:22
katalog Zarządzenie nr 139/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci położonej w Pucku 2016-08-04 10:50:06
katalog Zarządzenie nr 140/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci położonej w Pucku 2016-08-04 10:51:24
katalog Zarządzenie nr 141/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci położonej w Pucku 2016-08-04 10:52:14
katalog Zarządzenie nr 142/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci położonej w Pucku 2016-08-04 10:53:31
katalog Zarządzenie nr 143/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci położonej w Pucku 2016-08-04 10:54:15
katalog Zarządzenie nr 144/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci położonej w Pucku 2016-08-04 10:55:07
dokument Zarządzenie Nr 145/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 1 sierpnia 2016 r w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa dotychczasowej ochrony przetwarzania danych osobowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku 2016-08-05 13:04:24
dokument Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Marii Lange - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2016-08-05 10:24:27
dokument Zarządzenie Nr 147/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Krystyny Blaszke - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2016-08-05 10:25:42
dokument Zarządzenie Nr 148/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Krystyny Blaszke - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2016-08-05 10:26:57
dokument Zarządzenie Nr 149/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Izabeli Supińskiej - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2016-08-05 10:27:51
dokument Zarządzenie Nr 150/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-08-10 15:22:19
dokument Zarządzenie Nr 151/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miasta w Pucku 2016-09-14 10:08:55
dokument Zarządzenie Nr 152/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r. 2016-08-11 14:27:15
dokument Zarządzenie Nr 153/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu miasta na 2017r. 2016-08-24 14:07:37
dokument Zarządzenie Nr 154/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-08-22 12:39:07
dokument Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-08-24 14:01:35
dokument Zarządzenie Nr 156/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów Rady Miasta Pucka dla uczniów, słuchaczy i studentów - mieszkańców Pucka na rok szkolny 2016/2017 2016-09-14 08:21:23
dokument Zarządzenie Nr 157/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 24 sierpnia 2016 r w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości oraz jednolitego planu kont dla urzędu Miasta w Pucku 2016-08-25 07:36:03
dokument Zarządzenie Nr 158/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" 2016-08-25 07:38:17
dokument Zarządzenie Nr 159/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Urzdzie Miasta w Pucku 2016-08-26 08:28:22
dokument Zarządzenie Nr 160/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych 2016-08-29 13:27:03
dokument Zarządzenie Nr 161/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uczestnictwa w wojewódzkim treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2016-09-01 15:41:57
dokument Zarządzenie Nr 162/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 02 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-09-13 09:56:46
dokument Zarządzenie Nr 163/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 02 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Puck oraz określenia jego zadań. 2016-09-14 08:22:59
dokument Zarządzenie Nr 164/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku 2016-09-14 09:34:00
dokument Zarządzenie Nr 165/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 7 września 2016 r. w sprawie czasowego powierzenia prowadzenia Gminy Miasta Puck w imieniu Burmistrz Miasta Puck 2016-09-21 10:27:28
dokument Zarządzenie Nr 166/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-09-14 14:08:28
dokument Zarządzenie nr 167/2016 Burmistrz Miasta Pucka z dnia 13 września 2016r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Miasta Pucka i likwidacji kasy Urzędu Miasta 2016-09-21 10:41:23
dokument Zarządzenie Nr 168/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miasta w Pucku 2016-09-14 10:11:07
dokument Zarządzenie Nr 169/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-09-15 14:59:34
katalog Zarządzenie nr 170/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 września 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedażnieruchomości położonej w Pucku 2016-09-16 10:17:38
dokument Zarządzenie Nr 171/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej na realizację zadania pn.: Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu realizacji projektu pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - Publiczne Gimnazjum wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę 2016-09-16 10:37:44
dokument Zarządzenie nr 172/2016 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2016 r. 2016-09-21 10:45:13
dokument Zarządzenie Nr 173/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalania jej zadań i termiu pracy 2016-10-19 15:01:12
dokument Zarządzenie Nr 174/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-09-27 10:19:32
dokument Zarządzenie Nr 175/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu strefy płatnego parkowania w Pucku i parkingów Gminy Miasta Puck 2016-09-30 13:07:15
dokument Zarządzenie Nr 177/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 28 wrześnai 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2013 Burmistrz Miasta Puck z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powierzenia uckiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Puck 2016-11-10 16:05:41
