Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgi, odroczeń, umorzeń lub spłatę na raty w 2017 r. Paweł Thiel 2018-05-25 13:13:55 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. Paweł Thiel 2018-05-25 13:12:32 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Thiel 2018-05-25 12:48:27 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Siebert 2018-05-25 11:00:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/2/2018 Rady Miasta Puck z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r. Paweł Thiel 2018-05-25 10:16:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/1/2018 Rady Miasta Puck z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2018-2031 Paweł Thiel 2018-05-25 10:15:02 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg. odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zl w 2017 roku. Paweł Thiel 2018-05-25 09:31:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich?, polegająca na zagospodarowaniu terenu zielonej plaży, budowie fragmentu konstrukcji uszczelnienia nasady istniejącego mola oraz budowie fragmentu nabrzeża na działkach nr 239 i 240 w obrębie ewidencyjnym 0021 w mieście Puck. Anna Muza 2018-05-24 16:56:55 dodanie dokumentu
Zgromadzenie - tryb uproszczony Agnieszka Siebert 2018-05-24 16:32:13 dodanie dokumentu
RGKiM.271.22.2018.BDS - Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska; Lipowa, 1-go Maja. Bogumiła Dawindziak-Stefan 2018-05-24 15:23:14 usunięcie załacznika
Ogłoszenie wyników konkursu Bożena Cieśla 2018-05-23 12:46:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników konkursu Bożena Cieśla 2018-05-23 12:45:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 108/2018 z dnia 21 maja 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2018r. Hanna Barwicka 2018-05-23 11:28:53 dodanie dokumentu
RGKiM.271.19.2018.BDS - Obsługa rejsów jednostką pływającą na trasie Puck-Jastarnia-Puck oraz Puck-Hel-Puck w okresie 01.07.2018 r. - 31.08.2018 r. Karolina Petke 2018-05-23 10:25:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 maja 2018 r. o zmieniae Zarządzenia Nr 22/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 22 stycznie 2018 r. Paweł Thiel 2018-05-23 08:34:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 maja 2018 r. o zmieniae Zarządzenia Nr 22/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 22 stycznie 2018 r. Paweł Thiel 2018-05-23 08:34:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 maja 2018 r. o zmieniae Zarządzenia Nr 22/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 22 stycznie 2018 r. Paweł Thiel 2018-05-23 08:34:02 usunięcie załacznika
[Zakończone] Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 19 04 2018 r. Paweł Thiel 2018-05-22 14:21:01 edycja dokumentu
Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 05 2018 r. Paweł Thiel 2018-05-22 14:20:50 dodanie dokumentu
[Zakończone] Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 19 04 2018 r. Paweł Thiel 2018-05-22 14:20:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 maja 2018 r. o zmieniae Zarządzenia Nr 22/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 22 stycznie 2018 r. Paweł Thiel 2018-05-18 11:57:31 dodanie dokumentu
wykaz - dzierżawa części działki nr 315_13 Katarzyna Bolda 2018-05-17 08:37:51 dodanie dokumentu
wykaz - dzierżawa części działki nr 22_4 Katarzyna Bolda 2018-05-17 08:36:37 dodanie dokumentu
wykaz - dzierżawa części działki nr 53_4 Katarzyna Bolda 2018-05-17 08:35:21 dodanie dokumentu
ogłoszenie o wykazie z dnia 17.05.2018r. Katarzyna Bolda 2018-05-17 08:34:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 103/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 maja 2018r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018. Hanna Barwicka 2018-05-17 08:14:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 106/2018 Burmstrza Miasta Puck z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówiania publicznego Karolina Petke 2018-05-15 14:50:32 dodanie dokumentu
RGKiM.271.22.2018.BDS - Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska; Lipowa, 1-go Maja. Bogumiła Dawindziak-Stefan 2018-05-15 14:50:27 dodanie dokumentu
Referaty i Stanowiska Bożena Cieśla 2018-05-15 10:15:28 edycja dokumentu
Referaty i Stanowiska Bożena Cieśla 2018-05-15 10:12:44 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Bożena Cieśla 2018-05-14 13:15:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie dopłat do rodzajów działalności socjalnej w Urzędzie Miasta Puck Bożena Cieśla 2018-05-14 13:13:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie: składania wniosków na wykonanie zadań w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2018 dla organizacji pozarządowych, podmiotów i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) w 2018 r. Bożena Cieśla 2018-05-14 13:11:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miasta w Pucku. Bożena Cieśla 2018-05-14 13:11:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miasta w Pucku. Bożena Cieśla 2018-05-14 13:11:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miasta w Pucku. Bożena Cieśla 2018-05-14 13:10:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miasta w Pucku Bożena Cieśla 2018-05-14 13:09:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miasta w Pucku Bożena Cieśla 2018-05-14 13:08:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 95/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji działania Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Puck Marzena Naczk 2018-05-11 13:30:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Krzysztof Derc 2018-05-11 09:34:14 dodanie dokumentu