Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr X/7/2019 Rady Miasta Puck z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Przemysłowej. Natalia Kanka 2020-01-16 09:16:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puck o podjęciu przez Radę Miasta Puck Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Przemysłowej Natalia Kanka 2020-01-16 09:15:10 dodanie dokumentu
INFORMACJA o powierzeniu zadania Paweł Thiel 2020-01-15 15:32:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej Hanna Barwicka 2020-01-15 09:00:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostej organizacyjnych na 2020r. Hanna Barwicka 2020-01-15 08:59:53 dodanie dokumentu
Informacja o zawarciu umowy Anita Romanowska 2020-01-15 08:28:52 dodanie dokumentu
INFORMACJA o powierzeniu zadania Paweł Thiel 2020-01-14 11:59:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 259/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 grudnia 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie stosowania dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim "P?ck" Paweł Thiel 2020-01-14 11:55:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - przedsięwzięcie pn.: "Budowa rurociągu tłocznego z pompowni ścieków we Władysławowie oraz z pompowni ścieków w Pucku do oczyszczalni ścieków w Swarzewie" Krzysztof Derc 2020-01-14 10:22:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 262/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek organizacyjnych na 2019r. Hanna Barwicka 2020-01-14 08:03:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 262/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek organizacyjnych na 2019r. Hanna Barwicka 2020-01-14 08:03:19 usunięcie dokumentu
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2019 r. Paweł Thiel 2020-01-13 20:33:17 dodanie dokumentu
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko GOKiOŚ.6220.2.2019.DR Anna Muza 2020-01-13 15:09:33 dodanie dokumentu
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko GOKiOŚ.6220.2.2019.DR Anna Muza 2020-01-13 15:08:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 254/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Puck Krzysztof Derc 2020-01-13 14:16:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Miasta Puck lub będących w zarządzie Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku Krzysztof Derc 2020-01-13 14:13:59 dodanie dokumentu
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTA PUCK Agnieszka Siebert 2020-01-13 08:47:05 dodanie dokumentu
[Zakończone] Zapytanie ofertowe w ramach projektu Paweł Thiel 2020-01-10 14:32:24 edycja dokumentu
[Zakończone] ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu Paweł Thiel 2020-01-10 14:32:04 edycja dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej przeprowadzonej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Pas nadmorski II" Natalia Kanka 2020-01-10 11:47:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 1/2 w dniu 12. 03. 2020 r. Krzysztof Derc 2020-01-08 09:53:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 1/2 w dniu 12. 03. 2020 r. Krzysztof Derc 2020-01-08 09:39:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 258/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Krzysztof Derc 2020-01-08 09:30:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 248/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Krzysztof Derc 2020-01-08 09:27:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 247/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Krzysztof Derc 2020-01-08 09:25:29 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w 2020 roku w przedszkolach i szkołach niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasta Puck. Paweł Thiel 2020-01-07 14:25:38 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w 2020 roku w przedszkolach i szkołach niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasta Puck. Paweł Thiel 2020-01-07 14:25:26 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 262/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek organizacyjnych na 2019r. Hanna Barwicka 2020-01-07 13:46:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIX/14/2019 Rady Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2037 Hanna Barwicka 2020-01-07 09:02:50 edycja dokumentu
Uchwała nr XIX/14/2019 Rady Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2037 Hanna Barwicka 2020-01-07 09:00:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 262/g/123/F/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2020 - 2037 Hanna Barwicka 2020-01-07 09:00:10 dodanie dokumentu
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2037 Hanna Barwicka 2020-01-07 08:52:11 dodanie dokumentu
Projekt budżetu na 2020 Hanna Barwicka 2020-01-07 08:48:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 263/g123/P/V/19 Składu Orzekazjącego RIO z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Puck na 2020r. oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Hanna Barwicka 2020-01-07 08:47:01 dodanie dokumentu
Budżet na 2020r. Hanna Barwicka 2020-01-07 08:44:48 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Miasta do kadencji 2014-2018 (zakładka menu) Paweł Thiel 2020-01-03 10:05:07 edycja pozycji menu
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasta Puck Dorota Rambiert 2020-01-03 09:04:59 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Bożena Cieśla 2020-01-03 07:56:28 edycja dokumentu
Referaty i Stanowiska Bożena Cieśla 2020-01-03 07:55:41 edycja dokumentu
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasta Puck Dorota Rambiert 2020-01-02 16:48:20 edycja dokumentu