dokument Zarządzenie Nr 178/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2016 r. 2016-10-05 09:03:05
dokument Zarządzenie Nr 179/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-10-14 08:30:42
dokument Zarządzenie NR 180/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 12 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie wydatków z tytułu pomocy rzeczowej 2016-10-19 15:02:24
dokument Zarządzenie Nr 181/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2016 - 2022 2016-10-14 08:43:58
katalog Zarządzenie nr 182/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 października 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2016-10-20 13:41:51
katalog Zarządzenie nr 183/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 października 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2016-10-20 13:43:07
katalog Zarządzenie nr 184/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 października 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2016-10-20 13:46:37
katalog Zarządzenie nr 185/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 października 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2016-10-20 14:01:35
katalog Zarządzenie nr 186/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 października 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2016-10-20 14:03:40
dokument Zarządzenie Nr 187/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 13 października 2016 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta 2016-11-09 10:06:45
dokument Zarządzenie Nr 188/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 13 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-11-09 10:07:54
dokument Zarządzenie Nr 189/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 13 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-11-09 10:08:20
dokument Zarządzenie Nr 190/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-10-21 12:22:58
dokument Zarządzenie Nr 191/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Młodszy referent ds gospodarki odpadami komunalnymi 2016-11-08 14:07:38
dokument Zarządzenie Nr 193/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2016 r. 2016-10-31 11:45:40
dokument Zarządzenie nr 192/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 października 2016r. w/s powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-11-17 09:34:06
dokument Zarządzenie Nr 194/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-11-02 09:48:33
dokument Zarządzenie nr 195/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 października 2016r. w/s ustalenia zasad wnoszenia opłat abonamentowych za parkowania na parkingach płatnych Gminy Miasta Puck 2016-11-17 09:34:34
dokument Zarządzenie Nr 196/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 31 10 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zmianami) ma rok 2017. 2016-11-02 09:43:55
dokument Zarządzenie Nr 197/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-11-08 13:38:00
dokument Zarządzenie Nr 198/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Emilii Ciskowskiej - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2016-11-08 14:04:02
dokument Zarządzenie Nr 199/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Hannie Hebel - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2016-11-09 09:03:54
dokument Zarządzenie Nr 200/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Puck na lata 2017 - 2029 2016-11-10 09:16:08
dokument Zarządzenie Nr 201/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2017r. 2016-11-10 09:18:04
dokument Zarządzenie Nr 202/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-11-18 09:26:14
dokument Zarządzenie nr 203/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2016r. w/s powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego, wyposażenia ilościowo-wartościowego (013), paliwa, medali, pozostałych środków trwałych Urzędu Miasta, Pucki Klub Malucha i Budynek Gospodarczo-Socjalny w Porcie Rybackim w Pucku oraz weryfikacji środków trudno-dostępnych (wodociągi, kanalizacja, grunty, drogi itp.) i wyposażenia ilościowego 2016-11-17 09:34:56
dokument Zarządzenie nr 204/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2016r. w/s powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji budynków niemieszkalnych i budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Puck 2016-11-17 09:35:16
dokument Zarządzenie nr 205/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2016r. w/s powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Puck do sporządzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego pochodzącego z projektu pn. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom" - II etap 2016-11-17 09:35:39
dokument Zarządzenie nr 206/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2016r. w/s powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta ? ?Puck z przeszłości w przyszłość? 2016-11-17 09:36:03
dokument Narządzenie Nr 207/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 17 listopada 2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrz Miasta Puck Nt 86/2009 z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie powołania Miejskeigo Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2016-11-17 14:41:34
dokument Zarządzenie Nr 208/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-12-14 07:14:47
dokument Zarządzenie Nr 209/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2016 Bumistrza Miasta Puck z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powierzenie Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Puck 2016-12-22 13:52:00
