Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i raportu OOS dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 dokumentacja_ogloszenie.pdf (PDF, 86.KB) 2014-03-28 18:37:56 86.KB 1247 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_dokumentacja.doc (DOC, 581KB) 2014-03-28 18:37:56 581KB 745 razy
2 Projekt budowlany.pdf (PDF, 154KB) 2014-03-28 18:39:22 154KB 899 razy
3 Projekt wykonawczy.pdf (PDF, 139KB) 2014-03-28 18:39:45 139KB 787 razy
4 analiza nawigacyjna TYTULOWA.pdf (PDF, 64.KB) 2014-03-28 18:40:12 64.KB 695 razy
5 Analiza nawigacyjna TEKST.pdf (PDF, 1.9MB) 2014-03-28 18:41:25 1.9MB 1314 razy
6 analiza_nawigacyjna_rys1.pdf (PDF, 10.MB) 2014-03-28 18:42:30 10.MB 689 razy
7 analiza nawigacyjna rys2.pdf (PDF, 2.9MB) 2014-03-28 18:44:24 2.9MB 671 razy
8 analiza_nawigacyjna_rys4.pdf (PDF, 4.1MB) 2014-03-28 18:55:03 4.1MB 655 razy
9 analiza_nawigacyjna_rys6.pdf (PDF, 4.1MB) 2014-03-28 18:55:03 4.1MB 690 razy
10 analiza_nawigacyjna_rys5.pdf (PDF, 4.1MB) 2014-03-28 18:55:03 4.1MB 675 razy
11 analiza_nawigacyjna_rys3.pdf (PDF, 4.1MB) 2014-03-28 18:55:03 4.1MB 645 razy
12 dg-77-2009_puck_port_-_tekst.pdf (PDF, 44.KB) 2014-03-28 19:11:38 44.KB 723 razy
13 dg77_2009__tytulowa.pdf (PDF, 64.KB) 2014-03-28 19:11:38 64.KB 692 razy
14 raport_port_rybacki.pdf (PDF, 2.7MB) 2014-03-28 19:17:44 2.7MB 1738 razy
15 koncepcja_opis__tytulowa.pdf (PDF, 65.KB) 2014-03-28 19:20:11 65.KB 732 razy
16 koncepcja_opis_techniczny.pdf (PDF, 2.4MB) 2014-03-28 19:20:21 2.4MB 742 razy
17 koncepcja_rys._11.0..pdf (PDF, 388KB) 2014-03-28 20:16:45 388KB 687 razy
18 koncepcja_rys._1.0..pdf (PDF, 3.0MB) 2014-03-28 20:16:45 3.0MB 714 razy
19 koncepcja_rys._10.3..pdf (PDF, 875KB) 2014-03-28 20:16:45 875KB 702 razy
20 koncepcja_rys._14.0..pdf (PDF, 1.4MB) 2014-03-28 20:16:45 1.4MB 680 razy
21 koncepcja_rys._10.1..pdf (PDF, 855KB) 2014-03-28 20:16:45 855KB 694 razy
22 koncepcja_rys._10.2..pdf (PDF, 875KB) 2014-03-28 20:16:45 875KB 694 razy
23 koncepcja_rys._12.0..pdf (PDF, 366KB) 2014-03-28 20:16:45 366KB 693 razy
24 koncepcja_rys._10.4..pdf (PDF, 877KB) 2014-03-28 20:16:45 877KB 689 razy
25 koncepcja_rys._8.0..pdf (PDF, 33.MB) 2014-03-28 21:42:54 33.MB 707 razy
26 koncepcja_rys._9.1..pdf (PDF, 100KB) 2014-03-28 21:42:54 100KB 690 razy
27 koncepcjarys._13.0..pdf (PDF, 349KB) 2014-03-28 21:42:54 349KB 694 razy
28 koncepcja_rys._3.0..pdf (PDF, 2.9MB) 2014-03-28 21:42:54 2.9MB 673 razy
29 koncepcja_rys._7.1..pdf (PDF, 33.MB) 2014-03-28 21:42:54 33.MB 691 razy
