Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
RGKiM.271.11.2017.WK Konkurs na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych 2017-04-13 16:34:16 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.10.2017.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku komunalnego w Pucku, ul. Pokoju 8 w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 2017-04-18 12:04:39 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.9.2017.WK Modernizacja zejść na plażę - schody nr 2 2017-04-20 13:45:30 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.8.2017.WK Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Pucku 2017-04-19 13:57:27 Składanie ofert w toku
2017-04-24
RGKiM.271.7.2017.WK Adaptacja budynku przy ul. Wejherowskiej w Pucku na potrzeby przedszkola 2017-04-20 15:37:29 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.6.2017.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków komunalnych w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę 2017-04-21 11:43:25 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.5.2017.WK Zorganizowanie i przeprowadzenie otwartego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych 2017-03-21 09:03:37 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.3.2017.WK Zorganizowanie i przeprowadzenie otwartego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejacych terenów zielonych 2017-02-22 12:55:02 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.32.2016.WK Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2017-02-07 09:08:58 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.2.2017.WK Rozbudowa systemu monitoringu obszaru Centrum 2017-03-03 09:37:23 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.1.2017.WK Utrzymanie, konserwacja, dostawa i ustawienie oznakowania pionowego 2017-02-21 10:25:46 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.22.2016.WK Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - Urząd Miasta Puck, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 2017-01-03 13:38:03 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.26.2016.WK Modernizacja nawierzchni ulic-Przebudowa ul. Kapitańskiej i ul. Abrahama w Pucku 2016-12-30 12:22:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.31.2016.WK Budowa, modernizacja ulic, dróg gruntowych, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Puck 2017-02-09 08:15:01 Minął termin składania ofert
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2016-12-07 08:25:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.29.2016.WK Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2016-12-22 08:06:55 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.27.2016.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. Nowa 4 2016-12-15 15:30:22 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.24.2016.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. 10 Lutego 31 2016-11-23 09:34:24 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.23.2016.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. Nowa 4 2016-11-03 14:42:13 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.21.2016.WK Opracowanie dokumentacji pn.; Analiza urbanistyczno-architektoniczna dotycząca przestrzeni publicznych wraz z określeniem zasadności i ram utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i/lub Miejscowego Planu Rewitalizacji oraz wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 2016-10-17 12:55:26 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.19.2016.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji projektu pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - Publiczne Gimnazjum wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 2016-10-07 12:49:14 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.18.2016.WK Regulacja studni na Osiedlu Grodzisko w Pucku 2016-07-01 12:05:48 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.17.2016.WK Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Puck i płatnymi parkingami miejskimi 2016-08-10 09:25:04 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.16.2016.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynki ul. Gdańska 2, 6 2016-08-11 09:25:04 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.15.2016.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. Sobieskiego 9 2016-07-20 10:16:16 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.14.2016.WK; Modernizacja zejść na plażę - schody nr 1 2016-06-30 13:03:19 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.13.2016.WK Opracowanie dokumentacji pn.: Analiza urbanistyczno-architektoniczna dotycząca przestrzeni publicznych wraz z określeniem zasadności i ram utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i/lub Miejscowego Planu Rewitalizacji 2016-06-06 13:34:02 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.12.2016.WK Przeprowadzenie badań społecznych na społeczeństwie wyznaczonego obszaru Gminy Miasta Puck i opracowanie raportu oraz propozycji działań rewitalizacyjnych 2016-06-20 14:03:04 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.10.2016.WK Bieżące utrzymanie dróg - odnowa i wykonywanie nowego oznakowania poziomego na drogach w mieście Puck 2016-05-30 14:14:18 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.11.2016.WK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2016-04-14 14:55:17 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.9.2016.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji projektu pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck ? Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 2016-06-08 13:53:19 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.8.2016.WK Modernizacja zejść na plażę - schody nr 1 2016-05-04 12:57:20 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.7.2016.WK Opracowanie dokumentacji pn.: Analiza urbanistyczno-architektoniczna dotycząca przestrzeni publicznych wraz z określeniem zasadności i ram utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i/lub Miejscowego Planu Rewitalizacji 2016-06-01 07:33:32 Minął termin składania ofert
