Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 269/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta Hanna Barwicka 2018-12-12 14:03:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/22 w dniu 23. 01. 2019 r. Krzysztof Derc 2018-12-12 09:22:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/20 w dniu 23. 01. 2019 r. Krzysztof Derc 2018-12-12 09:21:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/19 w dniu 23. 01. 2019 r. Krzysztof Derc 2018-12-12 09:21:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/18 w dniu 23. 01. 2019 r. Krzysztof Derc 2018-12-12 09:20:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/17 w dniu 22. 01. 2019 r. Krzysztof Derc 2018-12-12 09:20:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/12 w dniu 22. 01. 2019 r. Krzysztof Derc 2018-12-12 09:19:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/11 w dniu 22. 01. 2019 r. Krzysztof Derc 2018-12-12 09:19:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/10 w dniu 22. 01. 2019 r. Krzysztof Derc 2018-12-12 09:18:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/9 w dniu 16. 01. 2019 r. Krzysztof Derc 2018-12-12 09:18:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/8 w dniu 16. 01. 2019 r. Krzysztof Derc 2018-12-12 09:17:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/7 w dniu 16. 01. 2019 r. Krzysztof Derc 2018-12-12 09:17:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/6 w dniu 16. 01. 2019 r. Krzysztof Derc 2018-12-12 09:16:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/5 w dniu 15. 01. 2019 r. Krzysztof Derc 2018-12-12 09:16:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/4 w dniu 15. 01. 2019 r. Krzysztof Derc 2018-12-12 09:15:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/3 w dniu 15. 01. 2019 r. Krzysztof Derc 2018-12-12 09:14:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/2 w dniu 15. 01. 2019 r. Krzysztof Derc 2018-12-12 09:13:37 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko inkasenta opłaty targowej Agnieszka Siebert 2018-12-11 15:28:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 230/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2018-12-11 14:25:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr III/13/2018 Rady Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/8/2018 Rady Miasta Puck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjecia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r. Jessica Czapp 2018-12-11 09:17:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr III/12/2018 Rady Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Puck ze Stowarzyszenia Turystycznego "Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna. Jessica Czapp 2018-12-11 09:14:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr III/7/2018 Rady Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Jessica Czapp 2018-12-11 09:12:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr III/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) z Konstytucją Rezczypospolitej Polskiej, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) oraz ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rezczypospolitej Polskiej w Komitecie regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 ze zm.) Jessica Czapp 2018-12-11 09:10:26 usunięcie dokument
Uchwała nr III/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) z Konstytucją Rezczypospolitej Polskiej, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) oraz ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rezczypospolitej Polskiej w Komitecie regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 ze zm.) Jessica Czapp 2018-12-11 09:10:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr III/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) z Konstytucją Rezczypospolitej Polskiej, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) oraz ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rezczypospolitej Polskiej w Komitecie regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 ze zm.) Jessica Czapp 2018-12-11 09:07:06 edycja dokumentu
Uchwała nr III/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) z Konstytucją Rezczypospolitej Polskiej, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) oraz ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rezczypospolitej Polskiej w Komitecie regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 ze zm.) Jessica Czapp 2018-12-11 09:06:53 edycja dokumentu
Uchwała nr III/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) z Konstytucją Rezczypospolitej Polskiej, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) oraz ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rezczypospolitej Polskiej w Komitecie regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 ze zm.) Jessica Czapp 2018-12-11 09:06:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr III/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków na terenie Gminy Miasta Puck, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Puck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Jessica Czapp 2018-12-11 08:56:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr III/3/2018 Rady Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miasta Puck upoważnionych do zlecenia podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Miasta Jessica Czapp 2018-12-11 08:54:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr III/2/2018 Rady Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2018 Jessica Czapp 2018-12-11 08:52:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr III/1/2018 Rady Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031 Jessica Czapp 2018-12-11 08:52:03 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Radnego Miasta - Maria Antoniewicz Jessica Czapp 2018-12-11 08:43:52 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Radnego Miasta - Andrzej Wiśniewski Jessica Czapp 2018-12-11 08:43:12 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Radnego Miasta - Tadeusz Joachimiak Jessica Czapp 2018-12-11 08:42:45 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Radnego Miasta - Tadeusz Joachimiak Jessica Czapp 2018-12-11 08:42:07 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Radnego Miasta - Leszek Podlaszewski Jessica Czapp 2018-12-11 08:41:22 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Radnego Miasta - Amadeusz Walke Jessica Czapp 2018-12-11 08:39:56 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Radnego Miasta - Jarosław Lis Jessica Czapp 2018-12-11 08:33:07 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Radnego Miasta - Tomasz Karczyński Jessica Czapp 2018-12-11 08:32:27 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Radnego Miasta - Izabela Grzejdziak Jessica Czapp 2018-12-11 08:31:35 dodanie dokumentu