Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze na stanowisko PODINSPEKTORA DS INWESTYCJI KOMUNALNYCH Bożena Cieśla 2017-05-24 15:32:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/17/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck Krzysztof Derc 2017-05-24 10:53:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/16/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck Krzysztof Derc 2017-05-24 10:50:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/15/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck Krzysztof Derc 2017-05-24 10:43:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/14/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck Krzysztof Derc 2017-05-24 10:41:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/13/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck Krzysztof Derc 2017-05-24 10:38:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/12/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck Krzysztof Derc 2017-05-24 10:35:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/8/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej Krzysztof Derc 2017-05-24 10:32:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 maja 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-05-23 12:42:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w dniu 27. 06. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-05-23 12:16:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w dniu 26. 07. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-05-23 12:12:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w dniu 27. 06. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-05-23 12:08:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu 22. 05. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-05-22 11:57:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/9/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat. Weronika Serocka 2017-05-19 13:21:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/10/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność mienia Skarbu Państwa. Weronika Serocka 2017-05-19 13:21:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/11/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność mienia Skarbu Państwa. Weronika Serocka 2017-05-19 13:19:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/9/2017 Rady Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat. Weronika Serocka 2017-05-19 13:10:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-05-19 10:17:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-05-19 10:16:20 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2017-05-18 15:41:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2017-05-18 15:39:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-05-18 15:10:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 maja 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-05-17 10:22:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-05-17 10:21:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-05-17 10:19:24 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puck za 2016 rok Hanna Barwicka 2017-05-17 08:49:31 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puck za 2016 rok Hanna Barwicka 2017-05-17 08:49:11 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-05-17 08:02:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko PODINSPEKTORA DS INWESTYCJI KOMUNALNYCH Paweł Thiel 2017-05-17 07:14:35 edycja dokumentu
Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opuekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka Paweł Thiel 2017-05-16 08:45:06 dodanie dokumentu
[Zakończone] Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opuekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka Paweł Thiel 2017-05-16 08:44:52 edycja dokumentu
RGKiM.271.13.2017.WK Modernizacja nawierzchni ulic Paweł Thiel 2017-05-15 14:00:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku Paweł Thiel 2017-05-15 10:45:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 88/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pucku Paweł Thiel 2017-05-15 09:35:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tworzenia, organizacji oraz działania klas sportowych w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, prowadzonej przez Gminę Miasta Puck Paweł Thiel 2017-05-15 09:34:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 maja 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Modernizacja nawierzchni ulic Wioletta Koniecka 2017-05-11 15:02:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko PODINSPEKTORA DS POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Agnieszka Siebert 2017-05-11 13:32:20 edycja dokumentu
INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego konkursu na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Agnieszka Siebert 2017-05-11 13:30:15 dodanie dokumentu
INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Agnieszka Siebert 2017-05-11 13:28:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wioletta Koniecka 2017-05-11 12:00:51 dodanie dokumentu