30 koncepcja_rys._9.2..pdf (PDF, 1.0MB) 2014-03-28 21:42:54 1.0MB 685 razy
31 koncepcja_rys._9.4..pdf (PDF, 1.0MB) 2014-03-28 21:42:54 1.0MB 711 razy
32 koncepcja_rys._7.0..pdf (PDF, 33.MB) 2014-03-28 21:42:54 33.MB 699 razy
33 koncepcja_rys._2.0..pdf (PDF, 99.MB) 2014-03-28 21:42:54 99.MB 720 razy
34 koncepcja_rys._5.0..pdf (PDF, 33.MB) 2014-03-28 21:42:54 33.MB 693 razy
35 koncepcja_rys._6.0..pdf (PDF, 33.MB) 2014-03-28 21:42:54 33.MB 698 razy
36 koncepcja_rys._4.0..pdf (PDF, 16.MB) 2014-03-28 21:42:54 16.MB 691 razy
37 koncepcja_rys._9.3..pdf (PDF, 1.0MB) 2014-03-28 21:42:54 1.0MB 697 razy
38 ocena_oddzialywania_tytulowa.pdf (PDF, 65.KB) 2014-03-28 21:50:25 65.KB 750 razy
39 spr_451__grunt_z_warstw_dennych__port_rybacki_w______pucku_0.pdf (PDF, 331KB) 2014-03-28 21:50:25 331KB 961 razy
40 wstepna_ocena_wplywu_inwestycji_na_srodowisko.pdf (PDF, 2.0MB) 2014-03-28 21:52:36 2.0MB 874 razy
41 zal_2_objasnienia_znakow_i_symboli.pdf (PDF, 396KB) 2014-03-28 21:56:32 396KB 628 razy
42 zal_4_2_przekroj_geotechniczny_ii-ii.pdf (PDF, 977KB) 2014-03-28 21:56:32 977KB 713 razy
43 zal_5_sondowania_dph.pdf (PDF, 134KB) 2014-03-28 21:56:32 134KB 636 razy
44 zal_4_1_przekroj_geotechniczny.pdf (PDF, 799KB) 2014-03-28 21:56:32 799KB 712 razy
45 zal_3_tabela_parametrow_geotechnicznych.pdf (PDF, 266KB) 2014-03-28 21:56:32 266KB 685 razy
46 zestawienie_wynikow_badan_dg77_2009.pdf (PDF, 45.KB) 2014-03-28 21:56:32 45.KB 687 razy
47 zal_1_mapa_dokumentacyjna_1_2000.pdf (PDF, 2.3MB) 2014-03-28 21:56:32 2.3MB 715 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.04.2014r..pdf (PDF, 3.8MB) 2014-04-22 18:21:34 3.8MB 756 razy
2 SIWZ 22.04.2014r..doc (DOC, 580KB) 2014-04-22 18:22:15 580KB 739 razy
3 zalacznik_nr_1_analiza_nawigacyjna_tekst.pdf (PDF, 1.9MB) 2014-04-22 18:24:54 1.9MB 1870 razy
4 zalacznik_nr_1_analiza_nawigacyjna_tytulowa.pdf (PDF, 65.KB) 2014-04-22 18:24:54 65.KB 783 razy
5 zalacznik_nr_2_dg-77-2009_puck_port_tekst.pdf (PDF, 44.KB) 2014-04-22 18:29:42 44.KB 812 razy
6 zalacznik_nr_2_zla_dg77_2009_tytulowa.pdf (PDF, 64.KB) 2014-04-22 18:29:42 64.KB 707 razy
7 zalacznik_nr_2_przekroj_geotechniczny_ii-ii.pdf (PDF, 977KB) 2014-04-22 18:29:42 977KB 724 razy
8 zalacznik_nr_2_przekroj_geotechniczny.pdf (PDF, 799KB) 2014-04-22 18:29:42 799KB 689 razy
9 zalacznik_nr_2_tabela_parametrow_geotechnicznych.pdf (PDF, 266KB) 2014-04-22 18:29:42 266KB 700 razy
10 zalacznik_nr_2_zestawienie_wynikow_badan_dg77_2009.pdf (PDF, 45.KB) 2014-04-22 18:29:42 45.KB 692 razy
