Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
RGKiM.271.2.2018.BDS Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2018-02-14 14:02:05 Minął termin składania ofert
Budowę węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi 2018-02-21 13:33:40 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego - Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2018-01-16 15:00:28 Minął termin składania ofert
Dostawa wraz z transportem, nowego i fabrycznie zapakowanego pojazdu wielozadaniowego dla jednostek ratownictwa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku w ramach zadania pt. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażanie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-02-09 10:09:16 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.53.2017.BDS Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2018-02-09 10:08:09 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.52.2017.BDS - Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi 2018-02-02 10:55:14 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.45.2017.BDS - Dostawa wraz z transportem nowego, fabrycznie zapakowanego sprzętu dla wyposażenia jednostek ratownictwa dla Miejskiego Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekracji w Pucku 2018-02-09 10:07:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.44.2017.BDS - Dostawa wraz z transportem nowego, fabrycznie zapakowanego sprzętu dla wyposażenia jednostek ratownictwa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku 2017-12-22 10:51:09 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.43.2017.BDS - Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi 2018-02-09 10:09:37 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.42.2017.BDS - Dostawa wraz z transportem nowego, fabrycznie zapakowanego sprzętu dla wyposażenia jednostek ratownictwa dla Miejskiego Ośrodka, Kultury, SPortu i Rekreacji w Pucku 2018-02-09 10:09:53 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.39.2017.BDS Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck; Zadanie 2: Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Aleja Lipowa 3c, 84-100 Puck 2017-12-12 10:13:00 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.38.2017.BDS Nadzór Inwestorski - branża sanitarna - nad realizacją zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasta Puck" Zadanie I: Budynek Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13 84-100 Puck Zadanie 2: Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja Lipowa 3c, 84-100 Puck 2017-11-30 15:41:24 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.37.2017.BDS Nadzór Inwestorski - branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych (tzw. "elektryczna") nad realizacją zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasta Puck" Zadanie I: Budynek Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13 84-100 Puck Zadanie 2: Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja Lipowa 3c, 84-100 Puck 2017-11-30 15:40:21 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.36.2017.BDS Nadzór Inwestorski - branża konsrukcyjno-budowlana nad realizacją zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasta Puck" Zadanie I: Budynek Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13 84-100 Puck Zadanie 2: Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja Lipowa 3c, 84-100 Puck 2017-11-30 15:38:53 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.29.2017.BDS Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck Zadanie 1: Budynek Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, Zadanie 2: Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja Lipowa 3c, 84-100 Puck 2017-11-06 12:10:42 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.26.2017.WK Dostawa, wraz z transportem, nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu ICT, oprogramowania edukacyjnego, mebli przedszkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, sprzętu agd oraz usługa wykonania mebli do pomieszczenia do wydawania posiłków dla przedszkola na terenie Gminy Miasta Puck. Wyposażenie do pomieszczenia do wydawania posiłków (meble). 2017-08-17 07:42:26 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.24.2017.WK Świadczenie usług gastronomicznych w Przedszkolu Samorządowym w Pucku 2017-09-08 08:39:25 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.23.2017.WK Dostawa, wraz z transportem, nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu ICT, oprogramowania edukacyjnego, mebli przedszkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, sprzętu agd oraz usługa wykonania mebli do pomieszczenia do wydawania posiłków dla przedszkola na terenie Gminy Miasta Puck. Wyposażenie do pomieszczenia do wydawania posiłków (meble). 2017-07-28 12:41:52 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.22.2017.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku komunalnego w Pucku ul. Pokoju 8 w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę 2017-09-29 12:38:36 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.21.2017.WK Dostawa, wraz z transportem, nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu ICT, oprogramowania edukacyjnego, mebli przedszkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, sprzętu agd oraz usługa wykonania mebli do pomieszczenia do wydawania posiłków dla przedszkola na terenie Gminy Miasta Puck. Meble przedszkolne, zabawki, pomoce dydaktyczne. 2017-07-21 13:08:21 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.20.2017.WK Świadczenie usług gastronomicznych w Przedszkolu Samorządowym w Pucku 2017-07-20 15:29:54 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.19.2017.WK Dostawa, wraz z transportem, nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu ICT, oprogramowania edukacyjnego, mebli przedszkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, sprzętu agd oraz usługa wykonania mebli do pomieszczenia do wydawania posiłków dla przedszkola na terenie Gminy Miasta Puck. 2017-08-31 08:23:23 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.16.2017.WK Dostawa, wraz z transportem, nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu ICT, oprogramowania edukacyjnego, mebli przedszkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, sprzętu agd oraz usługa wykonania mebli do pomieszczenia do wydawania posiłków dla przedszkola na terenie Gminy Miasta Puck 2017-08-31 08:23:37 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.14.2017.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku komunalnego w Pucku ul. Pokoju 8 w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę 2017-07-05 15:29:20 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.13.2017.WK Modernizacja nawierzchni ulic 2017-06-22 16:37:09 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.12.2017.WK Konkurs na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych 2017-06-08 12:08:18 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.11.2017.WK Konkurs na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych 2017-04-26 13:14:05 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.10.2017.