Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zaświadczenia
- dokument tożsamości
- zapewnienie
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
- osoba, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Sposób załatwienia sprawy:

- złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia
- złożenie kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa oraz wymaganych dokumentów.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- 38,00 zł - zaświadczenie

Opłatę skarbową można uiścić w biurze USC pok. 11 wyłącznie kartą płatniczą.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo na konto Urzędu Miasta Puck: Bank Millenium

46 1160 2202 0000 0001 6285 3567
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Za wydanie dodatkowego wielojęzycznego formularza wnosi się opłatę w wysokości 17 zł na konto  Urzędu Miasta Puck: Bank Millenium

46 1160 2202 0000 0001 6285 3567

Czas załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy przez kierownika USC wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo - zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony. Osoby te w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709) art. 83
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz. 735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)
- ustawa z dnia 04.04.2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019, poz. 860)

Inne informacje:

1) Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą może otrzymać obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa
2) Celem złożenia zapewnienia należy stawić się u wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
3) Zaświadczenie ważne jest 6 m-cy od daty wystawienia.

Od 24 maja 2019 istnieje możliwość wydania wielojęzycznego standardowego formularza do zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą. Wielojęzyczny formularz jest urzędowym tłumaczeniem załączanym do wydanego zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą i tylko razem z tym zaświadczeniem może być przedstawiany instytucjom na terenie Unii Europejskiej (formularz samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej).
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:
1) jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;
2) po wydaniu zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz – w przypadku ubiegania się o wielojęzyczny formularz do w/w zaświadczenia należy załączyć oryginał tego zaświadczenia.
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym wydano zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 17-08-2022 11:32:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Thiel 17-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Paweł Thiel 17-08-2022 11:32:18