dokument Zarządzenie Nr 210/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług 2016-11-23 09:12:43
dokument Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług 2016-11-23 09:15:24
dokument Zarządzenie Nr 212/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zasad przekazywania dokumentacji księgowej od jednostek organizacyjnych niezbędnej do scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług 2016-11-23 09:19:12
dokument Zarządzenie nr 213/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 listopada 2016r. w/s powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Puck do sporządzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego pochodzącego z projektu pn. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom" - I etap 2016-11-30 10:00:09
dokument Zarządzenie nr 214/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 listopada 2016r. w/s powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Puck do sporządzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego pochodzącego z projektu pn. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom" jednostki podległe 2016-11-30 10:01:28
dokument Zarządzenie nr 215/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 listopada 2016r. w/s powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Puck do sporządzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego pochodzącego z projektu pn. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom" I etap 2016-11-30 10:02:41
dokument Zarządzenie Nr 216/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2016 r. 2016-11-30 09:41:42
dokument Zarządzenie nr 217/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 lutego 2014 r. 2016-11-30 10:10:00
katalog Zarządzenie nr 218/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2016-11-30 08:43:35
dokument Zarządzenie nr 219/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta w Pucku 2016-11-30 14:34:05
dokument Zarządzenie Nr 220/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Puck 2016-11-29 11:34:01
dokument Zarządzenie Nr 221/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowcyh w budynkach będących własnością Gminy Miasta Puck lub będących w zarządzie Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku. 2016-11-29 11:37:10
dokument Zarządzenie Nr 222/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2016 r. 2016-12-01 10:26:47
dokument Zarządzenie Nr 223/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r 2016-12-14 09:56:58
dokument Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury sprzętu obrony cywilnej będącego własnością pomorskiegourzędu wojewódzkiego w Gdańsku 2016-12-01 12:08:49
dokument Zarządzenie Nr 225/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku 2016-12-14 07:47:52
dokument Zarządzenie nr 226/2016 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 5 grudnia 2016 r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-12-05 16:45:10
dokument Zarządzenie Nr 227/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r. 2016-12-12 13:42:11
dokument Zarządzenie Nr 228/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-12-14 07:16:16
dokument Zarządzenie Nr 229/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2016 - 2022 2016-12-14 10:03:10
dokument Zarządzenie Nr 230/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r 2016-12-16 13:44:34
dokument Zarządzenie Nr 231/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku do sporządzenia inwentaryzacji sprzętu oraz likwidacji sprzętów nienadających się do użytku 2016-12-14 09:43:52
dokument Zarządzenie Nr 232/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2015 r. 2016-12-22 13:54:06
dokument Zarządzenie nr 233/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 14/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Puck pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Pucku 2017-01-09 09:09:31
dokument Zarządzenie Nr 234/2016 Burmistrz MIasta Puck z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miasta w Pucku 2016-12-22 13:56:03
dokument Zarządzenie Nr 235/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r 2016-12-28 13:50:03
dokument Zarządzenie Nr 236/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 22 12 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2017-01-09 11:45:28
dokument Zarządzenie Nr 237/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r 2017-01-05 10:45:47
dokument Zarządzenie Nr 238/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Kwidzińskiej Kierownikowi Miejskiego Ośrodka POmocy Społecznej w Pucku 2017-01-09 12:45:39
dokument Zarządzenie Nr 239/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Izabeli Supińskiej pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-01-09 12:47:19
dokument Zarządzenie Nr 240/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marii Lange pracownikowi Miejskiego Ośrodka POmocy Społecznej w Pucku 2017-01-09 12:48:48
dokument Zarządzenie Nr 241/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2016 r 2017-01-05 10:49:29
katalog Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne przeznaczone są do sprzedaży na rzecz ich najemców w 2017 r. 2017-01-05 09:59:00
dokument Zarządzenie Nr 243/2016 Burmistrz Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2015 r. 2017-02-06 10:54:05
katalog Zarządzenie Nr 244/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 2017-04-28 09:57:54
dokument Zarządzenie Nr 245/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-03-23 14:05:09
dokument Zarządzenie Nr 246/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2017-05-04 14:25:12
dokument Zarządzenie nr 247/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania 2017-12-29 13:42:15