Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

IX Sesja Rady Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2015r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr IX/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2015-2022 2015-07-07 14:06:02
dokument Uchwała Nr IX/2/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 r. 2015-07-07 14:05:02
katalog Uchwała nr IX/3/2015 Rady Miasta Pucka z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Pucka 2015-08-24 18:23:40
dokument Uchwała Nr IX/4/2015 Rady Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds zaoponiowania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 2015-07-09 10:10:58
dokument Uchwała Nr IX/5/2015 Rady Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Pucka 2015-07-09 10:11:50
dokument Uchwała NR IX/6/2015 Rady Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/10/2009 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej 2015-07-10 12:28:27
dokument Uchwała Nr IX/7/2015 Rady Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w zamian za nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu 2015-07-10 12:31:47
dokument Uchwała Nr IX/8/2015 Rady Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Miasta Puck do realizacji strategii wielofunduszowej na lata 2014-2020 w ramach Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z/s we Władysławowie. 2015-07-09 10:09:29
dokument Uchwała Nr IX/9/2015 Rady Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie miedzy stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat. 2015-07-07 13:17:18
dokument Uchwała Nr IX/10/2015 Rady Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie miedzy stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat. 2015-07-07 13:18:16
dokument Uchwała Nr IX/11/2015 Rady Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia Hejnału Miasta Puck 2015-07-09 10:03:46
dokument Uchwała Nr IX/12/2015 Rady Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utowrzenia na obszarze Miasta Puck odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów referendum ogólnopolskiego, planowanego na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-09 10:06:56
dokument Uchwała Nr IX/13/2015 Rady Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego miasta Pucka za rok 2014 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pucka. 2015-07-09 10:02:42
dokument Uchwała Nr IX/14/2015 Rady Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zgody Rady Miasta Pucka na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 2015-07-09 10:00:45
dokument Uchwała Nr IX/15/2015 Rady Miasta Puck z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pucka 2015-07-09 09:49:13