Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 39/2018 Z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. Hanna Barwicka 2019-02-19 13:42:48 dodanie dokumentu
RGKiM.271.2.2019.AR Przystanki ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Pucku realizowanego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Anita Romanowska 2019-02-14 11:03:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 041/g123/D/I/19 Składu Orzekającego Regionalneg Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2019r. Hanna Barwicka 2019-02-12 15:08:32 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Anna Muza 2019-02-12 11:47:04 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Anna Muza 2019-02-12 11:46:56 dodanie dokumentu
Starostwo Powiatowe w Pucku Anna Muza 2019-02-12 11:46:32 usunięcie dokument
Starostwo Powiatowe w Pucku Anna Muza 2019-02-12 11:44:42 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. Hanna Barwicka 2019-02-12 11:33:48 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. Hanna Barwicka 2019-02-12 11:33:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2019-02-11 10:05:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2019-02-11 10:04:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2019-02-11 10:03:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2019-02-11 10:02:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2019-02-11 10:01:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2019-02-11 10:00:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2019-02-11 09:59:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2019-02-11 09:59:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2019-02-11 09:58:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2019-02-11 09:57:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2019-02-11 09:57:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2019-02-11 09:56:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2019-02-11 09:55:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2019-02-11 09:49:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2019-02-11 09:48:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2019-02-11 09:47:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrza Miasta Puck Paweł Thiel 2019-02-11 09:04:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołi zadaniowego ds. projektu pt. "VirtualArch" Paweł Thiel 2019-02-11 09:02:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym i Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck na 2019 r. Paweł Thiel 2019-02-08 07:53:48 dodanie dokumentu
Przedłużenie terminu składania aplikacji do dnia 22.02.2019 r. Bożena Cieśla 2019-02-07 14:24:58 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT DS POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Bożena Cieśla 2019-02-07 12:24:50 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT DS POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Bożena Cieśla 2019-02-07 12:23:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 30/1 w dniu 12. 03. 2019 r. Krzysztof Derc 2019-02-07 12:14:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 240 w dniu 12. 03. 2019 r. Krzysztof Derc 2019-02-07 12:11:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 241 w dniu 12. 03. 2019 r. Krzysztof Derc 2019-02-07 12:11:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 3/75 w dniu 12. 03. 2019 r. Krzysztof Derc 2019-02-07 12:07:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Miasta Puck Paweł Thiel 2019-02-07 07:46:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w 2019 roku w przedszkolach i szkołach niepublicznych Paweł Thiel 2019-02-06 09:51:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Miasta Puck Paweł Thiel 2019-02-06 09:44:06 dodanie dokumentu
Zawiadmonienie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miasta Puck w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przylegających do granic Gminy Miasta Puck Damian Burno 2019-02-05 14:51:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck Paweł Thiel 2019-02-05 14:24:46 dodanie dokumentu