Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i przedszkolach niepublicznych w Gminie Miasta Puck Paweł Thiel 2017-04-21 13:39:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i przedszkolach niepublicznych w Gminie Miasta Puck Paweł Thiel 2017-04-21 13:31:22 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i przedszkolach niepublicznych w Gminie Miasta Puck Paweł Thiel 2017-04-21 13:06:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-04-21 12:08:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-04-21 12:08:31 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Bożena Cieśla 2017-04-21 08:21:40 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Bożena Cieśla 2017-04-21 08:20:33 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Bożena Cieśla 2017-04-21 08:18:47 edycja dokumentu
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Agnieszka Potrykus 2017-04-20 15:04:20 edycja dokumentu
Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXX-8-2017- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Puck na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2025 Agnieszka Potrykus 2017-04-19 11:36:53 edycja dokumentu
Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXX-8-2017- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Puck na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2025 Agnieszka Potrykus 2017-04-19 11:33:50 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-04-19 08:29:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-04-19 08:29:09 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli w zakresie realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności - KWIECIEŃ 2017 Bożena Cieśla 2017-04-14 13:40:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załączniku do Zarządzenia Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2015 r. Paweł Thiel 2017-04-14 12:07:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko PODINSPEKTORA DS INWESTYCJI KOMUNALNYCH Bożena Cieśla 2017-04-14 11:08:34 dodanie dokumentu
Wyniki otwartego konkursu ofert na rok 2017 - II edycja Bożena Cieśla 2017-04-14 09:14:20 dodanie dokumentu
RGKiM.271.11.2017.WK Konkurs na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych Paweł Thiel 2017-04-13 16:33:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko PODINSPEKTORA DS POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH Bożena Cieśla 2017-04-13 14:11:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko KIEROWNIKA REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Bożena Cieśla 2017-04-13 14:05:25 dodanie dokumentu
Zał. nr 2 do Uchwały Nr XXX-8-2017- Dokument uzupełniający do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miasta Puck na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2025 Agnieszka Potrykus 2017-04-13 13:13:32 dodanie dokumentu
Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXX-8-2017- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Puck na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2025 Agnieszka Potrykus 2017-04-13 13:12:07 edycja dokumentu
Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXX-8-2017- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Puck na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2025 Agnieszka Potrykus 2017-04-13 13:11:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX-8-2017 Rady Miasta Puck z dnia 27.02.2017 r. Agnieszka Potrykus 2017-04-13 13:09:34 dodanie dokumentu
Referaty i Stanowiska Bożena Cieśla 2017-04-13 12:11:07 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Bożena Cieśla 2017-04-13 11:59:36 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Bożena Cieśla 2017-04-13 11:58:48 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Bożena Cieśla 2017-04-13 11:56:41 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Bożena Cieśla 2017-04-13 11:55:43 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Bożena Cieśla 2017-04-13 11:52:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Bożena Cieśla 2017-04-13 11:23:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2017-2029 Bożena Cieśla 2017-04-13 11:22:26 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2017-2029 Bożena Cieśla 2017-04-13 11:21:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2017-2029 Bożena Cieśla 2017-04-13 11:21:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Bożena Cieśla 2017-04-13 11:20:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 75/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 03 04 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinno spoełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej Paweł Thiel 2017-04-12 09:40:10 dodanie dokumentu
Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opuekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka Paweł Thiel 2017-04-11 10:57:25 dodanie dokumentu
[Zakończone] Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opuekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka Paweł Thiel 2017-04-11 10:57:11 edycja dokumentu
[Zakończone] Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opuekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka Paweł Thiel 2017-04-11 10:56:50 edycja dokumentu
Informacja o wynikach konkursu Bożena Cieśla 2017-04-10 13:52:31 dodanie dokumentu