Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie 1 Wioleta Białk 2014-01-15 14:27:26 dodanie dokumentu
Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Wioleta Białk 2014-01-15 14:25:29 dodanie dokumentu
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych Wioleta Białk 2014-01-15 14:23:15 dodanie dokumentu
Wniosek o wpis do rejestru zlobkow i klubów dziecięcych Wioleta Białk 2014-01-15 14:21:22 dodanie dokumentu
Wniosek o wpis do rejestru zlobkow i klubow dzieciecych Wioleta Białk 2014-01-15 14:19:51 usunięcie dokumentu
Wniosek o wpis do rejestru zlobkow i klubow dzieciecych Wioleta Białk 2014-01-15 14:19:43 dodanie dokumentu
Dotacje oświatowe w okresie wakacji dla szkół Wioleta Białk 2014-01-15 14:12:06 dodanie dokumentu
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w okresie wakacyjnym Wioleta Białk 2014-01-15 14:11:10 dodanie dokumentu
Dotacje oświatowe 2 Wioleta Białk 2014-01-15 14:05:44 edycja dokumentu
Dotacje oświatowe 2 Wioleta Białk 2014-01-15 14:04:08 dodanie dokumentu
Dotacje oświatowe 1 Wioleta Białk 2014-01-15 14:03:01 edycja dokumentu
Dotacje oświatowe 1 Wioleta Białk 2014-01-15 14:02:12 dodanie dokumentu
Uchwała z dnia 29 września 2009 r. ws. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół Wioleta Białk 2014-01-15 13:40:52 dodanie dokumentu
Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis Wioleta Białk 2014-01-15 13:35:14 dodanie dokumentu
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Wioleta Białk 2014-01-15 13:29:58 dodanie dokumentu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Wioleta Białk 2014-01-15 13:28:39 dodanie dokumentu
Wzór wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianego Wioleta Białk 2014-01-15 13:22:47 dodanie dokumentu
Dofinansowanie kształcenia młodocianego Wioleta Białk 2014-01-15 13:20:50 edycja dokumentu
Dofinansowanie kształcenia młodocianego Wioleta Białk 2014-01-15 13:17:08 edycja dokumentu
Dofinansowanie kształcenia młodocianego Wioleta Białk 2014-01-15 13:16:51 dodanie dokumentu
Dofinansowanie kształcenia młodocianego Wioleta Białk 2014-01-15 13:15:43 usunięcie dokumentu
Dofinansowanie kształcenia młodocianego Wioleta Białk 2014-01-15 13:15:09 edycja dokumentu
Dofinansowanie kształcenia młodocianego Wioleta Białk 2014-01-15 13:14:34 dodanie dokumentu
Dokumenty do pobrania Wioleta Białk 2014-01-15 13:09:59 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Wioleta Białk 2014-01-15 13:09:52 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Wioleta Białk 2014-01-15 13:07:04 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Wioleta Białk 2014-01-15 13:05:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej odbioru nieruchomości stanowiącej część działki obecnie oznaczonej numerem 201/5 (wcześniej oznaczonej numerem 201/2) obręb 2 mapa 1, położonej w Pucku przy ul. Żeglarzy oraz sporządzenia protokołu z przekazania nieruchomości Gminie Miasta Puck Bożena Cieśla 2014-01-15 11:53:27 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. Bożena Cieśla 2014-01-15 11:48:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. Bożena Cieśla 2014-01-15 11:45:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2014 r. Bożena Cieśla 2014-01-15 11:44:28 usunięcie dokumentu
Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej odbioru nieruchomości stanowiącej część działki obecnie oznaczonej numerem 201/5 (wcześniej oznaczonej numerem 201/2) obręb 2 mapa 1, położonej w Pucku przy ul. Żeglarzy oraz sporządzenia protokołu z przekazania nieruchomości Gminie Miasta Puck Krzysztof Derc 2014-01-15 09:04:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2014-01-15 08:56:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w ramach Programu Profilaktyki,Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku w roku 2014, Programu Wspierania Rodziny w Pucku na lata 2012-2015, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pucku na lata 2012-2018 dla organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) w 2014 Bożena Cieśla 2014-01-14 12:52:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasady finansowania /dofinansowania/ zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku w roku 2014, Programu Wspierania Rodziny w Pucku na lata2012-2015, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pucku na lata 2012-2018 dla miejskich jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, instytucji kultury w 2014 roku Bożena Cieśla 2014-01-14 12:46:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2014 rok Bożena Cieśla 2014-01-13 08:55:46 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2014 rok. Bożena Cieśla 2014-01-13 08:54:49 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2014 rok. Bożena Cieśla 2014-01-13 08:54:16 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 2/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2014 rok Bożena Cieśla 2014-01-13 08:52:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2014 rok. Bożena Cieśla 2014-01-13 08:49:30 dodanie dokumentu