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku komunalnego w Pucku, ul. Pokoju 8 w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 2017-04-18 12:04:39 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.9.2017.WK Modernizacja zejść na plażę - schody nr 2 2017-04-28 12:33:23 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.8.2017.WK Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Pucku 2017-05-25 16:41:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.7.2017.WK Adaptacja budynku przy ul. Wejherowskiej w Pucku na potrzeby przedszkola 2017-04-27 16:05:09 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.6.2017.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków komunalnych w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę 2017-04-21 11:43:25 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.5.2017.WK Zorganizowanie i przeprowadzenie otwartego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych 2017-03-21 09:03:37 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.3.2017.WK Zorganizowanie i przeprowadzenie otwartego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejacych terenów zielonych 2017-02-22 12:55:02 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.32.2016.WK Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2017-02-07 09:08:58 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.2.2017.WK Rozbudowa systemu monitoringu obszaru Centrum 2017-03-03 09:37:23 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.1.2017.WK Utrzymanie, konserwacja, dostawa i ustawienie oznakowania pionowego 2017-02-21 10:25:46 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.22.2016.WK Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - Urząd Miasta Puck, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 2017-01-03 13:38:03 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.26.2016.WK Modernizacja nawierzchni ulic-Przebudowa ul. Kapitańskiej i ul. Abrahama w Pucku 2016-12-30 12:22:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.31.2016.WK Budowa, modernizacja ulic, dróg gruntowych, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Puck 2017-02-09 08:15:01 Minął termin składania ofert
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2016-12-07 08:25:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.29.2016.WK Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2016-12-22 08:06:55 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.27.2016.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. Nowa 4 2016-12-15 15:30:22 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.24.2016.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. 10 Lutego 31 2016-11-23 09:34:24 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.23.2016.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. Nowa 4 2016-11-03 14:42:13 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.21.2016.WK Opracowanie dokumentacji pn.; Analiza urbanistyczno-architektoniczna dotycząca przestrzeni publicznych wraz z określeniem zasadności i ram utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i/lub Miejscowego Planu Rewitalizacji oraz wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 2016-10-17 12:55:26 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.19.2016.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji projektu pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - Publiczne Gimnazjum wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 2016-10-07 12:49:14 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.18.2016.WK Regulacja studni na Osiedlu Grodzisko w Pucku 2016-07-01 12:05:48 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.17.2016.WK Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Puck i płatnymi parkingami miejskimi 2016-08-10 09:25:04 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.16.2016.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynki ul. Gdańska 2, 6 2016-08-11 09:25:04 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.15.2016.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. Sobieskiego 9 2016-07-20 10:16:16 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.14.2016.WK; Modernizacja zejść na plażę - schody nr 1 2016-06-30 13:03:19 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.13.2016.WK Opracowanie dokumentacji pn.: Analiza urbanistyczno-architektoniczna dotycząca przestrzeni publicznych wraz z określeniem zasadności i ram utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i/lub Miejscowego Planu Rewitalizacji 2016-06-06 13:34:02 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.12.2016.WK Przeprowadzenie badań społecznych na społeczeństwie wyznaczonego obszaru Gminy Miasta Puck i opracowanie raportu oraz propozycji działań rewitalizacyjnych 2016-06-20 14:03:04 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.10.2016.WK Bieżące utrzymanie dróg - odnowa i wykonywanie nowego oznakowania poziomego na drogach w mieście Puck 2016-05-30 14:14:18 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.11.2016.WK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2016-04-14 14:55:17 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.9.2016.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji projektu pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck ? Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 2016-06-08 13:53:19 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.8.2016.WK Modernizacja zejść na plażę - schody nr 1 2016-05-04 12:57:20 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.7.2016.WK Opracowanie dokumentacji pn.: Analiza urbanistyczno-architektoniczna dotycząca przestrzeni publicznych wraz z określeniem zasadności i ram utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i/lub Miejscowego Planu Rewitalizacji 2016-06-01 07:33:32 Minął termin składania ofert
