Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

- dokument tożsamości
- wniosek
- oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego
- oryginał tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego

Sposób załatwienia sprawy:

- złożenie wniosku
- złożenie zagranicznego aktu stanu cywilnego - złożenie tłumaczenia
- wydanie odpisu zupełnego

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- 50 zł - odpis zupełny po dokonaniu transkrypcji.

Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo na konto Urzędu Miasta Puck: Bank Millenium

46 1160 2202 0000 0001 6285 3567 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Czas załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji odmawiającej transkrypcji aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709) art. 104-106
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
- Konwencja Nr 16 z dnia 08.09.1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)
- ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)

Inne informacje:

1) Wniosek o wpisanie aktu składa się do wybranego kierownika USC.
2) Jeżeli dokument zagraniczny jest wielojęzyczny tłumaczenie nie jest wymagane.
3) Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
4) Kierownik USC dokonuje wiernego przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie. Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z wnioskiem o transkrypcję, ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.
5) Jeżeli wniosek dotyczy transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym ww. wniosku. Jeżeli nie zrobią tego od razu, to oświadczenia takie można złożyć w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Dot. 11 wniosek transkrypcja aktu małżeństwa.pdf (PDF, 104.88Kb) 2022-09-07 08:40:37 133 razy
2 Dot. 11 wniosek transkrypcja aktu urodzenia.pdf (PDF, 101.62Kb) 2022-09-07 08:40:37 132 razy
3 Dot. 11 transkrypcja zgonu !!!!!!! 2022.pdf (PDF, 68.04Kb) 2022-08-17 11:30:43 122 razy
4 Dot. 11 wniosek transkrypcja aktu małżeństwa.odt (ODT, 15.80Kb) 2022-08-17 11:30:43 122 razy
5 Dot. 11 wniosek transkrypcja aktu urodzenia.odt (ODT, 16.70Kb) 2022-08-17 11:30:43 116 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 17-08-2022 11:30:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Thiel 17-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Paweł Thiel 07-09-2022 08:40:37