KOMUNIKAT dotyczący spisu wyborców

Wyborca, na własny wniosek, wniesiony do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2015 r. może być dopisany do spisu wyborców w dowolnym obwodzie głosowania, oznacza to, że wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, dotyczy to również lokali wyborczych przystosowanych  do potrzeb osób niepełnosprawnych. O dopisanie do spisu wyborców mogą wnioskować także osoby bezdomne, które chcą zagłosować.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców  musi zostać doręczony do Urzędu w oryginale (osobiście, przez osobę trzecią, przesyłką pocztową). Wniosek można  również złożyć w formie elektronicznej pod warunkiem opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym E- Puap.

Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty -mail. 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć  w biurze ewidencji ludności i dowodów osobistych, które mieści się

w Ratuszu Miasta przy ul. Plac Wolności 1 (Rynek) w godzinach pracy biura (patrz tutaj).

Dokonanie czynności nie podlega opłacie.

Wniosek do pobrania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tamara Lipska 19-10-2015 14:11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tamara Lipska 19-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Tamara Lipska 19-10-2015 15:03:37