Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestracja urodzeń

Wymagane dokumenty:

- dokumenty tożsamości rodziców:
- matki,
- ojca,
- pełnomocnika

Jeżeli w rejestrze stanu cywilnego brak jest aktów stanu cywilnego rodziców dziecka, będących podstawą do sporządzenia aktu urodzenia dziecka, to rejestracja nastąpi po przeniesieniu tych aktów do rejestru stanu cywilnego (do 10 dni roboczych) przez urząd stanu cywilnego przechowujący księgę.

Obcokrajowiec chcący zgłosić urodzenie dziecka przedkłada oryginał aktu urodzenia matki dziecka (panna) lub aktu małżeństwa wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (do wglądu).

Sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli akt urodzenia matki (matka jest panną) lub akt małżeństwa rodziców dziecka znajduje się w rejestrze stanu cywilnego, to niezwłocznie następuje
- sporządzenie protokołu urodzenia dziecka,
- sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
- wydanie 1 odpisu skróconego aktu urodzenia,
- nadanie Nr PESEL i wydanie zaświadczenia,
- zameldowanie dziecka.
W sytuacji gdy brak jest aktów w rejestrze stanu cywilnego to tut. USC występuje o migrację tych aktów do właściwych urzędów stanu cywilnego i dopiero, gdy akty te zostaną przeniesione do rejestru stanu cywilnego możliwe jest sporządzenie protokołu, aktu urodzenia, wydanie odpisu, nadanie numeru PESEL i wydanie zaświadczenia.

Opłaty:

Zwolnione od opłaty skarbowej

Czas załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.
Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28.11.2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ) art. 14, 47 pkt.1, 52 - 60.
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2305)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781).

Inne informacje:

W USC w Pucku rejestruje się dziecko, jeśli urodziło się ono na terenie Pucka lub Gminy Puck w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Po tych terminach kierownik USC sporządza akt urodzenia "z urzędu" oraz nadaje dziecku imię "z urzędu".
Od 1 czerwca 2018 r. istnieje możliwość zarejestrowania dziecka online na stronie www.obywatel.gov.pl

Jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem, to zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać ojciec dziecka, ale tylko wtedy, gdy uznał swoje ojcostwo przed narodzeniem dziecka (tzw. uznanie dziecka poczętego). W sytuacji gdy nie było wcześniej uznania ojcostwa, to oświadczenie takie można złożyć jednocześnie przy rejestracji narodzin dziecka (wymagane jest osobiste stawiennictwo obojga rodziców).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 17-08-2022 11:28:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Thiel 17-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Paweł Thiel 17-08-2022 11:28:53