Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 162/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-08-21 14:20:15 dodanie dokumentu
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Hanna Barwicka 2017-08-21 10:28:22 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora PGK - Marek Falkowski Marzena Lewicka 2017-08-21 09:25:49 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora PGK - Marek Falkowski Marzena Lewicka 2017-08-21 09:25:26 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 159/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Weronika Serocka 2017-08-21 09:10:26 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Puck w 2017 r. Paweł Thiel 2017-08-17 15:03:37 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Puck w 2017 r. Paweł Thiel 2017-08-17 15:02:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 161/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017 r. Paweł Thiel 2017-08-17 14:55:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 160/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017 r. Paweł Thiel 2017-08-17 14:53:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu Paweł Thiel 2017-08-17 14:37:31 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu Paweł Thiel 2017-08-17 14:37:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 09.08.2017 r. znak RDOŚ- Gd- WOO.4211.21.2012.ER.KSZ.15. w sprawie wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania oraz wydania decyzji o umorzeniu postępowania w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy 1050 MW wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową związaną z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym"- MFW Baltica 3 Agnieszka Potrykus 2017-08-17 10:33:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 09.08.2017 r. znak RDOŚ- Gd- WOO.4211.21.2012.ER.KSZ.15. w sprawie wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania oraz wydania decyzji o umorzeniu postępowania w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy 1050 MW wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową związaną z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym"- MFW Baltica 3 Agnieszka Potrykus 2017-08-17 10:32:35 dodanie dokumentu
Referaty i Stanowiska Bożena Cieśla 2017-08-16 13:15:29 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Bożena Cieśla 2017-08-16 13:13:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" Paweł Thiel 2017-08-16 11:47:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Paweł Thiel 2017-08-16 11:46:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" Paweł Thiel 2017-08-16 11:45:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 157/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-08-11 10:29:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVII/1/17 Rady Miasta Puck z dnia 11 sierpnia 2017 r. Marzena Lewicka 2017-08-11 10:22:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w dniu 12. 09. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-08-10 08:58:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w dniu 12. 09. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-08-10 08:49:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wykazie 07. 08. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-08-08 08:26:29 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Thiel 2017-08-07 13:21:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko PODINSPEKTORA DS GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Bożena Cieśla 2017-08-04 12:09:08 dodanie dokumentu
Działalność gospodarcza Paweł Thiel 2017-08-04 08:46:45 edycja dokumentu
Działalność gospodarcza Paweł Thiel 2017-08-04 08:46:25 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-08-03 15:41:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2017-08-03 15:22:27 dodanie dokumentu
Referaty i Stanowiska Bożena Cieśla 2017-08-03 14:42:05 edycja dokumentu
Upublicznienie złożonej oferty Stowarzyszenie "Aktywny Puck" Paweł Thiel 2017-08-03 11:08:37 dodanie dokumentu
Jak przygotować się na upały Paweł Thiel 2017-08-03 10:25:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w dniu 06. 10. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-08-03 09:02:11 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku - 25.07.2017 r. Damian Burno 2017-08-02 08:03:22 dodanie dokumentu
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w II kwartale 2017 r. Paweł Thiel 2017-07-31 14:37:15 dodanie dokumentu
RGKiM.271.26.2017.WK Dostawa, wraz z transportem, nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu ICT, oprogramowania edukacyjnego, mebli przedszkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, sprzętu agd oraz usługa wykonania mebli do pomieszczenia do wydawania posiłków dla przedszkola na terenie Gminy Miasta Puck. Wyposażenie do pomieszczenia do wydawania posiłków (meble). Wioletta Koniecka 2017-07-28 14:36:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/2/2017 Rady Miasta Puck z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej w Pucku i powierzania jego prowadzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pucku Marzena Lewicka 2017-07-28 11:58:39 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXVI/2/2017 Rady Miasta Puck z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej w Pucku i powierzania jego prowadzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pucku Marzena Lewicka 2017-07-28 11:56:39 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/1/2017 Rady Miasta Puck z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat obowiązujących przy korzystaniu z przewozu osób na terenie miasta Puck: "Linia po Pucku", organizowanych przez Miasto Puck w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Marzena Lewicka 2017-07-28 11:54:51 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora PGK - Marek Falkowski Marzena Lewicka 2017-07-28 11:37:47 dodanie dokumentu