11 zalacznik_nr_2_objasnienia_znakow_i_symboli.pdf (PDF, 396KB) 2014-04-22 18:29:42 396KB 700 razy
12 zalacznik_nr_2_mapa_dokumentacyjna_1_2000.pdf (PDF, 2.3MB) 2014-04-22 18:29:42 2.3MB 1244 razy
13 zalacznik_nr_2_sondowania_dph.pdf (PDF, 134KB) 2014-04-22 18:29:42 134KB 662 razy
14 art._38.2_odpowiedzi_wyjasnienia.pdf (PDF, 2.7MB) 2014-04-22 18:33:50 2.7MB 822 razy
15 zalacznik_nr_3_opis__tytulowa.pdf (PDF, 66.KB) 2014-04-22 18:36:09 66.KB 786 razy
16 zalacznik_nr_3_opis_techniczny.pdf (PDF, 2.4MB) 2014-04-22 18:36:09 2.4MB 1869 razy
17 zalacznik_nr_3_rys._11.0..pdf (PDF, 388KB) 2014-04-22 19:04:45 388KB 715 razy
18 zalacznik_nr_3_rys._14.0..pdf (PDF, 1.4MB) 2014-04-22 19:04:45 1.4MB 685 razy
19 zalacznik_nr_3_rys._6.0..pdf (PDF, 21.MB) 2014-04-22 19:04:45 21.MB 730 razy
20 zalacznik_nr_3_rys._2.0..pdf (PDF, 61.MB) 2014-04-22 19:04:45 61.MB 711 razy
21 zalacznik_nr_3_rys._10.2..pdf (PDF, 879KB) 2014-04-22 19:04:45 879KB 714 razy
22 zalacznik_nr_3_rys._13.0..pdf (PDF, 349KB) 2014-04-22 19:04:45 349KB 674 razy
23 zalacznik_nr_3_rys._9.2..pdf (PDF, 1.0MB) 2014-04-22 19:04:45 1.0MB 686 razy
24 zalacznik_nr_3_rys._4.0..pdf (PDF, 16.MB) 2014-04-22 19:04:45 16.MB 690 razy
25 zalacznik_nr_3_rys._3.0..pdf (PDF, 2.9MB) 2014-04-22 19:04:45 2.9MB 907 razy
26 zalacznik_nr_3_rys._1.0..pdf (PDF, 3.0MB) 2014-04-22 19:04:45 3.0MB 710 razy
27 zalacznik_nr_3_rys._12.0..pdf (PDF, 366KB) 2014-04-22 19:04:45 366KB 698 razy
28 zalacznik_nr_4_analiza_falowania.pdf (PDF, 4.8MB) 2014-04-22 19:26:32 4.8MB 880 razy
29 zalacznik_nr_5_batymetria_puck.pdf (PDF, 2.2MB) 2014-04-22 19:26:55 2.2MB 703 razy
30 zalacznik_nr_6_projekt_budowlany.pdf (PDF, 154KB) 2014-04-22 19:27:16 154KB 772 razy
31 zalacznik_nr_7_projekt_wykonawczy.pdf (PDF, 139KB) 2014-04-22 19:27:40 139KB 1176 razy
32 zalacznik_nr_8_puck_plan_pb_i_pbw_architektura_pdf.pdf (PDF, 266MB) 2014-04-22 19:28:04 266MB 799 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf (PDF, 642KB) 2014-04-15 13:23:03 642KB 734 razy
2 SIWZ 15.04.2014r..doc (DOC, 581KB) 2014-04-15 13:25:13 581KB 929 razy
Wynik postępowania
1 img247.pdf (PDF, 1.0MB) 2014-05-15 21:46:09 1.0MB 861 razy
Udzielenie zamówienia
1 img20140603_0001.pdf (PDF, 1.2MB) 2014-06-03 20:01:02 1.2MB 729 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Falkiewicz 28-03-2014 18:37:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Koniecka 28-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Falkiewicz 03-06-2014 20:01:02