RGKiM.272.6.2016.WK Opracowanie dokumentacji pn: Analiza tkanki miejskiej obszaru "Centrum" 2016-05-12 12:27:52 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.5.2016.WK Przeprowadzenie badań społecznych na społeczeństwie wyznaczonego obszaru Gminy Miasta Puck i opracowanie raportu oraz propozycji działań rewitalizacyjnych 2016-04-20 14:14:21 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.4.2016.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji projektu pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - Urząd Miasta Puck wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 2016-06-01 07:31:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.3.2016.WK - Modernizacja nawierzchni ulic 2016-05-12 12:29:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.2.2016.WK - Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wejherowskiej 2016-04-04 13:10:34 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.44.2015.WK Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck. 2016-01-20 16:14:44 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.41.2015.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. Pokoju 6 2015-12-15 15:21:42 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.40.2015.WK - Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2015-12-11 13:04:02 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.39.2015.WK; dostawa 3 sztuk tabletów wraz z programem operacyjnym. 2015-12-14 14:09:46 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.37.2015 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2016-01-13 12:54:14 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.36.2015 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2015-12-28 15:35:34 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.35.1015.WK Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck. 2015-12-01 17:33:53 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.31.2015 Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek wraz z instalacją pod wskazanym adresem 2015-12-04 13:55:42 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.29.2015 Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. 10-go Lutego 31. 2015-12-09 12:17:39 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.28.2015 Modernizacja budynków komunalnych - budynki ul. Pokoju 3, 5, 7 2015-10-29 21:18:29 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.25.2015 Modernizacja budynków komunalnych - budynki ul. Pokoju 3, 5, 7 2015-09-28 15:35:59 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.24.2015 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2015-09-24 18:01:59 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.23.2015 Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. 10 lutego 27 2015-10-23 11:09:25 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.22.2015 Modernizacja budynków komunalnych - budynki ul. Pokoju 2,4,6 2015-10-23 11:09:10 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.21.2015 Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Pucku wraz z rozbiórką garaży. 2015-10-23 11:08:54 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.20.2015 Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Pucku wraz z rozbiórką garaży. 2015-09-02 16:03:21 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.19.2015; Modernizacja ul. Abrahama II etap - chodnik wschodni. 2015-07-20 15:15:03 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.18.2015; Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej 2015-07-08 15:20:13 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego 2015-07-20 21:48:10 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.14.2015 Wykonanie koncepcji realizacyjnej w ramach umowy na realizację zadania pn.: Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i raportu OOS dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich. 2015-06-12 09:29:29 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.16.2015 Budowa windy 2015-07-28 19:48:07 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.13.2015 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2015-06-08 15:52:32 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego 2015-05-28 22:30:24 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.12.2015 Modernizacja ul. Abrahama II etap 2015-05-29 14:09:42 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.9.2015 Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej 2015-05-07 15:22:49 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.10.2015 Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek wraz z instalacją pod wskazanym adresem 2015-04-30 21:28:29 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2015 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasta Puck i ich zagospodarowanie 2015-05-15 15:01:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.21.2014 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasta Puck i ich zagospodarowanie 2014-12-31 08:51:54 Minął termin składania ofert
ZP.271.20.2014 Modernizacja budynków komunalnych. 2015-01-02 13:11:55 Minął termin składania ofert
ZP.271.17.2014 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasta Puck i ich zagospodarowanie 2014-12-10 15:14:39 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2014 Modernizacja budynków komunalnych. 2014-11-27 20:00:36 Minął termin składania ofert
RGKiŚ.271.18.2014 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2014-11-20 20:45:48 Minął termin składania ofert
RGKiŚ.271.16.2014 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2014-10-14 17:43:20 Minął termin składania ofert
RGKiŚ.271.15.2014 Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek wraz z instalacją pod wskazanym adresem 2014-10-23 14:32:25 Minął termin składania ofert
ZP.271.14.2014 Modernizacja budynków komunalnych. 2014-10-28 17:17:37 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2014 Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta Puck 2014-09-30 21:19:36 Minął termin składania ofert
ZP.271.12.2014 Modernizacja budynków komunalnych. 2014-09-18 20:05:50 Minął termin składania ofert
ZP.271.11.2014 Budowa drogi dojazdowej od ul. AWP do budynku 16 A w Pucku 2014-08-06 18:21:00 Minął termin składania ofert
Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pn. Aktywność-Praca-Rozwój 2014-08-19 12:44:28 Minął termin składania ofert
ZP.271.10.2014 Modernizacja ul. Abrahama w Pucku ? Etap I (zakres E1) 2014-07-23 18:07:37 Minął termin składania ofert
ZP.271.9.2014 Przebudowa ul. Mickiewicza w Pucku - etap II. 2014-05-21 20:00:09 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2014 Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2014-05-13 20:47:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.8.2014 Zakup energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej. 2014-05-06 13:14:30 Minął termin składania ofert
Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i raportu OOS dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich. 2014-06-03 20:01:02 Minął termin składania ofert
ZP.271.6.2014 Remonty, modernizacja ulic, dróg gruntowych, chodników i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Puck 2014-04-22 19:42:31 Minął termin składania ofert
ZP.271.2.2014 Usługi elektryczne na terenie miasta Puck 2014-02-21 15:30:21 Minął termin składania ofert
ZP.271.15.2013 Puck: Operacja Puck - z przeszłością w przyszłość. Aktualizacja systemu informacji miejskiej 2013-12-31 16:14:58 Minął termin składania ofert