Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opuekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka Paweł Thiel 2017-03-24 12:43:19 dodanie dokumentu
[Zakończone] Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opuekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka Paweł Thiel 2017-03-24 12:42:41 edycja dokumentu
RGKiM.271.7.2017.WK Adaptacja budynku przy ul. Wejherowskiej w Pucku na potrzeby przedszkola Paweł Thiel 2017-03-24 11:31:18 usunięcie załacznika
RGKiM.271.7.2017.WK Adaptacja budynku przy ul. Wejherowskiej w Pucku na potrzeby przedszkola Paweł Thiel 2017-03-24 11:31:00 usunięcie załacznika
RGKiM.271.7.2017.WK Adaptacja budynku przy ul. Wejherowskiej w Pucku na potrzeby przedszkola Paweł Thiel 2017-03-24 11:30:53 usunięcie załacznika
RGKiM.271.7.2017.WK Adaptacja budynku przy ul. Wejherowskiej w Pucku na potrzeby przedszkola Paweł Thiel 2017-03-24 11:28:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 marca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Wioletta Koniecka 2017-03-24 11:10:53 dodanie dokumentu
Lista zakwalifikowanych projektów Paweł Thiel 2017-03-24 11:06:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz jednolitego planu kont dla Urzędu Miasta w Pucku, Straży Miejskiej, Puckiego Klubu Malucha Hanna Barwicka 2017-03-24 10:47:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 245/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Paweł Thiel 2017-03-23 14:05:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 marca 2017r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej Wioletta Koniecka 2017-03-23 13:54:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 marca 2017r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej Wioletta Koniecka 2017-03-23 13:47:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 marca 2017r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej Wioletta Koniecka 2017-03-23 13:46:18 usunięcie dokument
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wydanych w roku 2017 Krzysztof Derc 2017-03-23 11:59:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 marca 2017r. w sprawie przyjęcia projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Weronika Serocka 2017-03-21 15:01:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 marca 2017r. w sprawie przyjęcia projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Weronika Serocka 2017-03-21 14:57:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 marca 2017r. w sprawie: rozpatrzenia uwag zlożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Weronika Serocka 2017-03-21 14:04:01 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 marca 2017r. w sprawie: rozpatrzenia uwag zlożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Weronika Serocka 2017-03-21 14:02:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 marca 2017r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do wylożonego do publicznego wglądu projketu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Weronika Serocka 2017-03-21 13:59:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 268/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Weronika Serocka 2017-03-21 13:52:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko KIEROWNIKA REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Bożena Cieśla 2017-03-21 08:40:48 dodanie dokumentu
INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego konkursu na stanowisko Podinspektor ds administracyjno-organizacyjnych Bożena Cieśla 2017-03-20 13:12:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-03-17 13:07:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 marca 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-03-15 12:43:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 marca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wioletta Koniecka 2017-03-15 10:00:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko w Straży Miejskiej w Pucku Bożena Cieśla 2017-03-15 08:44:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Paweł Thiel 2017-03-14 13:45:12 dodanie dokumentu
Profil wody - uaktualnienie Damian Burno 2017-03-13 13:29:22 dodanie dokumentu
RGKiM.271.6.2017.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków komunalnych w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę Wioletta Koniecka 2017-03-13 13:20:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Bożena Cieśla 2017-03-10 12:26:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Bożena Cieśla 2017-03-10 11:57:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miasta w Pucku. Bożena Cieśla 2017-03-10 11:54:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Bożena Cieśla 2017-03-10 11:44:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie uczestnictwa w rejonowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania Paweł Thiel 2017-03-09 08:09:46 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. świadczeń wychowawczych Paweł Thiel 2017-03-08 14:12:10 dodanie dokumentu
[Zakończone] Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opuekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka Paweł Thiel 2017-03-07 14:37:38 dodanie dokumentu
[Zakończone] Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opuekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka Paweł Thiel 2017-03-07 14:37:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko PODINSPEKTOR DS ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH Bożena Cieśla 2017-03-07 10:48:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalanie uprawnień do dodatków mieszkaniowych Paweł Thiel 2017-03-06 10:28:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/8/2017 Rady Miasta Puck z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Puck na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2025 Bożena Cieśla 2017-03-03 13:52:23 dodanie dokumentu