Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kalendarz wyborczy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Kalendarz wyborczy

 

do dnia 5 wrzes?nia 2015 r. 

zawiadomienie Pan?stwowej Komisji Wyborczej: 

 

przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

 

przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborco?w

 

do dnia 7 wrzes?nia 2015 r. 

powołanie okre?gowych komisji wyborczych

do dnia 15 wrzes?nia 2015 r. do godz. 24:00

zgłaszanie list kandydato?w na posło?w oraz kandydato?w na senatoro?w w celu zarejestrowania

do dnia 20 wrzes?nia 2015 r.

utworzenie obwodo?w głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach s?ledczych, domach studenckich i zespołach tych domo?w oraz ustalenie ich granic, siedzib i numero?w 

 

do dnia 25 wrzes?nia 2015 r. 

podanie do wiadomos?ci publicznej informacji o numerach i granicach obwodo?w głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb oso?b niepełnosprawnych, a takz?e o moz?liwos?ci głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 

zgłaszanie przez armatoro?w wniosko?w o utworzenie obwodo?w głosowania na polskich statkach morskich 

 

do dnia 2 paz?dziernika 2015 r.

zgłaszanie kandydato?w do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocniko?w komiteto?w wyborczych 

 

do dnia 4 paz?dziernika 2015 r.

powołanie przez wo?jto?w (burmistrzo?w, prezydento?w miast) obwodowych ko misji wyborczych;

 

podanie do wiadomos?ci publicznej informacji o numerach i granicach obwo do?w głosowania utworzonych za granica? oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych włas?ci wych dla głosowania korespondencyjnego;

 

sporza?dzenie spiso?w wyborco?w przez gminy

 

od dnia 4 paz?dziernika 2015 r. do dnia 11 paz?dziernika 2015 r.

składanie przez z?ołnierzy pełnia?cych zasadnicza? lub okresowa? słuz?be? wojskowa? oraz pełnia?cych słuz?be? w charakterze kandydato?w na z?ołnierzy zawodowych lub odbywaja?cych c?wiczenia i przeszkolenie wojskowe, a takz?e ratowni ko?w odbywaja?cych zasadnicza? słuz?be? wojskowa? w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanto?w z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rza?du, Straz?y Granicznej, Pan?stwowej Straz?y Poz?arnej oraz Słuz?by Wie?ziennej pełnia?cych słuz?be? w systemie skoszarowa nym, wniosko?w o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborco?w sporza? dzanego dla miejscowos?ci, w kto?rej odbywaja? słuz?be?

do dnia 7 paz?dziernika 2015 r.

zgłaszanie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą **)

do dnia 10 paz?dziernika 2015 r.

zgłaszanie wo?jtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporza?dzonych w alfabecie Braille'a

od dnia 10 paz?dziernika 2015 r. do dnia 23 paz?dziernika 2015 r. do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawco?w radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze 

do dnia 15 paz?dziernika 2015 r.

podanie przez okre?gowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydato?w na posło?w oraz zarejestrowanych kandydatach na senatoro?w 

do dnia 16 paz?dziernika 2015 r.

składanie wniosko?w o sporza?dzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

do dnia 20 paz?dziernika 2015 r.

składanie wniosko?w o dopisanie do spisu wyborco?w w wybranym przez siebie obwodzie głosowania; 

 

składanie przez komitety wyborcze wyborco?w zrzeszonych w zarejestrowa nych organizacjach mniejszos?ci narodowych os?wiadczen? do Pan?stwowej Ko misji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydato?w na posło?w ze zwolnienia z warunku okres?lonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowia?zku przekroczenia progu wyborczego 

do dnia 22 paz?dziernika 2015 r.

zgłaszanie przez wyborco?w przebywaja?cych za granica? wniosko?w o wpisanie do spisu wyborco?w w obwodach głosowania utworzonych za granica?;

 

zgłaszanie przez wyborco?w przebywaja?cych na polskich statkach morskich wniosko?w o wpisanie do spiso?w wyborco?w w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach 

w dniu 23 paz?dziernika 2015 r. o godz. 24:00

zakon?czenie kampanii wyborczej 

w dniu 25 paz?dziernika 2015 r. godz. 7:00-21:00

głosowanie 

 

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jez?eli koniec terminu wykonania czynnos?ci okres?lonej w Kodeksie przypada na sobote? albo na dzien? ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jez?eli Kodeks nie stanowi inaczej, czynnos?ci wyborcze sa? dokonywane w godzinach urze?dowania sa?do?w, organo?w wyborczych, urze?do?w gmin oraz konsulato?w. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

**) Zmiana wynikająca z postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniającego postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1131) w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1043).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Kalendarz wyborczy.doc (DOC, 47.00Kb) 2015-09-08 14:35:47 1060 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Siebert 08-09-2015 14:35:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Siebert 08-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Thiel 26-02-2024 10:04:19