RGKiM.272.6.2016.WK Opracowanie dokumentacji pn: Analiza tkanki miejskiej obszaru "Centrum" 2016-05-12 12:27:52 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.5.2016.WK Przeprowadzenie badań społecznych na społeczeństwie wyznaczonego obszaru Gminy Miasta Puck i opracowanie raportu oraz propozycji działań rewitalizacyjnych 2016-04-20 14:14:21 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.4.2016.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji projektu pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - Urząd Miasta Puck wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 2016-06-01 07:31:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.3.2016.WK - Modernizacja nawierzchni ulic 2016-05-12 12:29:43 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.2.2016.WK - Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wejherowskiej 2016-04-04 13:10:34 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.44.2015.WK Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck. 2016-01-20 16:14:44 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.41.2015.WK Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. Pokoju 6 2015-12-15 15:21:42 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.40.2015.WK - Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2015-12-11 13:04:02 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.39.2015.WK; dostawa 3 sztuk tabletów wraz z programem operacyjnym. 2015-12-14 14:09:46 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.37.2015 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2016-01-13 12:54:14 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.36.2015 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2015-12-28 15:35:34 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.35.1015.WK Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck. 2015-12-01 17:33:53 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.31.2015 Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek wraz z instalacją pod wskazanym adresem 2015-12-04 13:55:42 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.29.2015 Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. 10-go Lutego 31. 2015-12-09 12:17:39 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.28.2015 Modernizacja budynków komunalnych - budynki ul. Pokoju 3, 5, 7 2015-10-29 21:18:29 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.25.2015 Modernizacja budynków komunalnych - budynki ul. Pokoju 3, 5, 7 2015-09-28 15:35:59 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.24.2015 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2015-09-24 18:01:59 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.23.2015 Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. 10 lutego 27 2015-10-23 11:09:25 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.22.2015 Modernizacja budynków komunalnych - budynki ul. Pokoju 2,4,6 2015-10-23 11:09:10 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.21.2015 Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Pucku wraz z rozbiórką garaży. 2015-10-23 11:08:54 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.20.2015 Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Pucku wraz z rozbiórką garaży. 2015-09-02 16:03:21 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.19.2015; Modernizacja ul. Abrahama II etap - chodnik wschodni. 2015-07-20 15:15:03 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.18.2015; Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej 2015-07-08 15:20:13 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego 2015-07-20 21:48:10 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.14.2015 Wykonanie koncepcji realizacyjnej w ramach umowy na realizację zadania pn.: Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i raportu OOS dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich. 2015-06-12 09:29:29 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.16.2015 Budowa windy 2015-07-28 19:48:07 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.13.2015 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2015-06-08 15:52:32 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego 2015-05-28 22:30:24 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.12.2015 Modernizacja ul. Abrahama II etap 2015-05-29 14:09:42 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.9.2015 Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej 2015-05-07 15:22:49 Minął termin składania ofert
RGKiM.271.10.2015 Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek wraz z instalacją pod wskazanym adresem 2015-04-30 21:28:29 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2015 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasta Puck i ich zagospodarowanie 2015-05-15 15:01:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.21.2014 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasta Puck i ich zagospodarowanie 2014-12-31 08:51:54 Minął termin składania ofert
ZP.271.20.2014 Modernizacja budynków komunalnych. 2015-01-02 13:11:55 Minął termin składania ofert
ZP.271.17.2014 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasta Puck i ich zagospodarowanie 2014-12-10 15:14:39 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2014 Modernizacja budynków komunalnych. 2014-11-27 20:00:36 Minął termin składania ofert
RGKiŚ.271.18.2014 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2014-11-20 20:45:48 Minął termin składania ofert
RGKiŚ.271.16.2014 Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu 2014-10-14 17:43:20 Minął termin składania ofert
RGKiŚ.271.15.2014 Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek wraz z instalacją pod wskazanym adresem 2014-10-23 14:32:25 Minął termin składania ofert
ZP.271.14.2014 Modernizacja budynków komunalnych. 2014-10-28 17:17:37 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2014 Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta Puck 2014-09-30 21:19:36 Minął termin składania ofert
ZP.271.12.2014 Modernizacja budynków komunalnych. 2014-09-18 20:05:50 Minął termin składania ofert
ZP.271.11.2014 Budowa drogi dojazdowej od ul. AWP do budynku 16 A w Pucku 2014-08-06 18:21:00 Minął termin składania ofert
Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pn. Aktywność-Praca-Rozwój 2014-08-19 12:44:28 Minął termin składania ofert
ZP.271.10.2014 Modernizacja ul. Abrahama w Pucku ? Etap I (zakres E1) 2014-07-23 18:07:37 Minął termin składania ofert
ZP.271.9.2014 Przebudowa ul. Mickiewicza w Pucku - etap II. 2014-05-21 20:00:09 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2014 Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miasta Puck 2014-05-13 20:47:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.8.2014 Zakup energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej. 2014-05-06 13:14:30 Minął termin składania ofert
Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i raportu OOS dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich. 2014-06-03 20:01:02 Minął termin składania ofert
ZP.271.6.2014 Remonty, modernizacja ulic, dróg gruntowych, chodników i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Puck 2014-04-22 19:42:31 Minął termin składania ofert
ZP.271.2.2014 Usługi elektryczne na terenie miasta Puck 2014-02-21 15:30:21 Minął termin składania ofert
ZP.271.15.2013 Puck: Operacja Puck - z przeszłością w przyszłość. Aktualizacja systemu informacji miejskiej 2013-12-31 16:14:58 Minął termin składania ofert