Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2019-02-22 12:08:43
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołi zadaniowego ds. projektu pt. "VirtualArch" 2019-02-11 09:02:00
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w 2019 roku w przedszkolach i szkołach niepublicznych 2019-02-06 09:51:06
Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2019r. 2019-01-11 10:04:15
Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2019r. 2019-01-15 07:55:19
Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-01-15 07:56:30
Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-01-11 13:01:41
Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds pozyskiwania środków zewnętrznych 2019-02-01 08:34:51
Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-01-17 14:22:15
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Miasta Puck 2019-02-07 07:46:42
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Miasta Puck 2019-02-06 09:44:06
Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych 2019-01-18 13:21:38
Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie udostępniania radnym Rady Miasta Puck informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się informacje i materiały , oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, w związku z wykonywaniem przez nich mandatu radnego 2019-01-18 12:54:54
Zarządzenie nr 14/2019 Burmiastrza Miasta Puck z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2019r. 2019-02-01 08:30:59
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-03-20 11:41:29
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-02-01 09:43:02
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym i Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck na 2019 r. 2019-02-08 07:53:48
Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-02-05 14:20:02
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck 2019-02-05 14:24:46
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:47:13
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:47:57
Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:48:30
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:55:35
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:56:04
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:56:44
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:57:30
Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:58:08
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:58:50
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 09:59:34
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 10:00:12
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 10:01:17
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 10:01:52
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 10:02:47
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 10:03:55
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-02-11 10:04:32
Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-02-12 11:33:42
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrza Miasta Puck 2019-02-11 09:04:20
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-03-20 11:43:23
Zarządzenie nr 39/2018 Z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-02-19 13:42:48
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku na kadencję 2019 - 2022 2019-02-26 14:41:44
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/3/2015 Rady Miasta Puck z dnia 26 października 2015 r. w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Puck 2019-02-27 09:43:13
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia katalogu zadań i zasad realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2020 r. 2019-02-27 09:44:10
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uczestnictwa w rejonowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2019-02-20 13:30:05
Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta 2019-02-27 13:08:54
Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Puck 2019-02-26 14:28:37
Zarządzenie NR 46/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzennia Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2018 r. 2019-03-18 10:25:21
Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-03-04 15:19:16
Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Miasta Puck 2019-03-20 11:46:39
Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 5 marca 2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 2033 2019-03-05 11:40:32
Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 5 marca 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-03-05 11:42:32
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Puck 2019-06-27 13:22:10
Zarządzenie nr 54/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zapewnienia okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. 2019-03-12 09:41:43
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-03-18 10:26:32
dokument Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 12 marca 2019 w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-03-13 14:50:06
Zarządzenie nr 57/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dni wolnych od pracy i ustalenia terminów ich odpracowania 2019-06-03 14:10:59
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 02 2019 r. 2019-03-18 10:39:18
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiant Zarządzenia Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 02 2019 r. 2019-03-18 10:41:58
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2019 r. 2019-03-27 13:13:00
Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2019r. 2019-03-28 15:45:28
Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-04-09 11:40:09
Zarządzenie NR 63/2019 Burmsitrza Miasta Puck z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzuelenie zamówienia publicznego 2019-03-28 16:15:31
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku 2019-03-29 07:37:22
Zarządzenie nr 65/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie dopłat do rodzajów działalności socjalnej w Urzędzie Miasta Puck oraz ustalenia zasad podziału środków finansowych Funduszu Socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 2019-06-03 14:21:17
Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-04-09 11:40:38
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej 2019-04-15 13:17:11
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2019-04-05 09:53:47
Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-04-05 07:36:02
Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta na 2019r. 2019-04-17 07:42:42
Zarządzenie nr 72/2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-05-13 09:23:43
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowaia o udzielenie zamówienia publicznego 2019-04-16 14:36:06
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 2019-04-17 14:43:28
Zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Specjalista ds realizacji zadania wizualizacji, komunikacji i promocji projektu "VirtualArch" 2019-06-03 14:18:01
Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 26 kwietnia 2019 w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-04-29 13:39:35
Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Puck 2019-04-29 14:59:04
Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds administracyjno-organizacyjnych 2019-06-03 14:15:08
Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. projektu pt. "VirtualArch" 2019-06-18 12:19:24
Zarządzenie nr 80/2019 z dnia 7 maja 2019r.w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-05-10 07:57:37
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku 2019-05-09 12:22:42
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-05-30 11:15:36
Zarządzenie nr 83/2019 z dnia 14 maja 2019r. w sprawie zmiany palnu budżetu miasta na 2019r. 2019-05-21 13:07:45
Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie o zmianie Zarządzenia nr 60/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 arca 2019 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2019 roku 2019-05-17 12:31:49
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. Rewitalizacji 2019-05-16 09:05:43
Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-05-30 11:16:32
Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Puck 2019-07-03 08:39:25
Zarządzenie NR 88/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku 2019-05-28 14:26:28
Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenei zamówienia publicznego 2019-05-31 07:32:12
Zarządzenie nr 90/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2019r. 2019-06-03 14:39:25
Zarządzenie nr 91/2019 z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019r. 2019-06-04 09:49:08
Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia funkcjonowania kąpieliska strzeżonego w Pucku w okresie seonu letniego 2019 2019-06-13 07:57:07
Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Weroniki Damaszke - Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-06-04 10:18:56
Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Weroniki Damaszke - Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-06-04 10:19:27
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-06-13 07:56:15
Zarządzenie nr 96/2019 z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-06-12 11:59:14
Zarządzenie nr 98/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds inwestycji komunalnych 2019-06-27 12:07:28
Zarządzenei NR 99/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-06-13 07:58:05
Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-06-13 07:59:04
Zarządzenie nr 102/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta 2019-06-17 14:29:51
Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawe odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Puck 2019-06-25 11:34:23
Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-06-27 13:53:36
Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-06-26 08:09:28
Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-06-26 08:09:05
Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 24 czerwca 2019 r. w spawie zmiany składu komisji przetargowe do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-06-26 08:07:48
Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2019 r. 2019-06-27 12:39:00
Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Miasta puck z dnia 25 czerwca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającej się o awans na stopien nauczyciela mianowanego w 2019 r. 2019-06-27 12:40:37
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Miasta puck z dnia 25 czerwca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającej się o awans na stopien nauczyciela mianowanego w 2019 r. 2019-06-27 12:41:26
Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Miasta puck z dnia 25 czerwca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającej się o awans na stopien nauczyciela mianowanego w 2019 r. 2019-06-27 12:41:55
Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Miasta puck z dnia 25 czerwca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ubiegającej się o awans na stopien nauczyciela mianowanego w 2019 r. 2019-06-27 12:42:26
Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Kingi Majkowskiej - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-06-27 12:35:36
Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Weroniki Damaszke - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-06-27 12:35:03
Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Marioli Niedźwieckiej - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-06-27 12:34:25
Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Alicji Wittbrodt- pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-06-27 12:33:51
Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Hanny Hebel - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-06-27 12:33:24
Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-06-27 13:20:49
Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-03 14:09:16
Zarządzenie nr 120/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2019r. 2019-07-10 08:12:04
Zarządzenie nr 121A z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu nr 121/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. 2019-07-10 08:19:38
Zarządzenie nr 121/2019 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-07-10 08:17:12
Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego 2019-07-04 10:51:24
Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Puck do wykonywania wobec Burmistrz Miasta Puck czynności z zakresu prawa pracy, z wyłączeniem czynności ziwzanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalaniem wynagrodzenia 2019-07-02 13:50:10
Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta Puck do podpisywania tytułów wykonawczych 2019-07-02 14:22:49
Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia funkcjonowania kąpieliska strzeżonego w Pucku w okresie sezonu letniego 2019 2019-07-09 12:07:38
Zarządzenie nr 127/2019 z dnia 5 lipca 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-07-10 08:20:52
Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-07-10 11:52:09
Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-07-10 11:52:31
Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-07-10 11:52:52
Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-07-10 11:53:25
Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2019-07-10 11:53:41
Zarządzenie nr 133/2019 z dnia 12 lipca 2019r. w sprawi zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2019r. 2019-07-18 16:43:58
Zarządzenie nr 136/2019 z dnia 15 lipca 2019r w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-07-18 16:44:31
Zarządzenie nr 137/2019 z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-07-26 08:12:10
Zarządzenie nr 138/2019 z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2019 z dnia 15 lutego 2019r. 2019-07-24 09:36:13
Zarządzenie nr 156/2019 z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. 2019-08-02 10:26:22
Zarządzenie nr 157/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Puck 2019-08-01 08:38:48
Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznyh limitów na użytkowanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta Puck oraz Straży Miejskiej 2019-08-07 07:33:10
Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza - Panu Piotrowi Ciskowskiemu prowadzenia spraw Gminy Miasta Puck w imieniu Burmistrza Miasta Puck 2019-08-06 09:59:03
Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko uczędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Starszy Archiwista 2019-08-07 07:34:14