Zapytania ofertowe

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zapytanie ofertowe-ubezpieczenie 159 szt. sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu nr POIG.08.03.00-22-25/13-01 pt.: "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom". 2016-09-07 09:25:56
Zapytanie ofertowe - odszukanie, wznowienie i wskazanie w terenie granic działki nr 1/1 (obr.4 m.1) oraz wskazanie w terenie odległości 8 m od krawędzi drogi wojewódzkiej nr 216. 2016-06-27 15:04:07
Zapytanie ofertowe - przygotowanie i wykonanie usługi cateringowej podczas dwudniowego szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Puck i jednostek organizacyjnych pt. "Rewitalizacja - ważna sprawa" w ramach projektu ""Rewitalizacja - ważna sprawa" - opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji", który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2016-06-24 14:06:01
Zapytanie ofertowe - przygotowanie i wykonanie usługi cateringowej podczas dwudniowego szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Puck i jednostek organizacyjnych pt. "Rewitalizacja - ważna sprawa" w ramach projektu ""Rewitalizacja - ważna sprawa" - opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji", który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2016-06-09 23:00:50
Zapytanie ofertowe - odszukanie, wznowienie, stabilizacja i wskazanie w terenie granic działki nr 147/2 (obręb 3 mapa 1), naniesienie na mapie zasadniczej istniejącego stanu zagospodarowania wraz z określeniem powierzchni zajmowanej przez właścicieli sąsiednich nieruchomości. 2016-06-07 14:02:52
Zapytanie ofertowe - przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Puck i jednostek organizacyjnych pt. ""Rewitalizacja - ważna sprawa" w ramach projektu "Rewitalizacja - ważna sprawa" opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji", który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2016-06-02 16:59:08
Burmistrz Miasta Puck ogłasza przetarg ustny na sprzedaż dwóch motorowerów KYMCO, będących na wyposażeniu Straży Miejskiej w Pucku 2016-04-18 09:17:05
Burmistrz Miasta Puck ogłasza przetarg ustny na sprzedaż dwóch motorowerów KYMCO, będących na wyposażeniu Straży Miejskiej w Pucku 2016-04-04 12:25:16
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji specjalisty do spraw promocji projektu pt. ""Rewitalizacja - ważna sprawa" - opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji" i obsługi Punktu Informacji "Rewitalizacja ważna sprawa" 2016-03-24 19:13:30
Burmistrz Miasta Puck ogłasza przetarg na sprzedaż dwóch motorowerów KYMCO CK50QT-5 AGILITY50, będących na wyposażeniu Straży Miejskiej w Pucku 2016-03-03 08:20:16
Ubezpieczenie 59 szt. sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIG.08.03.00-22-025/13-03 pt. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom?. 2016-02-03 15:15:05
Ogłoszenia na prowadzenie audytu wewnętrznego budżetu Gminy Miasta Puck 2015-11-06 12:56:56
Ubezpieczenie 100 szt. sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIG.08.03.00-22-025/13-01 pt. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom. 2015-09-14 22:53:45
Ubezpieczenie 20 szt. zestawów komputerowych w ramach projektu pt. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom". 2015-05-21 20:56:49
Ubezpieczenia 80 sztuk sprzętu komputerowegow ramach projektu nr POIG.08.03.00-22-025/13-01 pt. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom" 2015-02-27 13:54:31
Zapytanie ofertowe dot. Puckiego Kapra 2014-06-13 13:23:13