Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich?, polegająca na zagospodarowaniu terenu zielonej plaży, budowie fragmentu konstrukcji uszczelnienia nasady istniejącego mola oraz budowie fragmentu nabrzeża na działkach nr 239 i 240 w obrębie ewidencyjnym 0021 w mieście Puck. 2018-05-24 16:56:55
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wydanych w roku 2017 2017-03-23 11:59:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich", polegająca na zagospodarowaniu terenu zielonej plaży, budowie fragmentu konstrukcji uszczelnienia nasady istniejącego mola oraz budowie fragmentu nabrzeża na działkach nr 239 i 240 w obrębie ewidencyjnym 0021 w mieście Puck. 2017-03-02 09:19:49
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich", polegająca na zagospodarowaniu terenu zielonej plaży, budowie fragmentu konstrukcji uszczelnienia nasady istniejącego mola oraz budowie fragmentu nabrzeża na działkiach nr 239 i 240 w obrębie ewidencyjnym 0021 w mieście Puck 2017-02-13 09:04:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" polegająca na zagospodarowaniu terenu zielonej plaży, budowie fragmentu konstrukcji uszczelnienia nasady istniejącego mola oraz budowie fragmentu nabrzeża na działkiach nr 239 i 240 w obrębie ewidencyjnym 0021 w mieście Puck 2017-01-11 15:15:04