Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu
- dokument tożsamości
- dokumenty stwierdzające uprawnienie do otrzymania odpisu w przypadku ubiegania się o dokument osoby, która posiada interes prawny
- prawomocne postanowienie sądu o ustanowienie opieki prawnej (w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny)
- oryginał pełnomocnictwa (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika)

Sposób załatwienia sprawy:

- złożenie wniosku w sprawie wydania odpisu
- wydanie żądanego odpisu aktu stanu cywilnego

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- 22,00 zł - odpis skrócony
- 22,00 zł - odpis skrócony wielojęzyczny
- 33,00 zł - odpis zupełny
- 17,00 zł - pełnomocnictwo (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Opłatę skarbową można wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu Bank Millenium w Pucku  nr 461160 2202 0000 0001 6285 3567 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Ustawa o opłacie skarbowej normuje przypadki wyłączeń i zwolnień od jej uiszczenia (np. odpisy potrzebne do wydania paszportu, świadczeń rodzinnych, socjalnych, celów szkolnych, zatrudnienia, ZUS, nie podlegają opłacie skarbowej).
Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są także osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Za wydanie dodatkowego wielojęzycznego formularza wnosi się opłatę w wysokości 17 zł na konto nr  Bank Millenium w Pucku  nr 461160 2202 0000 0001 6285 3567

Czas załatwienia sprawy:

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Pucku) wydanie odpisu następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu miała miejsce po 1 marca 2015 r. lub akt znajduje się w bazie Systemu Rejestrów Państwowych, wydanie odpisu aktu następuje niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydania odpisu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709) art. 44-45, 49-50
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
- Konwencja Nr 16 z dnia 08.09.1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego z dnia 29.01.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 194)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)
- ustawa z dnia 04.04.2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019, poz. 860)

Inne informacje:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Od 24 maja 2019 istnieje możliwość wydawania wielojęzycznych standardowych formularzy do wydanych po 1 marca 2015 roku skróconych odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Wielojęzyczny formularz jest urzędowym tłumaczeniem załączanym do wydanego wcześniej odpisu skróconego aktu stanu cywilnego i tylko razem z tym odpisem może być przedstawiany instytucjom na terenie Unii Europejskiej (formularz samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej).
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:
1) jednocześnie z wnioskiem o wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;
2) po wydaniu odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym wydano odpis skrócony aktu stanu cywilnego.
UWAGA: Należy odróżnić wielojęzyczny standardowy formularz, który jest dokumentem tłumaczeniowym dodatkowo dołączanym do polskiego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego od wielojęzycznego odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 07_09_2022_08_43_00_Dot. 3 WNIOSEK O WYDANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO USC Puck.pdf (PDF, 247.16Kb) 2022-09-07 08:43:00 538 razy
2 Dot. 3 wielojęzyczny formularz odpis.pdf (PDF, 109.40Kb) 2022-09-07 08:43:00 145 razy
3 Dot. 3 WNIOSEK O WYDANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO USC Puck.pdf (PDF, 247.16Kb) 2022-08-17 11:25:58 467 razy
4 Dot. 3 wielojęzyczny formularz odpis.odt (ODT, 20.01Kb) 2022-08-17 11:25:58 135 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 17-08-2022 11:25:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Thiel 17-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Paweł Thiel 07-09-2022 08:43:00