Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Referaty i Stanowiska Bożena Cieśla 2017-10-17 12:46:05 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Puck - Hanna Pruchniewska Bożena Cieśla 2017-10-17 12:42:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 196/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 października 2017r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku Bożena Cieśla 2017-10-17 12:37:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 października 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-10-16 14:48:21 dodanie dokumentu
RGKiM.271.38.2017.BDS Nadzór Inwestorski - branża sanitarna - nad realizacją zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasta Puck" Zadanie I: Budynek Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13 84-100 Puck Zadanie 2: Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja Lipowa 3c, 84-100 Puck Paweł Thiel 2017-10-13 13:12:17 dodanie dokumentu
RGKiM.271.37.2017.BDS Nadzór Inwestorski - branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych (tzw. "elektryczna") nad realizacją zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasta Puck" Zadanie I: Budynek Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13 84-100 Puck Zadanie 2: Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja Lipowa 3c, 84-100 Puck Paweł Thiel 2017-10-13 13:10:48 dodanie dokumentu
RGKiM.271.36.2017.BDS Nadzór Inwestorski - branża konsrukcyjno-budowlana nad realizacją zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasta Puck" Zadanie I: Budynek Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13 84-100 Puck Zadanie 2: Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja Lipowa 3c, 84-100 Puck Paweł Thiel 2017-10-13 13:07:44 dodanie dokumentu
INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego konkursu na stanowisko Inspektora ds pozyskiwania środków zewnętrznych Marzena Naczk 2017-10-12 16:08:26 edycja dokumentu
INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego konkursu na stanowisko Podinspektora ds zamówień publicznych Marzena Naczk 2017-10-12 16:07:58 edycja dokumentu
INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego konkursu na stanowisko Podinspektora ds pozyskiwania środków zewnętrznych Marzena Naczk 2017-10-12 16:07:26 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków komunalnych w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń Bogumiła Dawindziak-Stefan 2017-10-12 15:59:01 dodanie dokumentu
INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego konkursu na stanowisko Podinspektora ds zamówień publicznych Bożena Cieśla 2017-10-12 14:21:00 dodanie dokumentu
INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego konkursu na stanowisko Inspektora ds pozyskiwania środków zewnętrznych Bożena Cieśla 2017-10-12 14:17:21 dodanie dokumentu
INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego konkursu na stanowisko Podinspektora ds pozyskiwania środków zewnętrznych Bożena Cieśla 2017-10-12 14:16:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 185/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 02 października 2017 r. o zmianie Zarządzenia Nr 166/017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów Rady Miasta Pucka dla uczniów, słuchaczy i studentów - mieszkańców Pucka na rok szkolny 2017/2018 Paweł Thiel 2017-10-12 09:06:09 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 80 Paweł Thiel 2017-10-12 08:55:32 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 79 Paweł Thiel 2017-10-12 08:54:36 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Puck w 2017 r. Paweł Thiel 2017-10-12 08:15:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 186/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Alicji Wittbrodt - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Paweł Thiel 2017-10-12 08:14:43 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe- Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. 10-go Lutego 31 III etap - klatka A. Wykonannie robót elektrycznych w zakresie remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej klatki schodowej "A" w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ul. 10-go Lutego 31A Damian Burno 2017-10-11 08:35:10 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe- Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. 10-go Lutego 31 III etap - klatka A. Wykonannie robót elektrycznych w zakresie remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej klatki schodowej "A" w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ul. 10-go Lutego 31A Damian Burno 2017-10-11 08:32:37 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe- Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. 10-go Lutego 31 III etap - klatka A. Wykonannie robót elektrycznych w zakresie remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej klatki schodowej "A" w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ul. 10-go Lutego 31A Damian Burno 2017-10-11 08:32:13 dodanie dokumentu
ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. POMORSKIEGO Paweł Thiel 2017-10-09 14:40:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/12/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków na terenie Gminy Miasta Puck, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Puck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Marzena Naczk 2017-10-09 09:36:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/11/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych. Marzena Naczk 2017-10-09 09:33:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/10/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXXVIII/4/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mariusza Zaruskiego w Pucku. Marzena Naczk 2017-10-09 09:28:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/9/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości. Marzena Naczk 2017-10-09 09:24:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/8/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia upustu za odprowadzanie ścieków. Marzena Naczk 2017-10-09 09:23:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/7/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie miasta Puck. Marzena Naczk 2017-10-09 09:22:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/6/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Puck. Marzena Naczk 2017-10-09 09:20:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/5/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Puck. Marzena Naczk 2017-10-09 09:19:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/4/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Puck. Marzena Naczk 2017-10-09 09:17:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/3/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie miasta Puck Marzena Naczk 2017-10-09 09:16:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/2/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2017-2030. Marzena Naczk 2017-10-09 09:15:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/1/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2017-2030. Marzena Naczk 2017-10-09 09:13:38 dodanie dokumentu
zapytanie ofertowe - wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków komunalnych w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń Bogumiła Dawindziak-Stefan 2017-10-05 16:34:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/22 w dniu 15. 11. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-10-05 12:12:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/20 w dniu 15. 11. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-10-05 12:12:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/19 w dniu 15. 11. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-10-05 12:11:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/18 w dniu 15. 11. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-10-05 12:10:50 dodanie dokumentu