Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
RGKIM.271.11.2018.BDS - Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku Bogumiła Dawindziak-Stefan 2018-03-23 11:36:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Paweł Thiel 2018-03-23 09:39:08 dodanie dokumentu
[Unieważniony] Nabór na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 13 03 2018 r. Paweł Thiel 2018-03-22 14:07:53 edycja dokumentu
Działalność gospodarcza Paweł Thiel 2018-03-22 11:19:37 edycja dokumentu
Działalność gospodarcza Paweł Thiel 2018-03-22 11:15:46 edycja dokumentu
Działalność gospodarcza Paweł Thiel 2018-03-22 11:15:37 usunięcie załacznika
RGKiM.271.9.2018.AM ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie oznakowania poziomego na sieci ulic gminnych i powiatowych utwardzonych, parkingach oraz drogach wewnętrznych. na terenie miasta Puck Anna Muza 2018-03-21 15:21:54 dodanie dokumentu
Budżet 2018 r. Hanna Barwicka 2018-03-21 14:15:20 dodanie dokumentu
Budżet 2018r. Hanna Barwicka 2018-03-21 14:14:45 usunięcie dokument
Uchwała RIO nr 113/g/123/F/II/16 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puck na lata 2017 - 2029. Hanna Barwicka 2018-03-21 14:03:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia1 luty 2018r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz jednolitego planu kont dla urzędu Miasta w Pucku, Straży Miejskiej w Pucku, Puckiego Klubu Malucha Hanna Barwicka 2018-03-21 13:58:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr 147/g123/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puck na lata 2018-2031 Hanna Barwicka 2018-03-21 13:42:31 dodanie dokumentu
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2018-2031 Hanna Barwicka 2018-03-21 13:39:56 edycja dokumentu
Projekt - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2031 Hanna Barwicka 2018-03-21 13:39:08 usunięcie dokument
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2018-2031 Hanna Barwicka 2018-03-21 13:38:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr 147/g123/F/III/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puck na lata 2018-2031 Hanna Barwicka 2018-03-21 13:34:26 usunięcie dokument
Uchwała nr XLIII/11/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2018-2031 Hanna Barwicka 2018-03-21 13:34:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr 147/g123/F/III/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puck na lata 2018-2031 Hanna Barwicka 2018-03-21 13:31:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych Karolina Petke 2018-03-21 11:08:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 60/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 marca 2018r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej Hanna Barwicka 2018-03-21 11:08:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników konkursu Bożena Cieśla 2018-03-21 09:24:45 dodanie dokumentu
RGKiM.271.7.2018.BDS Zapytanie ofertowe na wykonanie zdjęć nawodnych i podwodnych do filmu z prowadzonych badań archeologicznych Karolina Petke 2018-03-20 14:50:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie o IV publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 186/1 i 186/2 w dniu 25. 04. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-03-20 09:44:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Karolina Petke 2018-03-19 12:01:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu "Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi" Nr umowy RPPM.09.01.01-22-0007/17-00 Hanna Barwicka 2018-03-19 08:08:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck" Nr umowy RPPM.10.01.01-22-0015/16-00 Hanna Barwicka 2018-03-19 08:05:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Klimczukowi - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku Krzysztof Derc 2018-03-19 07:59:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Klimczukowi - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku Krzysztof Derc 2018-03-19 07:58:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 248/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2017Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 maraca 2017 r. w sprawiedopłat do raodzajów działalności socjalnej w Urzędzie Miasta oraz ustalenia podziału środków finansowych Funduszu Socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działąlności socjalnej Bożena Cieśla 2018-03-16 11:16:58 dodanie dokumentu
Prognoza o niebezpiecznym zjawisku od 16.03 do 17.03.18 Paweł Thiel 2018-03-16 10:43:31 dodanie dokumentu
Krótkoterminowa prognoza pogody na okres 16.03.- 18.03.2018 r Paweł Thiel 2018-03-16 10:43:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Bożena Cieśla 2018-03-16 10:19:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor ds pozyskiwania środków zewnętrznych Bożena Cieśla 2018-03-16 10:17:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 241/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Urzędu Miasta Puck Bożena Cieśla 2018-03-16 10:10:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 261/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania targowiska oraz gminnych obiektów w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych z ww. miejsc. Damian Burno 2018-03-16 09:51:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 07 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bogumiła Dawindziak-Stefan 2018-03-16 08:52:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 242/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa oraz weryfikacji wyposażenia ilościowego, wyposażenia ilościowo-wartościowego oraz pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miasta Puck, Puckim Klubie Malucha i Straży Miejskiej w Pucku Paweł Thiel 2018-03-16 08:48:49 dodanie dokumentu
II edycja otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r. Paweł Thiel 2018-03-15 15:57:21 dodanie dokumentu
RGKiM.271.8.2018.KP - "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego" modernizacja oświetlenia Molo i Alei Żeglarzy? ;Zadanie 1:Modernizacja oświetlenia Molo; Zadanie 2:Modernizacja oświetlenia Alei Żeglarzy. Paweł Thiel 2018-03-15 15:46:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 marca 2018r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2018r. Hanna Barwicka 2018-03-15 14:42:01 dodanie dokumentu