Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie dot. wydłużenia terminu składania dokumentów w otwartym konkursie ofert. Paweł Thiel 2017-12-14 12:38:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 247/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Miasta Puck lub będących w zarządzie Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku Natalia Kanka 2017-12-14 08:34:12 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 246/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Puck Natalia Kanka 2017-12-14 08:33:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 247/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Miasta Puck lub będących w zarządzie Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku Natalia Kanka 2017-12-14 08:29:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 250/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Miasta Puck Natalia Kanka 2017-12-14 08:23:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 240/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck Natalia Kanka 2017-12-14 08:16:02 dodanie dokumentu
RGKiM.271.45.2017.BDS Dostawa wraz z transportem fabrycznie nowej ścieżki modułowej dla jednostek ratownictwa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku Bogumiła Dawindziak-Stefan 2017-12-13 15:26:22 dodanie dokumentu
Zgromadzenia - tryb uproszczony Agnieszka Siebert 2017-12-13 10:38:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLII/1/2017 Rady Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat minipulacyjnych Marzena Naczk 2017-12-13 08:12:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 228/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Puck Hanna Barwicka 2017-12-12 12:47:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-12-12 12:44:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 203/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 października 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-12-12 12:43:25 dodanie dokumentu
ogłoszenie o wykazie z dnia 12.12.2017 r Katarzyna Bolda 2017-12-12 10:41:31 dodanie dokumentu
wykaz - najem części działki nr 124/2 Katarzyna Bolda 2017-12-12 10:38:32 dodanie dokumentu
RGKiM.271.46.2017.BDS - zapytanie ofertowe - obsługa prawna 2018 Bogumiła Dawindziak-Stefan 2017-12-11 15:23:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 245/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 236/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 listopada w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2017-12-11 12:25:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 236/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2017-12-11 12:23:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 237/2017 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie Paweł Thiel 2017-12-11 12:21:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 243/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marioli Niedźwieckiej - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Paweł Thiel 2017-12-11 12:17:51 dodanie dokumentu
Zgromadzenia - tryb uproszczony Agnieszka Siebert 2017-12-08 13:58:11 dodanie dokumentu
RGKiM.271.46.2017.BDS - zapytanie ofertowe - obsługa prawna 2018 Bogumiła Dawindziak-Stefan 2017-12-07 16:35:15 edycja dokumentu
RGKiM.271.46.2017.BDS - zapytanie ofertowe - obsługa prawna 2018 Bogumiła Dawindziak-Stefan 2017-12-07 16:34:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-12-07 14:01:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 237/2017 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie Paweł Thiel 2017-12-07 12:42:30 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 237/2017 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie Paweł Thiel 2017-12-07 12:42:19 usunięcie załacznika
Ostrzeżeni meteorologiczne nr 169 Paweł Thiel 2017-12-07 08:57:14 dodanie dokumentu
ogłoszenie o wykazie z dnia 06.12.2017r. Katarzyna Bolda 2017-12-06 14:27:28 dodanie dokumentu
wykaz - dzierżawa działki nr 18/9 Katarzyna Bolda 2017-12-06 14:26:11 dodanie dokumentu
wykaz - dzierżawa części działki nr 31/2 Katarzyna Bolda 2017-12-06 14:25:07 edycja dokumentu
wykaz - dzierżawa części działki nr 31/2 Katarzyna Bolda 2017-12-06 14:24:06 dodanie dokumentu
wykaz - dzierżawa części działki nr 321 Katarzyna Bolda 2017-12-06 14:23:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 239/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury sprzętu obrony cywilnej będącego własnościę pomorskiego urzędu wojewódzkiego w Gdańsku Paweł Thiel 2017-12-06 08:04:30 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 237/2017 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie Paweł Thiel 2017-12-05 20:28:55 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 237/2017 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie Paweł Thiel 2017-12-05 20:26:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/3/2017 RADY MIASTA PUCKz dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkupublicznego i wolontariacie na rok 2018 Paweł Thiel 2017-12-05 20:26:29 dodanie dokumentu
Zgromadzenie - tryb uproszczony Agnieszka Siebert 2017-12-05 14:22:31 dodanie dokumentu
Zgromadzenie - tryb uproszczony Agnieszka Siebert 2017-12-05 14:21:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 231/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Krzysztof Derc 2017-12-04 11:18:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 230/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Krzysztof Derc 2017-12-04 11:15:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Krzysztof Derc 2017-12-04 11:14:47 dodanie dokumentu